Nyheter

Resultatet av Cancerstiftelsens julinsamling överträffade förväntningarna

Med intäkterna från julinsamlingen stöder Cancerstiftelsen cancerdrabbade och deras anhöriga som kämpar med ekonomiska problem. Donationerna från privatpersoner och företag uppgick till sammanlagt 700 000 euro. Detta är ett otroligt stort belopp som kan hjälpa hundratals familjer i Finland.

Antalet bidragsansökningar från cancerdrabbade har ökat explosionsartat under de senaste tio åren. Därför beslutade vi vid Cancerstiftelsen att medlen från vår julinsamling ska användas för att stöda cancerdrabbade ekonomiskt. Cancerstiftelsen öppnade upp julinsamlingen i mitten av november ifjol för att hjälpa cancerdrabbade som behöver ekonomiskt bistånd. Insamlingen fortsatte under julhelgen och pågick fram till trettondagen.

– Cancerstiftelsens julinsamling överskred det mål som vi fastställt för insamlingen. Sedan 2018 har intäkterna från insamlingen ökat varje år. Resultatet av julinsamlingen denna gång var otroligt fint, 700 000 euro. Vi vill rikta ett enormt stort tack för detta till våra engagerade donatorer, såväl privatpersoner som företag. Finländarna har visat sitt varma stöd för personer som fått det svårt på grund av cancern, säger Cancerstiftelsens generalsekreterare Sakari Karjalainen.

”Finländarna har visat sitt varma stöd för personer som fått det svårt på grund av cancern.”

I Finland kan cancerdrabbade och familjer vars barn har insjuknat i cancer ansöka om bidrag via socialarbetarna på sjukhusens canceravdelningar. Genom sådana bidrag stöder Cancerstiftelsen personer som på grund av en cancersjukdom har hamnat i en svår ekonomisk situation. Med intäkterna från julinsamlingen kan vi hjälpa hundratals familjer som behöver bistånd. Förra året, dvs. under 2021, utbetalades sammanlagt 659 150 euro i ekonomiskt bistånd till de sökande. Den summa som denna gång donerats till julinsamlingen torde gott och väl räcka till för det ekonomiska biståndet under hela innevarande år 2022.

– Hjärtligt tack till alla er som deltog i julinsamlingen! Under de senaste tio åren har antalet bidragsansökningar från cancerdrabbade nästan tiodubblats. Om en familjemedlem insjuknar i cancer, kan familjens ekonomi rentav kollapsa helt. Då finns det ett enormt behov av ekonomiskt bistånd. Tack till alla er som donerat medel för att vi ska kunna hjälpa de cancerpatienter som behöver bistånd, säger Taina Häkkinen, som är chef för rådgivningstjänsten.

”Tack till alla er som donerat medel för att vi ska kunna hjälpa de cancerpatienter som behöver bistånd.”

I Cancerstiftelsens julinsamling deltog även kändisarna Kiti Kokkonen, Anssi Kela och Maaret Kallio, som ville ge kampanjen ett ansikte och samtidigt få sina röster hörda till stöd för julinsamlingen.

Tack även till alla de frivilliga som varit med i insamlingen, fotografen Konsta Seppälä och marknadsföringsbyrån N2.


Läste du redan?

Aino och Duarte kommer alltid att minnas läkarnas blickar. Det märktes att allt inte var som det ska. Elma hade en stor tumör i hjärnan och hon måste opereras omedelbart. Läs Elmas berättelse.

Antalet bidragsansökningar från cancerdrabbade ökade explosionsartat – Cancerstiftelsens julinsamling hjälper. Läs mer om Cancerstiftelsens julinsamling.

Mer information om Cancerorganisationernas ekonomiska stöd.