Generisk

Antalet bidragsansökningar från cancerdrabbade ökade explosionsartat – Cancerstiftelsens julinsamling hjälper

Cancerdrabbade ansöker allt oftare om ekonomiskt stöd. Om en familjemedlem insjuknar i cancer, kan familjens ekonomi rentav kollapsa helt. Under de senaste tio åren har antalet bidragsansökningar nästan tiodubblats. Cancerstiftelsen öppnar upp julinsamlingen för att hjälpa cancerdrabbade som behöver ekonomiskt stöd. Julinsamlingen inleds den 15 november.

Antalet bidragsansökningar från cancerdrabbade har ökat explosionsartat under de senaste tio åren. Därför har Cancerstiftelsen nu beslutat att medlen från vår julinsamling ska användas för att stöda cancerdrabbade ekonomiskt. Ifjol var syftet med julinsamlingen att stöda cancerforskningen och rådgivningstjänsterna.

– Det finns ett enormt behov av ekonomiskt stöd. Antalet ansökningar om ekonomiskt stöd som inkommit till Cancerorganisationerna från cancerdrabbade personer har nästan tiodubblats under de senaste tio åren. Ur en färsk enkät som genomfördes av Cancerstiftelsen och som riktades till socialarbetare framgår att svårigheterna med anknytning till cancerpatienters utkomstmöjligheter ökat under de senaste åren. Bland barnfamiljer har behovet av stöd också ökat enligt enkäten, säger Taina Häkkinen, som är chef för rådgivningstjänsten.

– Vi vill tackla problemet, eftersom situationen hela tiden förvärras. Nu vill vi rikta stödet via vår julinsamling till sådana mindre bemedlade familjer som berörs av cancer. Därför har vi i år ett annat syfte för vår julinsamling, nämligen att hjälpa mindre bemedlade cancerdrabbade personer, säger Cancerstiftelsens generalsekreterare Sakari Karjalainen.

I Finland kan cancerdrabbade och familjer vars barn har insjuknat i cancer ansöka om bidrag via socialarbetarna på sjukhusens canceravdelningar. Genom sådana bidrag stöder Cancerstiftelsen personer som på grund av en cancersjukdom har hamnat i en svår ekonomisk situation.

I bidragsansökningarna kan vi läsa rörande historier om familjer som ber om hjälp och om ensamstående föräldrar som kämpar med ekonomiska problem.

– Det finns situationer där personer som insjuknat i cancer inte ens har råd med bussbiljetten för att komma iväg och få strålbehandling. Pensionärer med små inkomster har inte råd att betala sina räkningar för sjukhusvistelser. Vissa låter bli att köpa mediciner så att pengarna ska räcka till maten, berättar Taina Häkkinen.

– Vi uppmanar nu alla att delta i Cancerstiftelsens julinsamling, så att vi kan stöda de cancerdrabbade och deras familjer om de har svårt att få ekonomin att gå ihop, säger generalsekreterare Sakari Karjalainen.
I Cancerstiftelsens julinsamling deltar kändisarna Kiti Kokkonen, Anssi Kela och Maaret Kallio, som ville ge kampanjen ett ansikte och samtidigt få sina röster hörda till stöd för julinsamlingen.

Så här kan du ge ett bidrag till Cancerstiftelsens julinsamling:
– på nätet på adressen: cancerstiftelsen.fi
– på vårt donationskonto: Nordea FI20 2344 1800 0032 29, referens 4006, referens för företag 40060
– via Mobile Pay på numret 31150


Läste du redan?

Mer information om Cancerorganisationernas ekonomiska stöd.

Antalet ansökningar om ekonomiskt stöd som inkommit till Cancerorganisationerna från cancerdrabbade personer har nästan tiodubblats under de senaste tio åren. Lär mer.