Tuemme monipuolisesti eri tahoja ja toimijoita.

Muu tieteen tuki

Apurahojen lisäksi Syöpäsäätiö tukee tutkimusta myös muilla tavoin.

Syöpäsäätiön varoilla tuetaan Suomen syöpärekisterin tutkimustyötä vuosittain noin 1,2 miljoonalla eurolla.

Syöpäsäätiö tukee Suomen Syöpäinstituutin Säätiötä (Foundation for the Finnish Cancer Institute). Suomen Syöpäinstituutin Säätiöllä on Syöpäsäätiön ja K. Albin Johanssonin säätiön rahoittamia tutkijantoimia, kuten tutkijaprofessuureja senioritasoisia syöpätutkijan toimia ja tohtoritutkijan toimia. Syöpäinstituutin säätiö järjestää joka toinen vuosi yhdessä jonkun yliopiston kanssa kansainvälisen syöpätutkimuksen symposiumin.

Syöpäsäätiö tukee Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahaston yhteispohjoismaisia tutkimushankkeita Suomen Syöpäyhdistyksen kautta. Suomi toimii vuosina 2021–2023 NCU:n puheenjohtajamaana. NCU:n johtokunnan puheenjohtajana toimii Syöpäjärjestöjen pääsihteeri. Syöpäjärjestöt vastaa apurahalautakunnan toiminnasta ja muista sihteeristötehtävistä.

Syöpäsäätiö tukee harkinnan mukaan yksittäisten aloitteiden tai hakemusten perusteella Suomessa järjestettäviä syöväntorjuntaan liittyviä tieteellisiä kokouksia tai muuta syövän ehkäisyyn liittyvää tieteellistä toimintaa.

Syöpäsäätiö rahoittaa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa osa-aikaista (20 %) syöpäepidemiologian professuuria Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden yksikössä. Professori osallistuu epidemiologian kansainvälisen jatkokoulutusohjelmaan kurssien vetäjänä ja väitöskirjatyön ohjaajana. Tällä hetkellä professuuria hoitaa Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja, dosentti Janne Pitkäniemi. Syöpäsäätiö on myös avustanut Tampereen yliopistoa jatkokoulutusohjelmaan osallistuvien kehittyvistä maista tulevien syöpäepidemiologien asumis- ja elinkustannusten kattamisessa.

Syöpäsäätiö ylläpitää verkkopalvelua, josta löytyvät päivitetyt tiedot syövän kokonaiskustannuksista syöpätyypeittäin ja maakunnittain. Kustannuksia voi tutkia myös kustannuslajeittain. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden kustannuskehityksen seurantaan ja alueiden kustannustason ja -rakenteen vertailuun. Palvelussa voi myös seurata kustannusten kehitystä suhteessa uusien syöpätapausten määrään.

Apurahat 2020

Syöpäsäätiön myöntämät apurahat vuonna 2020 julkaistaan keskiviikkona 11.11.

Ota yhteyttä

Apurahoihin liittyvissä kysymyksissä [email protected] tai puh. 050 405 8273

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Syöpäsäätiön tieteellisten apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyssä syntyy apurahahakemusten tietokanta -niminen henkilörekisteri. Lue lisää tietosuojasta.