Syöpätutkimuksen rahoittamisen periaatteista

Syöpäsäätiö rahoittaa tutkimusta monipuolisesti

Syöpäsäätiö on Suomen merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Viime vuosina tutkimukseen on ohjattu vuosittain yli 8 miljoonaa euroa. Ja kaikki tämä lahjoitusvaroista!

Vuonna 2019 säätiö tuki tutkimusta 8,7 miljoonalla eurolla. Valtaosa säätiön rahoituksesta, yli 7 miljoonaa, jaettiin tutkimushankkeiden tukemiseen yliopistoissa, sairaaloissa ja tutkimuslaitoksissa. 1,5 miljoonaa euroa ohjattiin Suomen Syöpärekisterissä tehtävään tutkimustyöhön. Syöpärekisterissä tutkitaan syöpää väestötasolla tilastoihin pohjautuen. Tällainen epidemiologinen syöpätutkimus antaa meille tärkeää tietoa syövän ennaltaehkäisemiseksi.
Valotamme seuraavaksi sitä, millä perusteilla rahoitusta myönnetään ja millaisiin hankkeisiin sitä ohjautuu.

Tutkijoiden lähettämiä hakemuksia arvioivat Syöpäsäätiön asiantuntijoina toimivat Suomen eturivin syöpätutkijat.

Millä periaatteilla rahoituspäätöksiä tehdään?

Kaksi tärkeintä periaatetta rahoituksen myöntämisessä ovat tutkijalähtöisyys ja tutkimuksen laatu.

Tutkijalähtöisyys tarkoittaa sitä, että Syöpäsäätiö ei ohjaa rahoitusta esimerkiksi tietyn syöpätyypin tutkimukseen, vaan tutkimusaiheen valitsee tutkija. Rahoituspäätökset tehdään tutkijoiden laatimien tutkimussuunnitelmien perusteella. Syöpäsäätiö luottaa siihen, että syöpätutkijat tietävät parhaiten, mitä ja miten kulloinkin kannattaa tutkia, jotta syöpä voitettaisiin.

Tutkimuksen laatu on Syöpäsäätiöllä, kuten useimmilla muillakin tieteen rahoittajilla, keskeinen kriteeri. Rahoitusta halutaan ohjata hankkeisiin, jotka ovat mahdollisimman korkealaatuisia.

Laatua määritetään tutkimussuunnitelman kautta. Onko tämä tutkimus sellaista, että sillä saadaan vastauksia tärkeisiin kysymyksiin? Ovatko tutkimusmenetelmät oikeita? Onko tutkimus kekseliästä ja uutta luovaa? Ovatko tutkimusasetelma ja tutkimusympäristö uskottavia? Jonkin verran katsotaan myös tutkijan ansioita, mutta pääpaino on aina tutkimussuunnitelmassa.

Keskeinen periaate on myös, että Syöpäsäätiön rahoitusta voi saada vain Suomessa tehtävään tutkimustyöhön.

Tutkijoiden lähettämiä hakemuksia arvioivat Syöpäsäätiön asiantuntijoina  toimivat Suomen eturivin syöpätutkijat. Rahoituspäätökset perustuvat aina parhaiden suomalaisten syövän asiantuntijoiden lausuntoihin.

Syöpäsäätiö rahoittaa tällä hetkellä noin neljäkymmentä prosenttia niistä tutkimushankkeista, joihin rahoitusta haetaan. Rajoittavana tekijänä ei ole tutkimuksen laatu, sillä syöpätutkimus Suomessa on aina ollut hyvin korkealaatuista. Rajoittavana tekijänä ovat käytettävissä olevat varat.

Kaksi tärkeintä periaatetta rahoituksen myöntämisessä ovat tutkijalähtöisyys ja tutkimuksen laatu.


Millainen tutkimus saa rahaa?

Syöpäsäätiön rahoitusta ohjataan siis tutkimukseen hakemusten laadun perusteella. Vaikka säätiö ei aktiivisesti ohjaa tukea tietyntyyppisiin hankkeisiin, on rahoitetun tutkimuksen jakauma ollut  samankaltainen kymmenen viime vuotta.

  1. Rahoituksesta noin puolet ohjautuu syövän perustutkimukseen. Loput varat ohjautuvat syövän kliiniseen, epidemiologiseen ja psykososiaaliseen tutkimukseen.
  2. Kolmasosa rahoituksesta myönnetään tutkimukseen, joka ei kohdistu mihinkään tiettyyn syöpätyyppiin. Syövän perustutkimus on usein tällaista. Noin kolmasosa rahasta myönnetään yleisimpien syöpien, rinta- ja eturauhassyövän tutkimukseen. Loput 40 prosenttia rahoituksesta kattaa muihin syöpiin kohdistuvan tutkimuksen.
  3. Miehiä ja naisia on suunnilleen sama osuus, 50 prosenttia, sekä hakemusten arvioijissa että rahoituksen hakijoissa ja saajissa.
  4. Rahoitusta ohjautuu kaikkiin lääketieteellistä tutkimusta tekeviin yliopistoihin, sairaaloihin ja tutkimuslaitoksiin Suomessa suurin piirtein siinä suhteessa kuin niissä toimii syöpätutkijoita.

Syöpäsäätiön rahoitusta ei siis kohdenneta tai tasapainoteta erityisellä ohjauksella. Syöpätutkijoiden omat painotukset ja valinnat turvaavat tutkimuksen laaja-alaisuuden ja varmistavat, että tärkeitä tutkimusaiheita rahoitetaan.


Riittääkö rahaa jatkossa syöpätutkimukseen?

Syöpäsäätiön rahoitus tutkimukselle on monipuolista ja tasapuolista. Rahoituksen riittävyys sen sijaan antaa aihetta huoleen.

Olemme olleet jo pitemmän aikaa huolissamme julkisen tutkimusrahoituksen supistumisesta Suomessa. Lahjoitusvaroin toimivat säätiöt, kuten Syöpäsäätiö, kantavat yhä suuremman vastuun lääketieteellisen tutkimuksen tukemisesta. Olemme Syöpäsäätiössä toki ylpeitä omasta roolistamme suomalaisen syöpätutkimuksen keskeisenä tukijana, mutta huoli tulevaisuudesta on suuri.

Syöpäsäätiö saa varat tutkimuksen rahoittamiseen yksinomaan lahjoituksista. Teemme aktiivisesti ja jatkuvasti varainhankintaa, jotta pystymme tulevina vuosina paikkaamaan valtion tutkimusrahoituksen leikkaukset ja turvaamaan syöpätutkimuksen jatkumisen korkeatasoisena. Tutkimuksella saadaan suomalaisille yhä parempaa syövänhoitoa ja ennaltaehkäisyä tulevaisuudessa.

Myönnetyt apurahat 2022

Syöpäsäätiö on jakanut 93 uutta apurahaa syöpätutkimukseen, yhteensä yli 7 miljoonaa euroa.

Hae apurahaa

Syöpäsäätiön apurahat ovat haettavissa vuosittain. Haettavana ovat suurapurahat, tutkimusapurahat, väitöskirja-apurahat ja matka-apurahat.