Matka-apurahat 2023

Syöpäsäätiön matka-apurahahaku on auki 1.-28.2.2023.

Ohjeita matka-apurahan hakijoille

Syöpäsäätiö ja sen rahastot myöntävät matka-apurahoja opinto-, kongressi- ja esitel­mä­matkoihin, jotka tehdään 1.3.2023 – 31.5.2024 välisenä aikana. Apurahoja ovat oikeutet­tuja saamaan syöpätutkijat sekä muut syöpä­tautien varhaiseen ­toteami­seen, syö­päpoti­laiden hoi­toon ja syöväntorjun­tatyöhön aktii­visesti osallis­tuvat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt.

Matka-apurahan saajiksi asetetaan etusijalle sellaiset tutkijat, jotka eivät voi saada työnantajansa rahoitusta kongressimatkoihin tai joilla ei ole muuta rahoitusta Syöpäsäätiöltä.

Syöpäsäätiö ei myönnä erillisiä matka-apurahoja sellaisille hakijoille, jotka nauttivat hakuhetkellä Syöpäsäätiön tutkimusapurahaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos hakijalle ei ole maksettu kaikkia hänelle myönnetyn tutkimusapurahan eriä matka-apurahojen hakuajan päättymiseen mennessä, ei hän voi saada erillistä matka-apurahaa.

Vuonna 2023 Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin matkoihin myönnettävä summa on korkeintaan 1 500 €, Eurooppaan 900 € ja Pohjoismaihin 700 €.

Syöpäsäätiö ei myönnä apurahoja sellaiselle tutkimusryhmälle tai tutkijalle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Apurahoja haetaan verkossa osoitteessa  Hakemukset (apurahat.fi). Apurahalomake täytetään ja lähetetään sähköisesti.

Hakuohjelma avautuu ke 1.2.2023 ja sulkeutuu ti 28.2.2023 vuorokauden päättyessä.

Hakemus käsitellään sellaisena kuin se on jätetty hakuajan loppuun mennessä eikä sitä voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:  hallintokoordinaattori Maija Pertola puh. 050 464 2492 tai sähköpostitse [email protected].

 

Syöpäsäätiö on osa Syöpäjärjestöjä. Tavoitteenamme on turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta.  Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen, Suomen Syöpärekisterin ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta.