Tieteelliset rahastot

Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen tieteelliset rahastot:

Lasse Aallon rahasto
Bengt och Rabbe Ekmans fond
Dosentti Kaisa Kauppinen-Toropaisen tutkimusrahasto
Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi
Juhlatoimikunnan rahasto
Matti Koposen rahasto
Muistorahasto
Helvi Sylvia Pajumaan os. Oksala rahasto
Potilaan polku -rahasto
Roosa nauha -rahasto
Kari Arto Suomisen rahasto
Maire ja Erik Sylvinin rahasto
Syöpäsäätiön käyttörahasto
Syöpätutkimusrahasto sidottu
Syöpätutkimusrahasto vapaa
Kauppaneuvos Satu Tiivolan rahasto
Varma Tuomisen rahasto
Woihti-rahasto
Pekka Vuopion muistorahasto

Syöpäjärjestöjen tavoitteena on turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Järjestö tarjoaa tietoa, tukea ja toivoa. Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen, Suomen Syöpärekisterin ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta.