Nyheter

Cancer driver familjer till ekonomisk misär – Cancerstiftelsens julinsamling hjälper

Alla har inte råd att åka till mommo. Många måste pruta på vilken mat de kan köpa till julbordet. Cancerstiftelsen stöder familjer som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av cancer. Cancerstiftelsens julinsamling för att hjälpa de cancerdrabbade som behöver ekonomiskt stöd startar den 15 november.

För många familjer innebär cancer inte bara oro, utan också utgifter och inkomstbortfall. I en enkät som Cancerstiftelsen genomförde i somras berättade 86 procent av de tillfrågade att familjens ekonomiska situation hade försämrats efter att de själva eller en familjemedlem insjuknat i cancer. Situationen hade försämrats betydligt hos över hälften (55 %) av de som besvarade enkäten.

Cancer kan leda till ekonomisk ruin

”Cancerdrabbade familjer behöver hjälp. Det finns ett enormt behov av ekonomiskt stöd. Finansiellt stöd är viktigt därför att inkomsterna ofta minskar och utgifterna ökar när man insjuknar i cancer. Familjerna har kanske varit i en stram ekonomisk situation redan före insjuknandet, och sedan kollapsar situationen”, förklarar Cancerstiftelsens generalsekreterare Juha Pekka Turunen.

”Bara vetskapen om att du har cancer kan göra dig och dina nära och kära upprörda. Cancer leder till oro och rädsla och orsakar stress, bekymmer och ångest. Det tar mycket energi att börja ta reda på var man kan få både finansiellt och känslomässigt stöd”, säger Katja Tähkä, chef för psykosocialt stöd vid Cancerorganisationerna.

De insamlade pengarna delas ut som Cancerstiftelsens bidrag

Antalet bidragsansökningar från cancerdrabbade har ökat explosionsartat under de senaste tio åren. Genom att delta i insamlingen kan man hjälpa familjer som har ekonomiska bekymmer på grund av cancer. Kring julen kan de ekonomiska utmaningarna ytterligare öka.

”Vi ser i bidragsansökningarna till exempel att familjer på grund av den ekonomiska situationen inte kan besöka mor- och farföräldrar eller släktingar, eller att de måste göra kompromisser när de köper mat till julbordet. Den tid som tillbringas med vänner och familj ger mer energi och krafter, och därför är det viktigt att de insjuknade och deras familjer kan vara med sina nära och kära”, tillägger Tähkä.

Familjer kan ansöka om bidrag

Cancerstiftelsens enkät visade att tre fjärdedelar av de tillfrågade (74 %) inte hade fått råd om sin ekonomiska situation. Ofta handlar det om att familjerna inte har resurser att börja utreda var de kan få hjälp och stöd. För att få olika slags betalningar, förmåner och ersättningar krävs att den cancerdrabbade och de närstående är aktiva.

Cancerdrabbade familjer kan ansöka om bidrag via socialarbetarna på sjukhusens canceravdelningar. Inga villkor har ställts för användningen av bidraget, utan det kan användas på det sätt som anses vara bäst för hela familjen. År 2021 fick nästan 1 700 familjer bidrag från Cancerstiftelsen.

”Det lönar sig att fråga till exempel sjukhusets socialarbetare eller Cancerorganisationernas riksomfattande avgiftsfria förmånsrådgivning om hjälp och råd. De kan berätta vilka stöd som kan sökas och vid behov hjälpa med att fylla i blanketterna”, säger Tähkä.

De donationer som kommer in via Cancerstiftelsens julinsamling delas ut som ekonomiskt stöd till mindre bemedlade personer som drabbats av cancer. Genom julinsamlingen stöder man också de rådgivningstjänster som hjälper cancerdrabbade och deras närstående.

I julinsamlingen medverkar också kändisarna Erin, Heidi Sohlberg och Arttu Wiskari, som vill ge ett ansikte åt och utnyttja sin röst för kampanjen.

Läs mer om Cancerstiftelsens enkät:

Cancer tvingar många att åsidosätta grundläggande behov – se enkätens resultat

Delta i julinsamlingen

Cancerstiftelsens julinsamling pågår just nu. Du kan delta genom att göra en donation:

  • på webben: cancerstiftelsen.fi
  •  på vårt donationskonto: Nordea FI20 2344 1800 0032 29, referens 4006, referens för företag 40060
  • via MobilePay på numret 31150.

Kommer Aava hem till jul?

Aavas familj levde länge på cancerns vilkor. Det var ett tungt skede i livet som testade både föräldrarnas relation och deras sinnen. Nu är det dags att återhämta sig.