Tieteelliset rahastot

Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen tieteelliset rahastot:

Lasse Aallon rahasto
Bengt och Rabbe Ekmans fond
Dosentti Kaisa Kauppinen-Toropaisen tutkimusrahasto
Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi
Juhlatoimikunnan rahasto
Matti Koposen rahasto
Muistorahasto
Helvi Sylvia Pajumaan os. Oksala rahasto
Potilaan polku -rahasto
Roosa nauha -rahasto
Kari Arto Suomisen rahasto
Maire ja Erik Sylvinin rahasto
Syöpäsäätiön käyttörahasto
Syöpätutkimusrahasto sidottu
Syöpätutkimusrahasto vapaa
Kauppaneuvos Satu Tiivolan rahasto
Varma Tuomisen rahasto
Woihti-rahasto
Pekka Vuopion muistorahasto

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksittäinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.