Yleinen

Tutkimustulos: Lapsena sairastettu syöpä ei lisää raskaudenkeskeytyksiä

Lapsena syövän sairastaneilla naisilla on muita naisia pienempi todennäköisyys tulla raskaaksi, mutta raskauden alettua he eivät päädy aborttiin useammin kuin muutkaan.

Suomen Syöpärekisterin ja THL:n uusi tutkimus osoittaa, että raskaudenkeskeytysten osuus oli vain hieman korkeampi lapsuusiän syövän sairastaneiden naisten keskuudessa (24,5 %) kuin muussa väestössä (23 %). Ero hälveni, kun raskaudenkeskeytysten osuutta tarkasteltiin naisten iän, asuinpaikan ja raskauden toteamisvuoden mukaan jaoteltuna.

– Raskaudenkeskeytyksen todennäköisyys on samanlainen lapsuusiän syövästä selviytyneillä kuin muilla naisilla, eli he ovat ikätoveriensa lailla halukkaita ja valmiita vanhemmuuteen, tutkijalääkäri, LT Johanna Melin summaa.

Lapsuusiän syövästä toipuneet naiset ovat usein huolissaan aiemmin saamiensa syöpähoitojen vaikutuksista omien lastensa terveyteen, minkä on ajateltu lisäävän raskaudenkeskeyttämisen riskiä.

Tutkimus vahvisti myös aiemmat tutkimustulokset, joiden mukaan raskauden todennäköisyys on lapsuusiän sairastaneilla naisilla pienempi. Tässä tutkimuksessa raskauden todennäköisyys oli heillä 28 prosenttia muita naisia alempi. Todennäköisyyteen vaikutti selvästi naisen ikä, sillä yli 34-vuotiailla syövästä selvinneillä se laski jyrkemmin.

– Tulokset korostavat sitä, että syöpädiagnoosin jälkeen hedelmällisyyden säilyttäville toimille on tarvetta.

Syöpäsäätiö ja LähiTapiola ovat tukeneet tutkimusta.

Lue koko tiedote täältä.