Matka-apurahat 2024

Syöpäsäätiön matka-apurahahaku on auki 1.-29.2.2024.

Ohjeita matka-apurahan hakijoille

Syöpäsäätiö avaa matka-apurahahaun opinto-, kongressi- ja esitel­mä­matkoihin, jotka tehdään 1.3.2024 – 31.5.2025 välisenä aikana. Apurahoja voivat hakea syöpätutkijat sekä muut syöpä­tautien varhaiseen toteami­seen, syö­päpoti­laiden hoi­toon ja syöväntorjun­tatyöhön aktii­visesti osallis­tuvat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt.

Syöpäsäätiö ei myönnä erillisiä matka-apurahoja sellaisille hakijoille, jotka nauttivat hakuhetkellä Syöpäsäätiön tutkimusapurahaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos hakijalle ei ole maksettu kaikkia hänelle myönnetyn tutkimusapurahan eriä matka-apurahojen hakuajan päättymiseen mennessä, ei hän voi saada erillistä matka-apurahaa. Matka-apurahan saajiksi asetetaan etusijalle sellaiset tutkijat, jotka eivät voi saada työnantajansa rahoitusta kongressimatkoihin. Matka-apurahaa ei myönnetä samaan matkaan kahdesti.

Vuonna 2024 Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin matkoihin myönnettävä summa on korkeintaan 1 500 €, Eurooppaan 900 € ja Pohjoismaihin 700 €.

Syöpäsäätiö ei myönnä apurahoja sellaiselle tutkimusryhmälle tai tutkijalle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Syöpäsäätiön myöntämiä matka-apurahoja ei voi käyttää päivärahoihin. Matka-apuraha maksetaan yhdessä erässä hotellilaskun, kongressimaksun vastaavien alkuperäistositteiden perusteella. Huomioithan, että tositteisiin tulee merkitä valuutta.

Matkalaskulle merkitään kaikki matkan kulut; vaikka ne ylittäisivät myönnetyn summan. Merkitse laskulle myös, jos joku toinen instituutio osan kuluistasi.

Jos apuraha ei kata kaikkia matkakustannuksia, voimme pyydettäessä toimittaa erittelyn Syöpäsäätiön korvaamista kustannuksista.

Apurahoja haetaan verkossa osoitteessa hakemusjärjestelmässä. Apurahalomake täytetään ja lähetetään sähköisesti.

Hakuohjelma avautuu to 1.2.2024 ja sulkeutuu to 29.2.2024 vuorokauden päättyessä.

Hakemus käsitellään sellaisena kuin se on jätetty hakuajan loppuun mennessä eikä sitä voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoja: [email protected].

 

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.