Uutinen

Vuoden syöpälääkäri haluaa parantaa keuhkosyöpäpotilaiden asemaa ja vuoden syöpähoitaja kehittää palliatiivista hoitoa

Syöpäsäätiö on valinnut vuoden 2021 syöpälääkäriksi Tampereen yliopistollisen keskussairaalan Syöpäkeskuksen syöpätautien erikoislääkäri Jarkko Ahvosen. Vuoden syöpähoitajaksi valittiin Magdalena Nyvall-Malm. Palkitut saivat kiitosta monipuolisesta osaamisestaan sekä myötätuntoisesta tavastaan hoitaa ja kohdata potilaat.

Syöpäsäätiön 5 000 euron tunnustuspalkinnot myönnetään vuosittain säätiön saamien ehdotusten perusteella.

”Syövänhoidon onnistuminen on riippuvainen potilasta hoitavien lääkärien ja hoitajien ammattitaidosta. Kyse ei ole pelkästään siitä, ovatko lääkärin ja hoitajan tiedot ajantasaiset. Kyse on myös siitä, miten lääkäri ja hoitaja ovat sydämellään mukana potilaan kohtaamisessa. Potilas aistii välittömästi, kunnioitetaanko häntä ihmisenä. Syöpäsäätiö haluaa antaa tunnustusta terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat omalla esimerkillään ja työllään halunneet parantaa syövänhoidon laatua. Olennaista hoidon laadun kannalta on, miten työntekijä kohtaa potilaan,” pääsihteeri Sakari Karjalainen Syöpäsäätiöstä kertoo.

”Palkitsevinta ovat pitkät potilassuhteet, kuten myös tilanteet, kun potilaat kertovat vointinsa parantuneen hoidon myötä”

Vuoden syöpälääkäri on arvostettu ja lämminhenkinen moniosaaja

Vuoden syöpälääkäri -tunnustuksen saanut Jarkko Ahvonen valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 2004 ja syöpätautien erikoislääkäriksi 2010. Hän työskentelee Taysin syöpätautien poliklinikalla ja myös vuodeosastoilla. Päätyönään hän hoitaa keuhkosyöpää sairastavia potilaita. Lisäksi hän toimii klinikan koulutusvastuulääkärinä.

Keuhkosyövän hoitoon erikoistunut Ahvonen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä keuhkosyövän johtavista asiantuntijoista Suomessa. Taysissa hän vastaa keuhkosyövän hoidosta ja johtaa moniammatillista keuhkosyöpätiimiä. Uransa aikana hän on parantanut keuhkosyöpäpotilaiden asemaa mahdollistamalla parhaiden uusien hoitomuotojen käyttöönottoa ja saavutettavuutta potilaille sekä selkeyttämällä hoidon kulkua ja tehostamalla hoitoon pääsyä. Viimeisestä esimerkkinä vastikään uudistettu Taysin keuhkosyöpäpotilaan hoitopolku. Vastuutehtäviin kuuluu mm. Suomen keuhkosyöpäryhmän jäsenyys.

“Onkologia eli syövänhoito on nopeasti eteenpäin suuntautuva lääketieteen osa-alue. Tutkimus on vilkasta ja uusia syöpälääkkeitä tulee käyttöön jatkuvasti. Niiden avulla potilaat saavat lisää laadukasta elinaikaa. Vaikeinta onkin pysyä kehityksen mukana ja jatkuva kouluttautuminen on olennainen osa työtä. Kaikki lääkärit erikoisalasta riippumatta työskentelevät kuolemaan ja ihmiselämän rajallisuuteen liittyvien kysymysten äärellä, mutta syöpälääkäreiden työssä se on läsnä erityisen paljon. Myös nuorten ihmisten kohtalot koskettavat. Palkitsevinta ovat pitkät potilassuhteet, kuten myös tilanteet, kun potilaat kertovat vointinsa parantuneen hoidon myötä”, hän kertoo.

Ahvonen tekee tutkimusta keuhkosyöpäpotilaiden hoitotuloksista Suomessa, pyrkien ymmärtämään, miten suomalaisten potilaiden hoitoa voitaisiin entisestään parantaa. Kliinisen tutkimuksen puolella hän on ollut tutkijana lukuisissa keuhkosyövän lääkehoitotutkimuksissa. Näin potilaat ovat saaneet mahdollisuuden päästä osaksi uusimpia hoitoja jo varhaisessa vaiheessa samalla auttaen potilaita ympäri maailman uusien hoitomuotojen kehityksen myötä. Jarkko Ahvonen on myös suosittu luennoitsija keuhkosyövän alalla.

Ahvosta on kiitetty monipuolisena ja laaja-alaisena osaajana. Hänen työhönsä kuuluu poliklinikalla keuhkosyövän hoidon lisäksi myös levinneen pään ja kaulan alueen syöpiä, lymfoomaa sekä urologisia syöpiä sairastavia potilaita. Erityisosaamiseen kuuluvat rintakehän alueen harvinaissyövät, kuten kateenkorvakasvaimet ja keuhkopussin syöpä. Kollegojen mukaan Ahvonen hoitaa potilasta, ei sairautta. Hän on monipuolinen erityisosaaja mutta myös lämminhenkinen, potilasta kuunteleva ja arvostava lääkäri. ”Yhdistelmä rautaista ammattitaitoa, kykyä kohdata ihminen ja välittää. Hän on juuri se ihminen, jonka tahtoisit hoitamaan itseäsi tai läheisiäsi”, sanovat kollegat.

”Hänellä on ollut alusta alkaen selkeä näkemys siitä, millaista potilaan hoidon pitäisi olla ja hänen työnsä on ollut uraauurtavaa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella”, kollegat kertovat.

Vuoden syöpähoitajalla korkea ammattitaito yhdistyy taitoon kohdata syöpäpotilaat

Vuoden syöpähoitajaksi valittu Magdalena Nyvall-Malm työskentelee Vaasan keskussairaalassa palliatiivisen poliklinikan kliinisenä erikoissairaanhoitajana. Hän on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2002, työskennellyt pitkään onkologian vuodeosastolla ja siirtynyt sädehoito-osastolle vuonna 2015 ja pian yksikön apulaisosastonhoitajaksi. Työn ohessa hän opiskeli kliiniseksi erikoissairaanhoitajaksi ja suoritti ylemmän AMK tutkinnon vuonna 2017. Vuonna 2019 onkologian poliklinikan osaksi perustettiin palliatiivinen poliklinikka ja Nyvall-Malm nimitettiin kliinisen erikoissairaanhoitajan tehtävään.

Osastotyössä Nyvall-Malm on kohdannut paljon syövän loppuvaiheessa olevia potilaita ja tehnyt työtään heidän kanssaan ammattitaidolla ja täydellä sydämellä. Työkokemus sädehoidossa antoi perspektiiviä syöpäpotilaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon.

“Nyvall-Malm on käynnistänyt Vaasan keskussairaalassa palliatiivisen poliklinikan toiminnan yhdessä palliatiivisen lääkärin kanssa. Hänellä on ollut alusta alkaen selkeä näkemys siitä, millaista potilaan hoidon pitäisi olla ja hänen työnsä on ollut uraauurtavaa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Hän on selkeyttänyt palliatiivisen hoitotyön prosesseja. Lisäksi hän on työnsä ohessa kouluttautunut lisää suorittamalla palliatiivisen sairaanhoitajan erikoistumisopinnot vuonna 2021”, kollegat kertovat.

Magdalena Nyvall-Malm on omistautunut työlleen. Hän on palliatiivisena sairaanhoitajana luonut verkoston, joka kokoaa kaikki sairaanhoitopiiriin syöpähoitajat, jotka tukevat ja hoitavat palliatiivisia potilaita kotona. Hän pitää lisäksi omaa palliatiivista vastaanottoa ja kohtaa potilaita, joiden kanssa on tehty päätös siirtymisestä palliatiiviseen hoitoon. Hän on onkologian poliklinikan, sädehoidon ja osaston hoitohenkilökunnan tukena. Työyhteisö kuvaa häntä sydämelliseksi, rauhalliseksi, kärsivälliseksi ja helposti lähestyttäväksi ammattilaiseksi, joka on aina valmis auttamaan niin potilaita, omaisia kuin kollegoja.


Luitko jo?

Syöpäsäätiö on valinnut vuoden 2020 syöpälääkäriksi palliatiivista ja saattohoitotyötä potilaiden kodeissa tekevän Laura Palanterän Helsingistä. Vuoden syöpähoitajiksi valittiin Ivalon terveyskeskuksen sairaanhoitajat Maria Pehkonen ja Raisa Similä. Lue lisää vuoden 2020 syöpälääläristä ja syöpähoitajista.

Syöpäsäätiö on jakanut vuonna 2021 apurahoina yli 7 miljoonaa euroa syöpätutkimukseen. Suurapurahat myönnettiin tutkimushankkeisiin, joiden kohteena ovat eturauhassyöpä, akuutti leukemia ja B-solulymfooma. Tutkimuksen avulla parannetaan syövän hoidon tuloksia, jotta yhä useammat voivat parantua syövästä. Lue lisää suurapurahojen tutkimustavoitteista.