Yleinen

Uusi tutkimuslöytö selittää, miten rintasyöpä leviää aivoissa ja tulee vastustuskykyiseksi lääkkeille

Professori Johanna Ivaskan tutkimusryhmä on löytänyt mekanismin, joka tekee rintasyövän vastustuskykyiseksi Herceptin-syöpähoidolle ja lisää etäpesäkkeiden kasvua aivoissa. Tutkimus on saanut Syöpäsäätiöltä suurapurahan Roosa nauha -varoista.

HER2-kasvutekijäreseptori on tärkeä syövän kasvua lisäävä tekijä osassa rinta-, rakko- ja mahasyöpiä. Näiden syöpien hoidossa HER2-täsmälääkkeet, kuten Herceptin, ovat tärkeitä.

Syöpä saattaa kuitenkin muuntua lääkkeelle vastustuskykyiseksi, ja lääkehoito tehoaa erityisen huonosti vaarallisiin etäpesäkkeisiin aivoissa. Professori Johanna Ivaskan ryhmän tekemä löytö SORLA-proteiinin keskeisestä roolista HER2-syöpien kasvussa ja vastustuskyvyn synnyssä voi tulevaisuudessa mahdollistaa uusia hoitovaihtoehtoja sairastuneille.

Tutkimuksessa SORLA-proteiinin poistaminen soluista esti HER2-lääkkeille vastustuskykyisten rintasyöpäsolujen kasvua soluviljelyolosuhteissa. Mikä vielä merkittävämpää, SORLA-proteiinin poistaminen herkisti rintasyövän aivoetäpesäkkeet lääkehoidolle.

Löydöksellä voi olla elintärkeä rooli sairastuneelle, jolla on vaarallisia etäpesäkkeitä aivoissa. Seuraavaksi tutkijat selvittävät, olisiko mahdollista kehittää tähän mekanismiin perustuva lääkehoito.

Tutkimus on saanut merkittävää rahoitusta Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksestä.

Johanna Ivaskan tutkimusryhmä työskentelee Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä Turku Bioscience -keskuksessa.

Lue tutkimuksesta lisää Turun yliopiston tiedotteesta.