”On järkyttävä ajatus, jos kaiken huolen ja murheen lisäksi joutuu kipuilemaan rahan takia esimerkiksi yksinhuoltajaäitinä”

Kaataako syöpä talouden?

Syöpäsäätiön tekemästä tuoreesta kyselystä käy ilmi, että syöpäpotilaiden toimeentuloon liittyvät vaikeudet ovat sosiaalityöntekijöiden mukaan viime vuosina lisääntyneet. Myös lapsiperheiden tuen tarve on kyselyn mukaan kasvanut. Monille tulee yllätyksenä, kuinka paljon kustannuksia syöpään sairastuneelle jää maksettavaksi.

1.

Taloudellisen tuen hakemusten määrä on monikertaistunut

Syöpäjärjestöjen vastaanottamien taloudellisen tuen hakemusten määrä on lähes 10-kertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lahjoitusten avulla pystymme antamaan konkreettista tukea perheille, joita syöpäsairaus on koskettanut.

2.

Jaettujen avustusten määrä on kasvanut merkittävästi

Syöpäsäätiön jakamien avustusten yhteissumma on lähes 13-kertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kiitos tästä kuuluu lahjoittajille, joiden avulla pystymme tukemaan yhä useampaa vähävaraista syöpäperhettä.

3.

Hoitojaksot ovat pitkiä

Vaikeasti hoidettavassa syöpäsairaudessa hoidot voivat kestää jopa 12 kuukautta. Tämän ajan syöpään sairastunut joutuu usein olemaan poissa työelämästä, mikä horjuttaa perheen, erityisesti yksinhuoltajan, taloutta.

4.

Lääkkeiden hinta voi nousta suureksi

Lääkkeiden omavastuuosuus on 590 euroa vuodessa. Tämä on suuri summa jo valmiiksi taloudelliseen ahdinkoon ajautuneelle perheelle.

5.

Maksukatto on korkealla

Terveydenhuollon maksukatto on 692 euroa vuodessa. Tähän summaan saakka esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa oleva, parantumattomasti sairas potilas joutuu maksamaan hoidostaan itse. Monet eivät halua jättää maksuja perikunnan maksettavaksi.

6.

Sairaalajaksot voivat olla pitkiä

Osastovuorokauden hinta Suomessa on 49,60 euroa. Joskus syöpäpotilas joutuu viettämään osastolla useita päiviä kerrallaan ja osastomaksujen yhteissumma nousee monikertaiseksi.

7.

Omavastuun osuus voi olla liian suuri

Matkakulujen vuosiomavastuu on 300 euroa. Joskus syöpäpotilaan talous voi olla niin tiukalla, ettei hänellä ole varaa maksaa matkoja syöpähoitoihin.

Syöpäjärjestöjen saamat taloudellisen tuen hakemukset kpl/jaetut apurahat €


Kaataako syöpä talouden? -kysely sairastuneille

Kesällä julkaistun Kaataako syöpä talouden? -kyselyn tarkoituksena oli selvittää syöpään sairastuneiden kokemuksia siitä, miten sairastuminen on vaikuttanut sairastuneiden ja heidän perheidensä taloudelliseen tilanteeseen. Anonyymi kysely on nyt sulkeutunut ja julkaisemme kyselyn ajankohtaiset tulokset syksyn aikana.


Anna lahja perheille, joita syöpä on haavoittanut

Joulukeräyksellä tuetaan syövän vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneita perheitä.