Generisk

Årets cancerläkare vill förbättra lungcancerpatienternas ställning och årets cancerskötare vill utveckla den palliativa vården

Cancerstiftelsen utsåg Jarkko Ahvonen till årets cancerläkare 2021. Han är specialistläkare på cancersjukdomar vid Cancercentralen på Tammerfors universitets centralsjukhus. Årets cancerskötare är Magdalena Nyvall-Malm. Den prisbelönta läkaren och skötaren lovordades för sina mångsidiga fackkunskaper samt för sin medkänsla då de behandlar och bemöter patienter.

sina mångsidiga fackkunskaper samt för sin medkänsla då de behandlar och bemöter patienter.

Cancerstiftelsens pris på 5 000 euro beviljas årligen utifrån de förslag som inkommit till stiftelsen.
”Lyckade cancerbehandlingar beror på yrkesskickligheten hos de läkare och skötare som vårdar patienter. Det handlar inte enbart om huruvida läkarna och skötarna har uppdaterat sina kunskaper. Det handlar också om huruvida läkare och skötare verkligen helhjärtat går in för bemötandena med patienter. Patienten känner omedelbart på sig om hen respekteras som människa. Cancerstiftelsen vill ge erkännande till sådana yrkesverksamma inom hälsovården som själva föregår med gott exempel och som genom sitt arbete har velat förbättra kvaliteten på cancerbehandlingar. Det väsentliga i fråga om kvaliteten på vården är hur personalen bemöter patienter”, berättar generalsekreterare Sakari Karjalainen från Cancerstiftelsen.

Årets cancerläkare är en uppskattad och varmhjärtad multitalang

Hedersomnämnandet ”årets cancerläkare” gick till Jarkko Ahvonen, som fick sin examen som medicine licentiat vid universitetet i Tammerfors (Tampereen yliopisto) år 2004 och därefter blev specialistläkare på cancersjukdomar år 2010. Han arbetar vid Tammerfors universitetssjukhus (Tays) på polikliniken för cancersjukdomar och dessutom även på bäddavdelningarna där. Hans huvudsakliga uppgift är att behandla patienter som lider av lungcancer. Dessutom är han utbildningsansvarig läkare på kliniken.

Ahvonen har specialiserat sig på behandling av lungcancer och har etablerat sin ställning som en av de ledande experterna på lungcancer i Finland. Vid Tays ansvarar han för behandling av lungcancer och står i ledningen för ett mångprofessionellt lungcancerteam. Under sin karriär har han förbättrat lungcancerpatienternas ställning genom att möjliggöra ibruktagandet av de bästa nya behandlingsformerna och se till att de görs tillgängliga för patienterna, samt genom att förtydliga behandlingsförloppet och se till att patienterna effektivare kommer in i vårdprocessen. Ett exempel på det sistnämnda är den nyligen förnyade vårdstigen för lungcancerpatienterna vid Tays. Ahvonens ansvarsuppdrag omfattar bland annat medlemskapet i den finländska lungcancergruppen (Suomen Keuhkosyöpäryhmä ry).

”Onkologi, dvs. cancerbehandlingar, är ett delområde inom medicin som tar snabba kliv framåt. Det sker mycket inom forskningen och nya cancermediciner tas hela tiden i bruk. Med hjälp av dem får patienterna mer livstid med högre kvalitet. Det svåraste är faktiskt att hänga med i utvecklingen. Kontinuerliga fortbildningar är en viktig del av arbetet. Alla läkare, oavsett specialisering, arbetar med frågor som gäller döden och människolivets gränser, men i cancerläkarnas arbete blir det särskilt påtagligt. Som läkare känner man sig även djupt berörd av unga människors livsöden. Det mest givande är långvariga vårdrelationer med patienterna, liksom även situationer där patienterna berättar att de börjat må bättre genom behandlingarna”, berättar han.

Ahvonen bedriver forskning om lungcancerpatienternas behandlingsresultat i Finland. Därigenom försöker han förstå hur finländska patienters behandlingar ska kunna förbättras ytterligare. I fråga om kliniska studier har han varit med som forskare i otaliga läkemedelsprövningar för lungcancer. På detta sätt har patienterna fått möjlighet att ta del av de senaste behandlingarna redan i ett tidigt skede, vilket samtidigt hjälper andra patienter runt omkring i världen i takt med att nya behandlingsformer utvecklas. Jarkko Ahvonen är också en populär föreläsare inom området för lungcancer.

Ahvonen har lovordats som en mångsidig expert med bred inriktning. I hans arbete ingår inte bara behandlingar mot lungcancer på polikliniken, utan även behandling av patienter med metastaserade cancerformer i området kring huvud och nacke, samt patienter med lymfom och urologiska cancerformer. Hans specialkompetens omfattar sällsynta cancerformer i området kring bröstkorgen, så som tymustumörer och lungsäckscancer. Enligt kollegerna behandlar Ahvonen patienten, inte sjukdomen. Han är en mångsidig specialist, men också en varmhjärtad läkare som är lyhörd för patienter och respekterar dem. ”Hos honom förenas gedigen yrkeskompetens med en förmåga att bemöta andra människor och bry sig. Han är precis den människa som man själv skulle vilja ha som läkare, alternativt som man önskar kunde ta hand om ens egna anhöriga”, säger kollegerna.

Hos årets cancerskötare kombineras hög yrkeskompetens med förmågan att bemöta cancerpatienter

Årets cancerskötare blev Magdalena Nyvall-Malm, som arbetar som klinisk specialistskötare på den palliativa polikliniken vid Vasa centralsjukhus. Hon utexaminerades som sjukskötare år 2002 och arbetade länge på den onkologiska bäddavdelningen. Sedan flyttade hon till strålbehandlingsavdelningen år 2015 och strax efter det blev hon biträdande avdelningsskötare. Vid sidan av arbetet studerade hon för att bli klinisk specialskötare och avlade en högre yrkeshögskoleexamen inom detta område år 2017. Som en del av onkologiska polikliniken grundades år 2019 den palliativa polikliniken. Nyvall-Malm utnämndes till klinisk specialskötare där.

I avdelningsarbetet har Nyvall-Malm träffat många patienter som har cancer i slutskedet. Sitt arbete med patienterna har hon utfört helhjärtat och professionellt. Arbetserfarenheten inom området strålbehandling gav henne ett bredare perspektiv på holistisk vård av cancerpatienter och patienter i den palliativa fasen.

”Nyvall-Malm har varit med och startat verksamheten på den palliativa polikliniken vid Vasa centralsjukhus tillsammans med en palliativ läkare. Hon har ända från början haft en klar uppfattning om hurudan vården av patienter ska vara och hennes arbete har varit banbrytande inom området för Vasa sjukvårdsdistrikt. Hon har förtydligat rutinerna för det palliativa vårdarbetet. Dessutom har hon vid sidan av sitt arbete fortbildat sig ytterligare genom att avlägga specialiseringsstudier för att bli palliativ sjukskötare år 2021”, berättar kollegerna.

Magdalena Nyvall-Malm är verkligen engagerad för sitt arbete. I egenskap av palliativ sjukskötare har hon byggt upp ett nätverk som samlar ihop samtliga sådana cancerskötare i sjukvårdsdistriktet som stöder och vårdar palliativa patienter i deras hem. Dessutom har hon en egen palliativ mottagning och träffar patienter med vilka man fattat beslut om att de ska flyttas över i palliativ vård. Hon stöder den onkologiska polikliniken, avdelningen för strålbehandling och avdelningens vårdpersonal. Arbetsgemenskapen beskriver henne som en hjärtlig, lugn och tålmodig person som det är lätt att få kontakt med, samtidigt som hon är ett vårdproffs som alltid är redo att hjälpa både patienter, anhöriga och kolleger.


Läste du redan?

Antalet bidragsansökningar från cancerdrabbade ökade explosionsartat – Cancerstiftelsens julinsamling hjälper.

Cancerstiftelsen har i år delat ut över 7 miljoner euro i form av stipendier för cancerforskning. De stora stipendierna beviljades för forskningsprojekt med inriktning på prostatacancer, akut leukemi och B-cellslymfom. Lär mer om forskningsprojekternas mål.