Resestipendier 2024

Stipendier kan sökas under perioden 1.-29.2.2024

Information till forskare om stipendier

Cancerstiftelsen utlyser resestipendier för studie-, kongress- och föreläsningsresor som sker under perioden 1.3.2024–31.5.2025. Stipendierna kan sökas av cancerforskare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som aktivt arbetar med tidig upptäckt, behandling och förebyggande av cancer.

Cancerstiftelsen beviljar inte separata resestipendier till sådana sökande som vid tidpunkten för ansökan har ett pågående forskningsstipendium från Cancerstiftelsen. I praktiken innebär detta att om sökanden inte har fått alla delbetalningar av sitt forskningsstipendium senast den sista ansökningsdagen för resestipendier, är hen inte berättigad till ett separat resestipendium. Företräde ges till forskare som inte kan få finansiering från sin arbetsgivare för kongressresor. Resestipendium beviljas inte två gånger för samma resa.

År 2023 beviljar Cancerstiftelsen högst 1 500 euro för resor utanför Europa, 900 euro för resor inom Europa och 700 euro för resor inom de nordiska länderna.

Cancerstiftelsen beviljar inte stipendier till sådana forskare eller forskargrupper som får finansiering från tobaksindustrin. Som tobaksindustri betraktas företag eller företagsgrupper som får merparten av sina intäkter från tillverkning eller marknadsföring av tobaksprodukter.

Resestipendier som beviljas av Cancerstiftelsen kan inte användas för dagtraktamenten. Resestipendiet betalas ut i en enda delbetalning på basis av hotellräkningen, kongressavgiften och motsvarande verifikationer. Observera att den aktuella valutan måste framgå av verifikationerna.

Alla resekostnader ska uppges på resefakturan, även om de överstiger det beviljade beloppet. Ange också på fakturan om en annan institution betalar en del av dina kostnader.

Om stipendiet inte täcker alla resekostnader kan vi på begäran leverera en specifikation av de kostnader som Cancerstiftelsen har finansierat.

Stipendieansökan görs på nätet i vår webbtjänst. Ansökningsblanketten fylls i och lämnas in elektroniskt.

Ansökningssystemet öppnar torsdag den 1 februari 2024 och stänger torsdag den 29 februari 2024 vid dagens slut.

Ansökan behandlas som den är då ansökningstiden har gått ut och den kan inte kompletteras i efterhand.

Mer information: [email protected]

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.