Blogi

Huoli toimeentulosta ylimääräisenä taakkana syöpään sairastuneella

Kun kymmenen vuotta sitten aloitin pääsihteerinä, avustuksia myönnettiin noin kahdellesadalle syöpään sairastuneelle vuosittain. Viime vuonna avustuksia myönnettiin yli 1 700 vähävaraiselle syöpäpotilaalle.

Syöpään sairastuminen tulee aina enemmän tai vähemmän yllätyksenä. Todennäköisyys sairastua syöpään kasvaa iän myötä ja loppujen lopuksi joka kolmas meistä sairastuu elämänsä aikana syöpään. Kuka tahansa voi kuitenkin sairastua: lapsi, nuori aikuinen, keski-ikäinen tai eläkeläinen. Onneksi voimme luottaa siihen, että kun syöpä on kerran todettu, olemme Suomessa hyvässä hoidossa iästämme, asuinpaikastamme tai varallisuudestamme riippumatta.

Kaikilta osin tilanne ei ole näin toiveikas. Syöpään sairastuminen vaikuttaa sairastuneen ja hänen läheistensä toimeentuloon. Kun lapsi sairastuu syöpään, toinen tai molemmat vanhemmista jäävät omaishoitajaksi tarvittavaksi ajaksi. Perheen tulot voivat pienentyä merkittävästi ja menotkin kasvavat. Tuossa elämänvaiheessa menot on yleensä vielä tarkasti mietitty, eikä joustavuutta välttämättä ole kovin paljon.

Aikuisen, vielä työelämässä olevan talous on myös kovilla. Hoidot saattavat olla pitkiä ja sairastunut voi joutua peruspäivärahalle. Tulojen pienemisen rinnalla menot kasvavat hoitopäivämaksujen, matkakulujen ja lääkekulujen vuoksi. Toki potilaan itsensä maksettavissa menoissa on katto, jonka jälkeen palvelut ovat ainakin osittain maksuttomia. Maksukatto (tai omavastuu) on kaikissa kolmessa omansa. Jos katto saavutetaan kaikissa menoluokissa, jää sairastuneen maksettavaksi yli 1 500 euroa. Tilanne voi olla vielä huonompi pienituloisella eläkeläisellä. Keskimääräinen kokonaiseläke Suomessa on runsaat 1 700 euroa. Pienetkin toistuvat lisämenot voivat aiheuttaa vakavia taloudellisia ongelmia pientä eläkettä nostavalle.

On kohtuutonta, että vakavasti sairas ja tällaisen ihmisen läheinen joutuu syövästä aiheutuvan suuren huolen lisäksi pohtimaan kotitalouden toimeentuloa.

On kohtuutonta, että vakavasti sairas ja tällaisen ihmisen läheinen joutuu syövästä aiheutuvan suuren huolen lisäksi pohtimaan kotitalouden toimeentuloa. Pahimmillaan se voi johtaa siihen, että joutuu tinkimään esimerkiksi perustarpeista: päivittäisten aterioiden laadusta ja lääkkeistä. Taloudelliset huolet voivat vaikeuttaa tai hidastaa syövästä selviytymistä. Taloudelliset vaikeudet tuottavat useille epäonnistumisen ja häpeän tunteen, joka ei voi olla vaikuttamatta mielialaan ja sitä kautta sairaudesta paranemiseen.

Syöpäsäätiö jakaa vähävaraisille syöpäpotilaille taloudellisia avustuksia hakemuksesta ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Näiden avustusten tarve on viime vuosina kasvanut hyvin voimakkaasti. Kun kymmenen vuotta sitten aloitin pääsihteerinä, avustuksia myönnettiin noin 200 syöpään sairastuneelle vuosittain. Viime vuonna avustuksia myönnettiin yli 1 700 vähävaraiselle syöpäpotilaalle.

Monen avustusta hakevan potilaan taloudellinen tilanne on hyvin vaikea. Syöpäsäätiön avustus ei yleensä korjaa potilaan ja tämän perheen kokonaistilannetta, mutta se voi antaa siinä tilanteessa ratkaisevan viestin ihmiselle, että hänestä välitetään. Erityisen vavahduttavaa on vastaanottaa hakemus syöpään sairastuneelta yksinhuoltajalta, jolla on yksi tai useampia alaikäisiä lapsia. Puute ja samanaikainen huoli vanhemman selviytymisestä ovat liian suuria taakkoja lapsen kannettaviksi.

Syöpä voi romahduttaa kenen tahansa talouden. Suurimmassa vaarassa ovat yksinhuoltajat, työttömät, eläkeläiset, pienyrittäjät, maatalousyrittäjät ja satunnaisilla tuloilla elävät. Teemme kaikkemme, jotta julkinen sektori tarjoaisi riittävän turvan taloudelliseen ahdinkoon joutuneille yksinäisille ja perheellisille syöpäpotilaille. Mutta Syöpäsäätiö antaa jatkossakin taloudellisia avustuksia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Siihen tarvitsemme lahjoituksia. Antakaamme tukemme heille, joilla on syövän lisäksi suuri huoli toimeentulosta.

Sakari Karjalainen,
pääsihteeri, Syöpäsäätiö


Luitko jo?

Syöpää sairastavien taloudellinen ahdinko kasvanut viime vuosina, tutustu lukuihin.

Taina Häkkinen on työskennellyt toistakymmentä vuotta Syöpäjärjestöjen valtakunnallisessa neuvontapalvelussa. Syöpää sairastavien ihmisten taloudellisen tuen hakemusten määrä kymmenkertaistuminen huolettaa häntä. Lue koko haastattelu.

Lisätietoa Syöpäjärjestöjen taloudellisista avustuksista.

Aino Mäkinen ja Duarte Tammilehto elivät hetki sitten onnellista pikkulapsiarkea. Kun Elmalta löydettiin pahanlaatuinen aivokasvain, maailma muuttui lopullisesti. Nyt perhe palaa äärirajoilta hitaasti kohti tavallista, ihanaa elämää. Lue Elman tarina.