Apurahat

Syöpäsäätiölle tehty lahjoitus on sijoitus

Meillä Syöpäsäätiössä vuoden tärkeimpiä kohokohtia ovat päivät, jolloin edellisen vuoden tuotot laitetaan poikimaan. Se tarkoittaa sitä, että edellisen vuoden aikana tehdyt lahjoitukset ja keräysten tuotot kerätään yhteen jaettavaksi syöpätutkijoille, valtakunnalliseen neuvontapalveluun, tukeen syöpäpotilaille ja syövän ehkäisytyöhön.

Potista jaetaan vuosittain yhä enemmän myös taloudellisia avustuksia potilaille ja lapsiperheille, joita syöpä on koskettanut. Viime vuonna onnistuimme yhdessä tukemaan syöpätutkimusta ja syöpään sairastuneita noin 11 miljoonalla eurolla.

Suurin osuus lahjoituspotista ohjataan kotimaiseen syöpätutkimukseen, koska tiedämme jo kokemuksesta, että syöpä voitetaan vain pitkäjänteisen tutkimuksen avulla. Tänä keväänä tärkeä hetki koitti kesäkuun ensimmäisellä viikolla, kun Syöpäsäätiö avasi syöpätutkijoille suunnatun vuosittaisen apurahahaun. Ensimmäistä kertaa haussa on jopa 4 kolmivuotista suurapurahaa, mikä tarkoittaa sitä, että tutkija tai tutkimusryhmä pystyy tekemään kolme vuotta kerrallaan työtä keskeytyksettä.

Syöpäsäätiön ydintehtävä on syövän nujertaminen ja koska syöpä voitetaan ainoastaan tutkimuksen avulla, on tärkeää kerätä varoja juuri syöpätutkimukseen. Lahjoittajien ja meidän yhteinen tavoitteemme on, että mahdollisimman harva sairastuisi syöpään, sairastuneista mahdollisimman moni parantuisi täysin ja he, joilla diagnosoidaan parantumaton syöpä, voisivat hyvän hoidon ja tuen ansiosta elää mahdollisimman rikasta elämää. Tämä tavoite tuo merkityksen työhömme ja on selkeä, mitattava tavoite myös lahjoittajille.

Viime vuosi oli poikkeuksellinen koronan takia, mutta siitä huolimatta lahjoittajat, yrityskumppanit, sidosryhmät ja vapaaehtoiset pysyivät rinnallamme, ja pystyimme avaamaan tänäkin vuonna apurahahaun suunnitellusti. Vuonna 2020 myönnettiin 132 apurahaa, mutta vain 40 % apurahan hakijoista sai apurahan. Toivomme, että prosenttiluku nousee tulevina vuosina ja yhä uudemmat hoitomuodot löytävät päivänvalon ja tutkimusryhmät saavat jatkaa tehokkaampien lääkehoitojen tutkimusta. Tiedämme tutkitun tiedon ansiosta jo sen, että meistä suomalaisista joka kolmas sairastuu syöpään elämänsä aikana. Laitamme toivomme tutkijoihin. Tuloksista hyötyvät kaikki, niin lapset kuin aikuiset, perhe ja naapurit, ystävät ja tuttavat – kaikki.

”Syöpäsäätiön ydintehtävä on syövän nujertaminen ja koska syöpä voitetaan ainoastaan tutkimuksen avulla, on tärkeää kerätä varoja juuri syöpätutkimukseen. ”

Yritykset sijoittavat syöpätutkimukseen

Yritykset sijoittavat mielellään syöpätutkimukseen. Läpinäkyvä varainhankinta, meitä kaikkia hyödyttävät tulokset ja terveempi kansakunta ovat tuottoisia sijoituskohteita.

Yritykset kysyvät silloin tällöin Syöpäsäätiön kulurakenteesta ja se on tärkeä aihe nostaa esille. Varainhankintaankin liittyy tuottoja ja kuluja. Tuotot muodostuvat lahjoituksista ja kulut keräys- ja hallintokuluista. Vuonna 2020 keräys- ja hallintokulumme olivat 21 %. Syöpäsäätiön keräyskulut muodostuvat esimerkiksi kampanjoiden toteuttamisesta ja henkilöstökuluista. Hallintokuluilla puolestaan katetaan lahjoitusten luotettava hallinto, kuten kirjanpito ja tilintarkastus.

Moni ajatteleekin jo luontevasti niin, että 21 euron sijoitus tuottaa 79 euron tuoton, joka parhaimmillaan nostetaan silloin, kun itse, kollega, perheenjäsen tai lapsuuden ystävä saa sen pelätyn soiton lääkäriltä.

Kerroin miten Syöpäsäätiössä yksi vuoden kohokohtamme liittyy siihen, miten lahjoitusvarat laitetaan poikimaan esimerkiksi avaamalla vuosittainen apurahahaku. Tästä vieläkin merkittävämpi kohokohta koetaan kuitenkin silloin, kun kuulemme syöpätutkimuksen ennättäneen edelle. Silloin, kun syöpään sairastunut parantuu uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen avulla. Lahjoittajien apu on mennyt nappiin ja työmme saa onnellisen lopun. Näitä tarinoita haluamme lisää.

Sari Meller
Varainhankintajohtaja


Lue seuraavaksi:

Syöpäsäätiö avaa vuoden 2021 apurahahaun. Lue tiedote.

Jaetut tutkimus- ja matka-apurahat sekä muu tieteen tuki edellisiltä vuosilta. Katso miten apurahat on jaettu vuosi vuodelta.

Vuonna 2020 Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 7 914 607 eurolla. Lue miten me syöpätutkimusta tuettiin vuonna 2020.