Väitöskirja-apurahat

Syöpäsäätiö toteuttaa Syöpäjärjestöjen yhteisestä strategiaa, jonka tavoitteena on edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää syövästä huolimatta, vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta syövän diagnostiikassa ja hoidossa sekä vahvistaa syöpätutkimusta ja -asiantuntemusta (Syöpäjärjestöjen strategia 2020–2025).

Syksyllä 2023 jaossa olevaa rahoitusta haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä https://cancer.apurahat.fi/. Vuonna 2023 haettavana on myös Urho Känkäsen säätiön väitöskirja-apuraha.  Hakemuksessa on oltava liitteenä tutkimussuunnitelma sekä vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2018–2023. Hakuaika on 1.6. – 23.8.2022. Hakuohjelma sulkeutuu keskiviikkona 23.8.2022 vuorokauden päättyessä. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan jälkeen. Myöhästyneitä tai ohjeista poikkeavalla tavalla laadittuja hakemuksia ei arvioida.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan mm. hankesuunnitelman tieteellistä tasoa ja realistisuutta, hakijan tieteellisiä ansioita sekä hankkeen relevanssia syöpätutkimuksen näkökulmasta. Apurahoja myönnetään vain tutkimuksille, joilla on selkeä yhteys syöpään, sen ehkäisyyn, toteamiseen, hoitoon tai siitä kuntoutumiseen. Syöpäyhteyden on käytävä selkeästi ilmi hakemuksesta.

Hakijalta arvioidaan vain yksi hakemus.

Apurahoilla tuetaan Suomessa tehtävää tutkimustyötä. Väitöskirja-apurahat on tarkoitettu väitöskirjatyössään jo hyvin edenneille tutkijoille.

Syöpäsäätiö ei myönnä tutkimusapurahoja sellaiselle tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakka- tai muiden nikotiinituotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Syöpäsäätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista apurahalautakunnan ehdotusten pohjalta.

Hakemukset tehdään englanniksi.

Syöpäsäätiö korostaa, että suunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi se, mitä apurahalla aiotaan saada aikaan. Pelkkä yleinen selvitys tutkimusalueesta ei ole tutkimussuunnitelma. Vain hakemukset, joissa tavoite on selkeästi ilmaistu, voidaan ottaa huomioon.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Syöpäsäätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista apurahalautakunnan ehdotusten pohjalta. Apurahojen arvioinnissa ja niistä päätettäessä otetaan huomioon Syöpäsäätiön hallituksen vahvistamat jääviysperiaatteet.

Myönnetyt apurahat julkistetaan marraskuussa 2023.

Syöpäsäätiön apurahaprosessista on kerrottu tarkemmin nettisivuillamme Syöpäsäätiön apurahaprosessi – Syöpäsäätiö (syopasaatio.fi)

VÄITÖSKIRJA-APURAHAT

Väitöskirja-apuraha on tarkoitettu väitöskirjatyön loppuvaiheessa oleville tutkijoille. Hakija kirjoittaa hakulomakkeelle vain väitöskirjan osajulkaisut, muut julkaisut ilmoitetaan julkaisuluettelossa. Väitöskirja-apurahan suuruus vuonna 2023 on 4 000 euroa. Apurahaa ei myönnetä, mikäli tohtorintutkinto on hyväksytty apurahojen hakuajan päättymiseen mennessä. Väitöskirja-apurahan voi saada vain kerran

VÄITÖSKIRJA-APURAHAHAKEMUKSEN LUOKITTELU TUTKIMUSALAN MUKAAN

Hakulomakkeella hakija valitsee tutkimusalueen, jolle tutkimus pääosin painottuu. Alueet ovat: perustutkimus tai kliininen tutkimus (sis. epidemiologinen tutkimus). Mahdollisimman asiantuntevan arvioinnin takaamiseksi hakemus voidaan Syöpäsäätiössä siirtää toisen tutkimusalueen arvioijille.

VÄITÖSKIRJA-APURAHAHAKEMUKSEN LIITTEET

  1. Tutkimussuunnitelma, joka viitteineen saa olla korkeintaan kolme sivua. Kirjasinkoon tulee olla 12 tai suurempi.

Ohjeellinen tutkimussuunnitelman rakenne:

a. Tausta
b. Tutkimuksen tavoite
c. Tutkimuksen toteutus ja menetelmät
d. Aikataulu
e. Työnjako tutkimusryhmän jäsenten kesken
f. Kustannusarviota koskevat perustelut
g. Eettiset näkökohdat

  1. Vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2018–2023. Julkaisun on oltava painettu tai julkaistu sähköisesti vuonna 2018 tai sen jälkeen. Julkaisu voi olla ”In press”, mutta tällöin sen on oltava hyväksytty julkaistavaksi. ”Submitted” ei ole vielä julkaisu. Hakemuslomakkeelle kirjoitetaan vain viisi tärkeintä julkaisua, hakemuksen liitteeksi liitetään tarkempi julkaisuluettelo.

VÄITÖSKIRJA-APURAHAN MAKSATUS

Myöntöpäätöksen jälkeen hakijan on ilmoitettava hakujärjestelmän kautta maksutietonsa sekä jätettävä säätiölain vaatima lähipiiri-ilmoitus. Väitöskirja-apurahat maksetaan tammikuussa 2024.

Nostamatta jäänyt apuraha siirtyy takaisin myöntäneelle rahastolle vuoden kuluttua siitä, kun myöntöpäätöksestä on tiedotettu, ellei tutkijan kanssa toisin sovita.

VÄITÖSKIRJA-APURAHAN SAAJAN SOSIAALITURVA JA ILMOITTAMISVELVOLLISUUS

Jos Suomessa asuva apurahansaaja työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ja apurahan määrä on vähintään 1 429  euroa, on hän velvollinen ottamaan itselleen sosiaaliturvavakuutuksen.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on maatalousyrittäjien ja apurahansaajien eläkelaitos. Syöpäsäätiö ilmoittaa Melalle kaikki yli 1 429 euron apurahat, joilla apurahan saaja on ilmoittanut työskentelevänsä apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta.

VÄITÖSKIRJA-APURAHAN ILMOITUS VEROTTAJALLE

Syöpäsäätiö ilmoittaa maksamansa apurahan euromäärän ja apurahan saajan henkilötiedot verottajalle.

Verottajalle tehtävä ilmoitus vaatii, että apurahan saajalla on suomalainen henkilöturvatunnus. Henkilöturvatunnus ilmoitetaan maksutietojen kanssa hakujärjestelmän kautta.

APURAHAN TILITYS JA RAPORTOINTI

Väitöskirja-apuraha on henkilökohtainen apuraha, joten sitä ei tilitetä.

Väitöskirja-apurahat raportoidaan lähettämällä [email protected] -osoitteeseen väitöskirjan pysyväislinkki, kun väitöskirja on hyväksytty ja julkaistu, Researchfish-raportointi ei koske väitöskirja-apurahoja.

VÄITÖSKIRJA-APURAHAN VIESTINTÄOHJEET

Apurahasta viestittäessä toivomme, että apurahan saaja ottaa huomioon seuraavat seikat:

Apurahan antaja on Syöpäsäätiö sr, ruotsiksi Cancerstiftelsen sr, englanniksi Cancer Foundation Finland sr.

Joskus on syytä mainita myös, mistä rahastosta apuraha on myönnetty, esimerkiksi Juhlatoimikunnan rahasto. Myös niissä tapauksissa, joissa apurahasumman Syöpäsäätiölle lahjoittanut taho toivoo nimensä mainittavan, on tämä syytä mainita viestinnässä.

Toivomme, että apurahan saaja ilmoittaa kiinnostavista tutkimustuloksista myös Syöpäjärjestöjen viestintään osoitteella [email protected].