Tiedote

Syöpä ajaa perheitä taloudelliseen epätoivoon – Autamme joulukeräyksellä

Kaikilla ei ole varaa matkustaa mummolaan. Monet joutuvat tinkimään siitä, mitä ruokaa voidaan ostaa joulupöytään. Tuemme Syöpäsäätiön joulukeräyksellä perheitä, jotka ovat joutuneet vakavaan taloudelliseen ahdinkoon syöpäsairauden vuoksi. 

Sairastuminen syöpään aiheuttaa monelle perheelle paitsi huolta, myös kuluja ja tulonmenetyksiä. Syöpäsäätiön kesällä 2022 tekemään kyselyyn vastanneista 86 % sanoo, että oma tai perheenjäsenen syöpään sairastuminen on heikentänyt perheen taloudellista tilannetta. Yli puolella (55 %) tilanne on heikentynyt oleellisesti.  

Syöpään sairastuminen voi kaataa talouden

”Perheet, joita syöpä on koskettanut, tarvitsevat apua. Taloudelliselle tuelle on valtava tarve. Rahallinen tuki on tärkeää, kun tulot usein pienentyvät ja menot kasvavat sairastumisen myötä. Perheillä on voinut olla taloudellisesti tiukkaa jo ennen sairastumista, ja syöpään sairastuminen romahduttaa tilanteen”, sanoo Syöpäsäätiön pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

”Jo tietoisuus syövästä saa ihmisen ja hänen läheisensä tolaltaan. Syöpä ahdistaa ja pelottaa, se aiheuttaa stressiä, huolta ja murhetta. Vaatii hurjasti voimia alkaa selvittää, mistä voisi saada sekä taloudellista että henkistä tukea”, Syöpäjärjestöjen psykososiaalisen tuen päällikkö Katja Tähkä sanoo. 

Lahjoitukset kerätään Syöpäsäätiön avustuksiin

Syöpää sairastavien tekemien avustushakemusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti kymmenessä vuodessa. Keräykseen osallistumalla voi auttaa perheitä, joilla on taloudellisia huolia sairastumisen vuoksi. Joulunaika lisää omalta osaltaan taloudellisia haasteita.

Hakemuksissa nousee esille, että taloudellinen tilanne ei anna myöden esimerkiksi matkustaa mummolaan tai sukulaisten luokse, tai joudutaan tinkimään siitä, mitä ruokaa voidaan ostaa joulupöytään. Ystävien ja perheen kanssa vietetty aika on voimaannuttavaa, minkä vuoksi olisi tärkeää, että sairastuneet ja heidän perheensä pystyisivät viettämään aikaa läheistensä kanssa”, Tähkä jatkaa. 

Perheet voivat hakea tukea

Syöpäsäätiön kysely paljasti, että kolme neljästä (74 %) ei ole saanut neuvontaa taloudelliseen tilanteeseen liittyen. Usein on kyse siitä, ettei perheillä ole voimavaroja alkaa selvittää, mistä apua ja tukea saa. Erilaisten maksujen, etuuksien ja korvausten saaminen edellyttää sairastuneelta ja läheiseltä omaa aktiivisuutta.

Perheet voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta. Avustuksen käytölle ei ole asetettu ehtoja, vaan sen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla koko perheen hyvinvoinnin hyväksi. Vuonna 2021 avustusta sai lähes 1 700 perhettä.

”Apua ja neuvoa kannattaa kysyä esimerkiksi sairaalan sosiaalityöntekijältä tai Syöpäjärjestöjen valtakunnallisesta maksuttomasta etuusneuvontapuhelimesta. He voivat kertoa, mitä tukia on mahdollista hakea ja tarvittaessa auttaa lomakkeiden täyttämisessä”, Tähkä kertoo.

Syöpäsäätiön joulukeräykseen annetut lahjoitukset ohjataan vähävaraisten syöpää sairastavien taloudelliseen tukemiseen. Lisäksi joulukeräyksellä tuetaan sairastuneille ja heidän läheisilleen suunnattuja neuvontapalveluja.

Syöpäsäätiön joulukeräyksessä ovat mukana myös julkisuudesta tutut Erin, Heidi Willman ja Arttu Wiskari, jotka ovat halunneet antaa kasvonsa ja äänensä kampanjointiin joulukeräyksen tueksi.

Lisätietoa Syöpäsäätiön tekemästä kyselystä:  

Syöpä johtaa jopa perusasioista tinkimiseen – Lue kyselymme tulokset (syopasaatio.fi) 

Osallistu joulukeräykseen 

Syöpäsäätiön joulukeräys on nyt käynnissä. Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla:

  • verkossa: syopasaatio.fi
  • lahjoitustiille Nordea FI20 2344 1800 0032 29, viite 4006, viite yrityksille 40060
  • Mobile Paylla numeroon 31150 

Anna lahja perheille, joita syöpä on haavoittanut

Joulukeräyksellä tuetaan syövän vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneita perheitä.

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksittäinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.