Tiedote

Huolta, murhetta ja taloudellinen ahdinko – syöpä johtaa jopa perustarpeista tinkimiseen

Vakava sairastuminen tuo huolen ja murheen lisäksi taloudellisen turvattomuuden. Kun taloudellinen tilanne heikkenee, jopa perustarpeista – kuten ruoasta ja lääkkeistä – joudutaan tinkimään. Lapsiperheissä tilanne on tukala. Tiedot selviävät Syöpäsäätiön tekemästä kyselytutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten syöpään sairastuminen vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen.

Syöpäsäätiön tekemään kyselyyn vastanneista 86 % sanoo, että oma tai perheenjäsenen syöpään sairastuminen on heikentänyt perheen taloudellista tilannetta. Yli puolella (55 %) tilanne on heikentynyt oleellisesti.

Tulokset ovat karuja. Jopa 72 % vastaajista on joutunut luopumaan itselle tärkeistä ja merkityksellisistä asioista, kuten harrastuksista, perheen yhteisistä matkoista ja erilaisista virkistysmahdollisuuksista. Ahdinko näkyy myös elämän välttämättömyyksissä – lähes puolet (44 %) vastaajista on joutunut säästämään jopa perustarpeista, kuten ruoasta, lääkkeistä ja palveluista.

 

 

”Jo tietoisuus syövästä saa ihmisen ja hänen läheisensä tolaltaan. Syöpä ahdistaa ja pelottaa, se aiheuttaa stressiä, huolta ja murhetta. Vaatii hurjasti voimia alkaa selvittää, mistä voisi saada sekä taloudellista että henkistä tukea”, sanoo psykologisen tuen päällikkö Katja Tähkä Syöpäjärjestöistä.

Lapsen sairastuminen lisää murheita

Kun lapsi sairastuu syöpään, joutuu toinen vanhemmista jäämään pois työelämästä joksikin aikaa ja viettämään aikaa lapsen kanssa sairaalassa, mikä vaikuttaa suoraan toimeentuloon. Yhden vanhemman perheissä tilanne voi olla vaikea. Jos perheessä on useampi lapsi, tuo tilanne haasteita kotona myös käytännön arjen järjestelyihin. Perheessä joudutaan miettimään, miten arki hoitojaksojen aikana järjestetään ja miten kulut saadaan katettua. Kyselytutkimuksen mukaan joka neljäs on joutunut myymään omaisuuttaan, ja yhtä moni joutunut ottamaan lainaa menojen kattamiseksi.

Lapsetkin joutuvat kärsimään. Perheissä on jouduttu vähentämään hankintoja lapsille (67 %), lähes puolet on joutunut tinkimään yhteisistä perhejuhlista (49 %) ja kolmasosa (37 %) lasten harrastuksista.

”Kun perheenjäsen sairastaa, perheen arki muuttuu. Hoidoissa ja sairaalassa käynnit rytmittävät arkea, sairausloma ja sairaudesta aiheutuvat kulut vaikuttavat perheen taloudelliseen tilanteeseen, mikä vähentää yhdessä tekemisen, harrastamisen ja matkailun mahdollisuutta. Eikä taloudellinen tilanne ei ole ainoa kuormittava tekijä – syövän kanssa eläviä painaa myös jatkuva huoli ja stressi. Jokaisen lapsen tulisi saada elää huoleton lapsuus”, jatkaa Katja Tähkä.

Taloudellista tukea tarvitaan

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin myös taloudelliseen tilanteeseen saatua tukea. Neuvontaa taloudelliseen tilanteeseen kertoo saaneensa vain 23 % kyselyyn vastanneista. Vain kolmasosa on saanut taloudellista tukea. Saatu tuki koettiin kyselyssä tarpeelliseksi, vaikka apu olisikin kattanut vain hyvin pienen osan menoista.

Tarvitsetko taloudellista tukea?

Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut on tarkoitettu kaikille, joita syöpään liittyvät asiat mietityttävät. Neuvoa on tarjolla myös taloudellisissa kysymyksissä. Neuvontapalvelun hoitajat antavat tietoa ja tukea syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen sairauden eri vaiheissa.

Kyselytutkimuksen tulokset tiivistetysti

Tutkimuksen toteutti Syöpäsäätiö verkkokyselynä kesän 2022 aikana. Siihen vastasi 536 henkilöä ympäri Suomen.

 • Lähes kaikki (86 %) kertovat, että syöpään sairastuminen on heikentänyt taloudellista tilannetta. 55 % kertoo taloudellisen tilanteen heikentyneen oleellisesti.
 • Taloudellisen tilanteen heikentyminen sairastumisen jälkeen tuli joka toiselle (49 %) yllätyksenä.
 • Melkein joka toinen (44 %) vastaajista on joutunut tinkimään perustarpeista, kuten ruoasta, lääkkeistä ja palveluista.
 • Kaksi kolmesta (72 %) on joutunut tinkimään vapaa-ajan harrastuksista, lomamatkoista ja virkistykseen liittyvistä menoista.
 • Taloudelliset vaikutukset näkyvät monin tavoin:
  • 73 % vastaajista kertoo ansiotulojen vähentyneen.
  • 71 % on joutunut käyttämään säästöjä menoihin.
  • Joka neljäs (24 %) on joutunut myymään omaisuuttaan
  • Joka neljäs (23 %) on joutunut ottamaan lainaa menojen kattamiseksi.
 • Stressi on lisääntynyt taloushuolien vuoksi (73 %).
 • 65 % vastaajista ei ole saanut taloudellista tukea ja 74 % ei ole saanut neuvontaa taloudelliseen tilanteeseen liittyen.

Lisätietoja:

Katja Tähkä
Psykososiaalisen tuen päällikkö
Syöpäjärjestöt
[email protected]
+358 050 304 6946

Carita Päivänen
Viestintäpäällikkö
Syöpäsäätiö
[email protected]
+358 50 590 5415

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.