Syöpäsäätiön apurahat

Syöpäsäätiön tutkimus- ja väitöskirja-apurahahaku on päättynyt. Rahoituspäätökset julkaistaan 24.11.2021

Syöpäsäätiön apurahahaku 2021

Syöpäsäätiön apurahat syövän biologista, kliinistä, epidemiologista ja psykososiaalista tieteellistä tutkimusta varten julistetaan haettaviksi. Hakuaika on 1.6. – 22.8.2021. Hakuohjeisiin on linkki sivun alalaidassa.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan hankesuunnitelman tieteellistä tasoa ja realistisuutta, hakijan tieteellisiä ansioita ja hankkeen relevanssia syöpätutkimuksen näkökulmasta.

Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävää tutkimustyötä.

Suurapurahat

Haettavana on kaksi 450 000 euron suuruista kolmivuotista suurapurahaa syöpätutkimukseen ilman erityistä kohdennusta ja kaksi 450 000 euron kolmivuotinen suurapurahaa kliiniseen syöpätutkimukseen.

Muut tutkimus- ja väitöskirja-apurahat

Tutkimusapurahat myönnetään syöpätautien tieteelliseen tutkimustyöhön yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi.  Vuonna 2021 on tutkijalähtöisten aiheiden lisäksi haettavana erillisiä  apurahoja onkologista kirurgiaa koskevaan tutkimukseen, tarkemmat hakukriteerit kerrotaan hakuohjeessa.

Väitöskirja-apurahan suuruus on 4 000 euroa ja sen voi saada vain kerran.

Rahoitusta haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä https://cancer.apurahat.fi/.  Hakemuksessa on oltava liitteenä tutkimussuunnitelma sekä vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2016–2021. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan jälkeen. Myöhästyneitä tai ohjeista poikkeavalla tavalla laadittuja hakemuksia ei arvioida.

Hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan löytyvät sivun alareunasta.

Syöpäsäätiö ei myönnä tutkimusapurahoja sellaiselle tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Myönnetyt apurahat julkistetaan marraskuussa 2021.

 

Helsingissä 27.5.2021

Syöpäsäätiö

Oheita suurapurahaa hakeville

Ohjeet ja hakulinkki suurapurahojen hakemiseen

 

Ohjeita tutkimusapurahoja hakeville

Ohjeet ja hakulinkki tutkimusapurahojen sekä psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahojen hakemiseen

Ohjeita väitöskirja-apurahaa hakeville

Ohjeet ja hakulinkki väitöskirja-apurahojen hakemiseen