Yleinen

Vihreää valoa eturauhassyövän seulonnalle näkyvissä?

Syöpäseulonnat ovat merkittävä osa-alue syövänvastaisessa työssä. Seulonnan tavoitteena on löytää syöpiä tai niiden esiasteita varhaisessa vaiheessa – ja hoitaa ne ajoissa – jolloin voidaan vähentää syövän aiheuttamia kuolemia. Useimpiin syöpiin ei ole kuitenkaan löydetty toimivaa tapaa seuloa niitä ennen oireiden ilmaantumista.  

Vuonna 2003 julkaistu Euroopan unionin syöpäseulontoja koskeva suositus kehottaa jäsenmaitaan järjestämään syöpäseulontaa kolmen syöpätaudin osalta: kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaa naisille sekä suolistosyövän seulontaa miehille ja naisille. Muiden syöpien osalta tehdään paljon tieteellistä tutkimusta ja yritetään löytää toimivia keinoja niidenkin seulontaan. 

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä, johon Suomessa kuolee vuosittain jo lähes 1000 miestä. Eturauhassyövän ikävakioitu kuolleisuus on laskenut Suomessa kuten muissakin Pohjoismaissa tasaisesti vuosituhannen vaihteesta lähtien, mutta vanhenevan väestön vuoksi kuolemien määrä kuitenkin kasvaa hitaasti. Syöpärekisterin tilastojen mukaan miehillä noin joka kahdeksas syöpäkuolema johtuu eturauhassyövästä, joten seulonnalle olisi selkeä tarve. 

PSA:n haasteena ylidiagnostiikka

Eturauhassyövän seulontaa PSA-testin avulla on tutkittu useassa laajassa tutkimushankkeessa. Eurooppalaisen ERSPC-tutkimuksen perusteella on arvioitu, että seulonnan avulla voitaisiin vähentää eturauhasyöpäkuolleisuutta noin 20 prosentilla. Tuhatta seulottavaa miestä kohti voitaisiin näin estää yksi kuolema eturauhassyöpään. PSA-testiin pohjautuvan seulonnan ongelmana on kuitenkin ylidiagnostiikka.  

Termillä tarkoitetaan sitä, että seulonnan avulla tullaan löytäneeksi paljon myös sellaisia syöpiä, jotka eivät olisi miehen elinaikana aiheuttaneet mitään oireita. Yksittäisen syövän osalta on mahdotonta sanoa, onko kyse ylidiagnostiikasta, mutta tutkimuksen avulla niiden osuutta voi arvioida. 

Eturauhassyövän seulonnasta aiheutuu siis haittoja, kun löydetyt syövät on varmuuden vuoksi hoidettava tai vähintäänkin säännöllisesti seurattava niiden kehittymistä. Tutkimustiedon perusteella voidaan arvioida, että tuhatta seulottavaa kohti kolmelle miehelle aiheutuu virtsankarkailua ja kahdellekymmenelleviidelle erektiohäiriöitä. Näiden haittojen vuoksi useimmat asiantuntijatahot ovat perinteisesti vastustaneet eturauhassyövän seulonnan aloittamista. 

EU:n ehdotus eturauhassyöpäseulonnasta

Tähän asiantuntija-arvioon pohjautuen EU:n tieteellisten asiantuntijoiden ryhmä on puolestaan antanut suosituksensa siitä, miten EU:n jäsenmailleen antamaa syöpäseulontasuositusta kannattaisi päivittää. Ehdotuksiin sisältyy lukuisia parannusehdotuksia nykyisiin kohdunkaula-, rinta- ja suolistoseulontaohjelmien kehittämiseen.

Kiinnostavinta kuitenkin oli, että ryhmä suosittelee myös eturauhassyövän seulonnan aloittamista. Asiantuntijaryhmän arvio painotti, että lisätutkimus eturauhassyövän seulontaan liittyen on tarpeen, vaikka seulonnan todettiin vähentävän kuolleisuutta ja arveltiin olevan kustannusvaikuttavaa useissa EU-maissa. EU:n komissio onkin vaikean paikan edessä. Suositellako lupaaviin tutkimustuloksiin perustuen uudenlaista eturauhassyövän seulontaa? Vai jäädäänkö vielä odottamaan lisää tutkimusta, jotta tieteellinen näyttö uusien seulontamenetelmien paremmuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta olisi vahvempi myös väestötasolla? 

Tämänhetkisen aikatauluarvion mukaan EU:n komissio julkaisee uuden suosituksen tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Näyttää siis mahdolliselta, että EU päätyy tänä vuonna suosittamaan jäsenmailleen eturauhassyövän seulonnan aloittamista.

Vaikka EU päätyisikin suosittelemaan jo tänä vuonna eturauhassyövän seulonnan järjestämistä, se ei tarkoita, että seulontaa alettaisiin saman tien järjestää ympäri Eurooppaa. Terveydenhuollon järjestäminen kuuluu jäsenmaiden omaan toimivaltaan ja EU:n suositus ei ole millään tavoin sitova. Uuden seulontaohjelman käynnistäminen on iso kokonaisuus, jossa on varmistettava, että seulonnan kaikkiin vaiheisiin riittää osaavaa henkilöstöä ja muita resursseja, kuten kalliita kuvantamislaitteita. 

Seulontasuositus Suomeen?

Suomessakin valtakunnallinen suolistosyövän seulontaohjelma käynnistyi vasta tänä vuonna – lähes kaksikymmentä vuotta EU:n suosituksen jälkeen. Eturauhassyövän seulontaa pelkkää PSA-testausta jalostuneemmilla menetelmillä tutkitaan Suomessakin ProScreen-hankkeessa. Tämän tutkimushankkeen tuloksia on perusteltua odottaa ennen päätöksiä seulontaohjelman aloittamisesta. Suomessa kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä valmistelee EU:n suosituksen pohjalta linjaukset mahdollisiin uusien seulontaohjelmien aloittamiseen. 

Eturauhassyövän seulonnalle löytyy kuitenkin Suomesta jo kannatusta. Vuonna 2020 jätetyn lakialoitteen eturauhassyövän seulonnasta allekirjoitti 142 kansanedustajaa. Onkin huojentavaa, että poliittisilta päättäjiltä luultavasti löytyy tahtoa edetä seulontojen järjestämisessä, mikäli myös asiantuntijat päätyvät näyttämään vihreää valoa eturauhassyövän seulonnan aloittamiseen. 

Veli-Matti Partanen, kehittämispäällikkö, tutkija, Suomen Syöpärekisteri   


Luitko jo?

Eturauhassyöpää siis tutkitaan paljon Syöpäsäätiön rahoituksella. Miesten yleisintä syöpää pyritään taklaamaan monin eri tavoin, mutta usein kuulee kysyttävän, miksei eturauhassyöpää seulota kuten rintasyöpää?

Lue aiheesta Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Wahlforsin blogikirjoitus: ”Eturauhassyövän tutkimuksesta – Tämän päivän tutkimus on huomisen hoitoa”