Tieteelliset rahastot

Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen tieteelliset rahastot:

Lasse Aallon rahasto
Bengt och Rabbe Ekmans fond
Dosentti Kaisa Kauppinen-Toropaisen tutkimusrahasto
Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi
Juhlatoimikunnan rahasto
Matti Koposen rahasto
Muistorahasto
Helvi Sylvia Pajumaan os. Oksala rahasto
Potilaan polku -rahasto
Roosa nauha -rahasto
Kari Arto Suomisen rahasto
Maire ja Erik Sylvinin rahasto
Syöpäsäätiön käyttörahasto
Syöpätutkimusrahasto sidottu
Syöpätutkimusrahasto vapaa
Kauppaneuvos Satu Tiivolan rahasto
Varma Tuomisen rahasto
Woihti-rahasto
Pekka Vuopion muistorahasto

Syöpäsäätiö on osa Syöpäjärjestöjä. Tavoitteenamme on turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta.  Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen, Suomen Syöpärekisterin ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta.