Myönnetyt apurahat 2017

Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys myönsivät vuonna 2017 apurahoja tutkijoille ja tutkimusryhmille, TERVA-apurahoja 5 kpl 1 000 000 euroa sekä matka-apurahoja 58 kpl yhteensä 70 717 euroa.

Tutkimusapurahat

Syöpäsäätiön suurapuraha (450 000 €)

Prof. Anssi Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 450 000 €, Satunnaistettu koe kolmiportaisesta eturauhassyövän seulonnasta. Kolmivuotinen apuraha.

Roosa nauha rahaston suurapuraha (450 000 €)

 Prof. Robert Winqvist (Oulu) ja tutkimusryhmä, 450 000 €, ”Perinnöllinen alttius rintasyöpään: tekijät, vaikutusmekanismit, tautimallintaminen ja kliininen merkitys”. Kolmivuotinen apuraha.

 

 Syöpäsäätiön käyttörahaston Movember –kampanjan tuotot (300 000 €)

 Prof. George Bova (Tampere) ja tutkimusryhmä, 300 000 €, Eturauhassyövän etäpesäkkeiden molekuläärinen jäljittäminen III. Kolmivuotinen apuraha.

Juhlatoimikunnan rahasto (80 000 €)

 Prof. Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Predictive markers in gastrointestinal carcinogenesis. Kaksivuotinen apuraha.

Roosa nauha –rahasto (586 000 €)

 Prof. Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Machine learning, breast cancer risk and patient outcome. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, NF1-geenin mutaation vaikutus rintasyövän pahanlaatuisuuteen. Kaksivuotinen apuraha.

FT, dos. Katri Pylkäs (Oulu) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Uusien geneettisten alttiustekijöiden identifioiminen ja funktionaalinen karakterisointi rintasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

FT, dos. Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Molecular background and malignant transformation of uterine leiomyomas. Kaksivuotinen tutkimusapuraha.

ETT, Dos. Satu Männistö (Espoo) ja tutkimusryhmä, 74 000 €, Rintasyöpä merkittävä haaste vielä 2020

Kaksivuotinen apuraha.

FT, dos. Jaana Hartikainen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 40 000 €, Ei-koodaavat RNA-molekyylit rintasyövässä. Yksivuotinen apuraha.

Ylilääk., dos Matti Korhonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Novel chimeric antigen receptors targeting breast cancer. Yksivuotinen apuraha.

FT, dos. Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Mammary ductal invasion – insights from 4D imaging. Yksivuotinen apuraha.

FM Sofia Aakko (Turku), väitöskirjatyö, 4 000 €, MikroRNA-molekyylien vaikutus lääkevasteeseen rinta- ja munasarjasyövissä.

LL Sanna Hallamies (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Miesten ja nuorten naisten rintasyöpä.

FM Tuomo Mantere (Oulu), väitöskirjatyö, 4 000 €, DNA vauriovastegeenien mutaatiot ja perinnöllinen rintasyöpäalttius.

Doct. stud.  Gautam Prson (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Kolmoisnegatiivisten rintasyöpäsolulinjojen systeemibiologinen lääkevastetutkimus.

FM Anna Tervasmäki (Oulu), väitöskirjatyö, 3 000 €, Uusien rintasyövälle altistavien perinnöllisten geenimuutosten tunnistaminen ja niiden tutkiminen solumallien avulla.

FM Jaana Tolvanen (Espoo), väitöskirjatyö, 3 000 €, Kohdun sileälihaskasvainten molekyyligeneettiset muutokset.

Lasse Aallon rahasto (4 000 €)

Doct. stud. Kishor Hadkhale (Tampere), väitöskirjatyö, 4 000 €, Ammattialtistukset ja virtsarakon syövän riski: 45 vuotta väestöpohjaista seurantatutkimusta Pohjoismaissa ja Canadassa.

  1. Ahlström Osakeyhtiön rahasto (5 000 €)

 MSc Tatiana Cajuso Pons (Helsinki.), väitöskirjatyö, 5 000 €, Paksusuolen syövän molekyyligenetiikka.

Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto (100 000 €)

 Prof. Jussi Taipale (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Defining the molecular state of human cancer. Kaksivuotinen apuraha.

Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (198 000 €)

 Prof. Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Druggable Proteostasis Targets in HPV-Positive Cancers – HSF1/2 and E6/7 Oncogenes. Kaksivuotinen apuraha.

Dos. Pekka Taimen (Turku) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Kliinisesti merkittävän eturauhassyövän radiologiset ja histologiset ominaisuudet. Kaksivuotinen apuraha.

FT Kirsi Granberg (Tampere) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Soluvapaan DNA:n hyödyntäminen aivokasvainten diagnostiikassa ja hoidossa. Yksivuotinen apuraha.

PhD stud. Ashwini Kumar (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Hematologisten pahanlaatuisten sairauksien farmakogenomiikan maiseman ymmärtäminen yksilöllisten järjestelmien lääketieteellisen lähestymistavan avulla.

Doct. stud. Muntasir Mamun Majumder (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Systematic Identification of Precision Therapies in Drug Refractory Multiple Myeloma.

Bengt och Rabbe Ekmans Fond (30 000 €)

 Prof.  Seppo Vainio (Oulu) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Solujen erittämät solun ulkoiset vesikkelit munuaisen syövän synnyssä ja hoidossa. Yksivuotinen apuraha.

Eturauhassyöpärahasto (7 000 €)

 PhD stud. Khalid Saeed (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Urologisten syöpien haavoittuvuuksien selvittäminen systemaattisen RNAi:n ja lääketestauksen avulla.

LL Hanna Vuolukka (Kuopio), väitöskirjatyö, 3 000 €, Eturauhassyövän kohdennettu sädehoito – tarkkuudella parempiin tuloksiin.

Lehtori Sirkku Heikkisen rahasto (30 000 €)

 LT, dos.  Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Nrf2-tekijän kaksijakoinen rooli keuhkosyövässä. Yksivuotinen apuraha.

Lauri ja Kaarina Kivisen rahasto (60 000 €)

 FT, dos. Ville Hietakangas (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Syövän metaboliset adaptaatiot – säätelymekanismeista kohti tehokkaampia hoitoja. Yksivuotinen apuraha.

Saga ja Harri Korhosen rahasto (4 000 €)

 MMM Laura Hakanpää (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Verisuonivuodon estäminen tulehduksessa ja syövässä – lääkinnän kohteena b1 integriini.

Aune Laaksosen rahasto (15 000 €)

 FM Leena Arpalahti (Helsinki), väitöskirjatyö, 3 000 €, Ubikitiini-proteasomijärjestelmän säätely ja proteasomi-assosioituneen deubikitinaasientsyymi UCHL5:n rooli syövässä.

LL Pia Halonen (Helsinki), väitöskirjatyö, 3 000 €, Ulkosynnytinalueen jäkäläihottumat ja syöpäriski.

LL Karoliina Hirvonen (Helsinki), väitöskirjatyö, 3 000 €, Sylkirauhasten adenokystinen karsinooma – diagnostiset ja prognostiset tekijät ja hoitotulokset.

LK, LuK Tekla Järviaho (Oulu), väitöskirjatyö, 3 000 €, Perimäaineksen muutokset lapsuusiän akuutissa lymfoblastileukemiassa – familiaaliset leukemiat ja mitokondrionaalisen perimäaineksen merkitys.

LL Mari Hannele Kalamo (Tampere), väitöskirjatyö, 3 000 €, Lynchin syndrooma – gynekologinen terveys ja sairastuvuus.

Muistorahasto (60 000 €)

LT, dos. Sirkku Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Syövän riskitekijät, monisyöpäisyys ja syövästä selviytyminen neurofibromatoosi 1 –syndroomassa. Yksivuotinen apuraha.

Dos. Pipsa Saharinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Vascular stabilization in cancer. Yksivuotinen apuraha.

Liisa Mäkisen rahasto (4 000 €)

 LL Kapo Saukkonen (Espoo), väitöskirjatyö, 4 000 €, Ennusteelliset tuumorimarkkerit haimasyövässä.

 

Makarna Eira och Birger Nyströms fond (5 000 €)

 MSc Mikko Turunen (Helsinki), väitöskirjatyö, 5 000 €, Kasvainten syntyyn vaikuttavien geneettisten virheiden toiminnallisen mekanismin selvittäminen.

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (30 000 €)

Dos. Jussi Koivunen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Immunologian merkitys syövän hoidossa. Yksivuotinen apuraha.

Punaisen Sulan Lions-rahasto (34 000 €)

 FT, PsM Ulla-Sisko Lehto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Valtakunnallinen kysely eturauhassyöpään sairastuneille miehille. Psykososiaalisen syöpätutkimuksen yksivuotinen apuraha.

TtM Sanni Helander (Nummela), väitöskirjatyö, 4 000 €, Suolistosyöpäseulonnan psykososiaaliset vaikutukset.

Hilkka Putron rahasto (110 000 €)

 LT, dos Marja Ojaniemi (Oulu) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Aikuisiän hormonaaliset, metaboliset ja luustoon kohdistuvat myöhäishaitat lapsuudessa sairastetun aivokasvaimen jälkeen. Kansallinen kliininen kohorttitutkimus. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Eksosomit: Uusi kohdennusmenetelmä veriaivoesteen läpi glioomasoluihin. Yksivuotinen apuraha.

Helmi ja Matti Rauvalan rahasto (30 000 €)

 LT, dos. Riku Kiviranta (Turku) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Epigeneettinen säätelijäkompleksi LSD1/RCOR2 tukirangan sarkoomien ennustetekijänä ja lääkehoidon kohteena. Yksivuotinen apuraha.

Kaarina Savolaisen rahasto (150 000 €)

 TkT Matti Nykter (Lempäälä) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Kromatiinin rakenteen muutokset eturauhassyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (100 000 €)

Prof. Kari Alitalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Antiangiogeenisen yhdistelmähoidon kehittäminen. Kaksivuotinen apuraha.

Tyyne Taposen rahasto (30 000 €)

 LT, dos. Joonas Kauppila (Solna & Oulu) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Ruokatorvi- ja mahasyöpä Suomessa ja Ruotsissa: hoitotulokset ja biomarkkerit. Yksivuotinen apuraha.

WOIHTI-rahasto (5 000 €)

 FM Olli-Pekka Pulkka (Helsinki), väitöskirjatyö, 5 000 €, Fosfodiesteraasien toiminnan esto uutena hoitomuotona maha- ja suolikanavan sarkoomissa (GIST).

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (100 000 €)

Prof. Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Syövän systeemilääketieteellinen tutkimus: syövän hoidon yksilöllinen optimointi. Kaksivuotinen apuraha.

Syöpäsäätiön käyttörahasto (2 367 000 €)

Prof, akateemikko Sirpa Jalkanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 240 000 €, New Tools to Target Lymphatics and Prevent Cancer Growth and Spread. Kolmivuotinen apuraha.

Prof. Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Resilience of HPV immunization and programs of vaccination and screening. Kaksivuotinen apuraha.

Prof., HLT Tuula Salo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Kielisyövän ennusteen arvion parantaminen, kielisyöpälääkkeiden ja henkilökohtaisen hoitomuodon testaus. Kaksivuotinen apuraha.

 Prof. Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Eturauhassyöpäpotilaan kokemus hoidon jälkeisestä elämänlaadusta: lomakeaineistoja ja haastatteluja hyödyntävä seurantatutkimus. Psykososiaalisen syöpätutkimuksen kaksivuotinen apuraha.

Dos. Gonghong Wei (Oulu) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Mechanistic understanding of prostate cancer causal SNPs and genes for clinical translation. Kaksivuotinen apuraha.

 LT Sara Wickström (Köln & Helsinki) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Mechanisms and therapeutic targeting of cancer heterogeneity and cell fate plasticity. Kaksivuotinen apuraha.

PhD Krister Wennerberg (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Uusi hoitovaihtoehto akuuttiin myelooniseen leukemiaan kohdentamalla RAF kinaaseja. Kaksivuotinen apuraha.

LT, MSc Jutta Järvelin (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Syöpäpotilaan hoitopolku sujuvaksi. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Anne Kallioniemi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Novel cell growth regulators MVP and ZNF414 as putative clinical targets in cancer. Kaksivuotinen apuraha.

Dos. Outi Kilpivaara (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Akuuttien leukemioiden ja myelodysplastisen syndrooman genetiikkaa ja molekyylibiologiaa. Kaksivuotinen apuraha.

LitT, dos. Riikka Kivelä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Transkriptiofaktori Prox1 rabdomyosarkoomassa. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Riitta Lahesmaa (Turku) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, STAT3-välitteiset syövän syntymekanismit. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Pekka Lappalainen (Porvoo) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, MTSS1 proteiinin toiminta karsinoomien leviämisessä. Kaksivuotinen apuraha.

Prof Jukka-Pekka Mecklin (Jyväskylä) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, LYNCH syndrome: A dynamic biobank to understand, prevent and manage the cancer of high-risk patients. Kaksivuotinen apuraha.

Dos. Teemu Murtola (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Impact of atorvastatin on prostate cancer progression after initiation of androgen deprivation therapy – lipid metabolism as a novel biomarker to predict prostate cancer progression – phase 3, double-blind randomized clinical trial. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Päivi Ojala (Kerava) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Imusuoniston mikroympäristön merkitys virusperäisessä syövässä ja metastaasissa. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Annamari Ranki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Uudet terapeuttiset kohteet ja ”nestenäytteet” ihon primaareissa T-solulymfoomissa.

Prof. Taina Pihlajaniemi (Oulunsalo) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Mechanisms and therapeutic potential of non-fibrillar collagens in solid cancers. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Matti Poutanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Identifying the mechanisms of local synthesis of bioactive androgen in prostate cancer, and defining the prognostic significance of novel angrogenic ligand profiles. Kaksivuotinen apuraha.

VTT Ossi Rahkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Elintapojen yhteisvaikutukset ja syöpäriski. Kaksivuotinen apuraha.

PhD Anna Vähärautio (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Yksittäissolujen transkriptiomiikka munasarjasyövän personoituun hoitoon. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Ilkka Harvima (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Pohjois-Savon ihosyöpäohjelma, PoSiho: Immunomarkkerit ihosyövän riskin ja progression arvioinnissa. Yksivuotinen apuraha.

Dos. Auli Karhu (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, – Ei-koodaavan RNA:n merkitys aivolisäkekasvainten synnyssä. Yksivuotinen apuraha.

FT Jouko Miettunen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Psykososiaalisten tekijöiden vaikutukset syöpien hoidossa. Psykososiaalisen syöpätutkimuksen yksivuotinen apuraha.

FT, dos. Maria Vartiainen (Sipoo) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, MKL1-SRF transkriptioreitti munasarjasyövässä. Yksivuotinen apuraha.

VTM Jadwiga Buchwald (Helsinki), väitöskirjatyö, 3 000 €, Nikotiinimetabolian genetiikka ja epigenetiikka.

FM Riikka Havunen (Veikkola), väitöskirjatyö, 3 000 €, Syövän T-soluterapian tehostus aseistetuilla adenoviruksilla.

PhD stud. Disha Malani (Helsinki), väitöskirjatyö, 3 000 €, Identification and Clinical Exploration of Individualized Targeted Therapeutic approaches in AML Patients by Integrating Drug Response and Deep Molecular Profiles.

LL Johanna Melin (Vantaa), väitöskirjatyö, 3 000 €, Hedelmällisyys, raskaudenkulku ja synnytys nuorella iällä sairastetun syövän jälkeen.

FM Jarkko Niemelä (Turku), väitöskirjatyö, 3 000 €, Uusien annosmittaus- ja -laskentamenetelmien kehittäminen syövän sädehoidon pienille säteilykentille.

FM Simo Näkki (Kuopio), väitöskirjatyö, 4 000 €, Monitoiminnallinen huokoinen lääkekuljettaja syöpähoitoihin.

LL Reetta Peltonen (Espoo), väitöskirjatyö, 3 000 €, Ennusteelliset merkkiaineet maksaan levinneessä paksu- ja peräsuolisyövässä.

Doct. stud. Ashwini Sakrepatna Nagaraj (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Keuhkosyövän heterogeenisuuden in vivo- ja ex vivo-menetelmiin pohjautuva tutkimus.

LK Abdelhakim Salem (Vantaa), väitöskirjatyö, 3 000 €, Histamiini H4 reseptori: Uusi lupaava lääkehoidon kohde suun punajäkälässä ja Kielisyövässä.

Research stud. S. Sie Siew (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Occupational Exposures and Risks in Respiratory Cancers in Finland – a population-based study with emphases on: Occupational exposure to iron and welding fumes and risk in lung cancer and occupational exposure to wood dust and risk in nasal adenocarcinoma 1970-2005.

FM Päivi Sirniö (Oulu), väitöskirjatyö, 3 000 €, Aiheuttaako kasvaimen nekroosi kolorektaalisyövän metabolisen häiriön?

Syöpäsäätiön apurahat 88 kpl, yhteensä 5 345 000 euroa.

 

Suomen Syöpäyhdistyksen rahastojen apurahat

Helena ja Otto Kankkusen rahasto (40 000 €)

Prof., HLT Stina Syrjänen (Kuusisto) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Seerumin soluvapaa HPV16 DNA HPV infektoiduilla äiti-lapsipareilla. Yksivuotinen apuraha.

FM Riikka Karjalainen (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Luuytimen mikroympäristön sekä sen tekijöiden vaikutus leukemiasolujen lääkevasteeseen akuuttia myelooista leukemiaa sairastavilla potilailla.

FM Elisa Vuorinen (Nokia) väitöskirjatyö, 3 000 €, Tumakuljettajaproteiini KPNA7:n ja sen kuljettaman transkriptiosäätelijän ZNF414:n merkitys syövässä.

MD Omar Youssef (Vantaa), väitöskirjatyö, 3 000 €, Kliinisesti merkittävien biomarkkereiden seulonta uloshengitysilmasta keuhkosyövässä ja ulosteesta suolistosyövässä.

Iida ja Hanna Pirisen muistotili niminen rahasto (4 000 €)

LL Joel Isohookana (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Haimasyövän uudet ennustetekijät.

Raili Pispalan rahasto (30 000 €)

Prof. Tiina Saarto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoito ja hoitolinjapäätökset. Yksivuotinen apuraha.

Suomen Syöpäyhdistyksen rahastojen apurahat 6 kpl, yhteensä 74 000 euroa

Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen apurahat yhteensä 94 kpl, 5 417 000 €

Lisäksi Syöpäsäätiön kautta on jaettu

 

Tellervo Edessalon säätiön apuraha (25 000 €)

Prof. Ilmo Leivo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pään ja kaulan syövän uudet diagnostiset ja prognostiset biomarkkerit. Yksivuotinen apuraha.

Urho Känkäsen säätiön apuraha (5 000 €)

Alok Jaiswal (Espoo), väitöskirjatyö, 5 000 €, Tehokkaaseen syöpähoitoon tähtäävä funktionaalisen ja genomisen tiedon yhdistävä mallinnus.

Syksyllä myönnetyt apurahat yhteensä 96 kpl, 5 447 000 euroa.

TERVA-apurahat 2017

Syöpäsäätiön vuonna 2017 myöntämät Suomen Akatemian TERVA-ohjelmaan liittyvät apurahat.

 

S78 Roosa nauha –rahasto (1 000 000 €)

 

TkT, dos. Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 126 000 €, Potilaiden välinen lääkevasteen vaihtelu syöpähoidoissa

 

LT, dos. Sakari Hietanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 132 000 €, Potilaiden välinen lääkevasteen vaihtelu syöpähoidoissa

 

Dos. Liisa Kauppi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 253 000 €, Potilaiden välinen lääkevasteen vaihtelu syöpähoidoissa

 

LT, prof. Mikko O. Niemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 206 000 €, Potilaiden välinen lääkevasteen vaihtelu syöpähoidoissa

 

Dos. Eija Pirinen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 283 000 €, Potilaiden välinen lääkevasteen vaihtelu syöpähoidoissa

 

Myönnetyt apurahat 5 kpl, yhteensä 1 000 000 euroa.

Matka-apurahat 2017

Myönnetyt matka-apurahat 2017
Syöpäsäätiön vuonna 2017 myöntämät matka-apurahat.

 

Kauppaneuvos Satu Tiivolan rahasto ( 6 000 €)

MD, PhD Katri Aro, Helsinki: Combined Otolaryngology Spring Meetings 2017 23-30.4.2017 San Diego, USA 1 500 €

PhD Daria Bulanova, Helsinki: Addressing Critical Questions in Ovarian Cancer 1-4 October 2017 Pittsburgh, Pennsylvania, USA 1 500 €

FT Maija Hollmén, Piispanristi: Cancer Immunology and Immunotherapy 19-23.3.2017 Whistler, Kanada 1 500 €

FM Petra Miikkulainen, Kaarina: Adaptations to Hypoxia in Physiology and Disease 5.3.-10.3.2017 Whistler, British Columbia, Kanada 1 500 €

 

Professori Lauri Kalajan rahasto (39 317 €)

FM Christian Antila, Turku: The Notch Meeting X 1-5.10.2017 Ateena, Kreikka 900 €

FT, dos Eeva Auvinen, Helsinki: DNA Tumour Virus Meeting 17.-22.7.2017 Birmingham, Iso-Britannia 900 €

LL Oscar Brück, Helsinki: 3rd International Cancer Immunotherapy Conference 6.-9.9. Mainz/Frankfurt, Saksa 900 €

LL, el Aaro Haapaniemi, Helsinki: 4th Congress of European ORL-HNS 7.-11.10.2017 Barcelona, Espanja 700 €

MMM Laura Hakanpää, Helsinki: Gordon Researh Conference: Angiogenesis 6.-11.8.2017 Newport, Rhode Island, U.S.A. 1 500 €

FT Tuomas Heikkinen, Helsinki: AACR Annual Meeting 2018 14.-18.4.2018 Chicago, Illinois, Yhdysvallat 1 500 €

LL Lauri Jouhi, Helsinki: XXIII Congress of the NAO 31.5.2017-3.6.2017 Göteborg, Ruotsi 700 €

Proviisori Roope Kallionpää, Turku: ESMO 2017 Congress 8.-12.9.2017 Madrid, Espanja 900 €

FM Riikka Karjalainen, 57: 59th ASH Annual Meeting and Exposition 9-12.12.2017 Atlanta, Yhdysvallat 1 500 €

LT Andreina Kero, Turku: Long-Term Complication of Treatment of Children 15.-17.6.2017 Atlanta, USA 1 500 €

FT Eeva Kettunen, Espoo: AACR Annual Meeting 2018 April 14-18, 2018 Chicago, USA 1 500 €

Dos Outi Kilpivaara, Helsinki: American Society of Hematology Annual Meeting 9.-12.2017 Atlanta, GA, USA 1 500 €

FM Matias Knuuttila, Turku: Prostate Cancer: Advances in Basic, Translational, 2-5.12.2017 Orlando, Yhdysvallat 1 500 €

FM Emilia Korhonen, Helsinki: Gordon Research Conference – Lymphatics 11.-16.3.2018 Lucca (Barga), Italia 900 €

FT, dos Päivi Koskinen, Turku: From Cancer Biology to the Clinic 23-28.6.2017 Firenze, Italia 900 €

Mr Ashwini Kumar, 00410: ASH – The American Society of Hematology December 9-12, 2017 Atlanta, GA, USA 1 500 €

Dos Leena Latonen, Kangasala: Prostate Cancer: Advances in Basic, Translational, 2.-5.12.2017 Orlando, Yhdysvallat 1 500 €

FM Niina Laurila, Oulu: Repair of endogenous DNA damage 24.-28.9.2017 Udine, Italia 900 €

FM Johanna Lilja, Turku: Regulation and Function of Small GTPases 11. – 16.6.2017 West Palm Beach, Florida, Yhdysvallat 1 500 €

FM Kaisa Luostari, Kuopio: AACR annual meeting 2018 14.-18.4.2018 Chicago, USA 1 500 €

MRes Disha Malani, Finland.: 2017 ASH Annual Meeting and Exposition 9-12 December 2017 Atlanta, USA 1 500 €

FM Tuomo Mantere, Oulu: The European Human Genetics Conference 2017 27.5 – 30.5 Kööpenhamina, Tanska 700 €

FT Pauliina Munne, Vantaa: Ninth Annual ENBDC workshop 8.-11.3.2017 Weggis, Sveitsi 817 €

TtM, MSc in Health Economics Suvi Mäklin, Helsinki: iHEA World Congress on Health Economics 8.-11.7.2017 Boston, Yhdysvallat 1 500 €

MSc Anni Niskakoski, Helsinki: 2017 InSIGHT biennial meeting 6.7.-8.7.2017 Firenze, Italia 900 €

FT Pirjo Nummela, Espoo: 29th European Congress of Pathology 2.-6.9.2017 Amsterdam, Alankomaat 900 €

Postgraduate Student (PhD) Youssef Omar, Vantaa: Molecular Analysis for Personalised Therapy 13,14 October 2017 Zurich, Switzerland 900 €

Dos, FT Sanna Pasonen-Seppänen, Kuopio: AACR Annual Meeting 2017 1.-5.4.2017 Washington D.C., USA 1 500 €

FM Minna Piipponen, Turku: 2nd International Conference on the Long and the.. 9.-14.6.2017 Heraklion, Kreeta, Kreikka 600 €

M.Sc Noora Porkka, Helsinki: InSIGHT 2017 5.-8.7.2017 Firenze, Italia 900 €

FM Sofia-Maria Pruikkonen, Turku: Roscoff-kokous ”cell cycle inside out” 18.-22.9.2017 Roscoff (Brittany), Ranska 400 €

FT Vappu Reijonen, Helsinki: 12th Congress of the WFNMB 18.4.-6.5.2018 Melbourne/Sydney, Australia 1 500 €

TkT, dos Pekka Ruusuvuori, Noormarkku: Prostate Cancer meeting 2.-5.12.2017 Orlando, Yhdysvallat 1 500 €

FT Jouko Sandholm, Turku: CABS 2017 4.-6.5.2017 Indianapolis, Yhdysvallat 1 500 €

 

Syöpäsäätiön käyttörahasto (25 400 €)

LL Ulrika Hänninen, Helsinki: AACR Annual Meeting 2017 1.-5.4.2017 Washington D.C., Yhdysvallat 1 500 €

DI Kimmo Kartasalo, Tampere: Tutkimusvierailu Uppsalan yliopistoon 1.6.2017-31.8.2017 Uppsala, Ruotsi 700 €

FT Netta Mäkinen, Espoo: AACR Annual Meeting 2017 1.-5.4.2017 Washington, D.C., Yhdysvallat 1 500 €

FT Karri Seppä, Järvenpää: The Statistical Analysis of Multi-Outcome Data 3.-5.7.2017 Liverpool, Iso-Britannia 900 €

PhD Csilla Sipeky, Turku Finland: AACR Annual Meeting 2017 1-5 April, 2017 Washington DC, USA 1 500 €

Dos Sinikka Suominen, 1: WSRM World Society of Reconstructive Microsurgery 14-18.6.2017 Soul, Etelä-Korea 1 500 €

FM Susanna Teppo, Tampere: EACR Conference on Cancer Genomics 25.-28.6.2017 Cambridge, Iso-Britannia 900 €

LL Tomas Tanskanen, Helsinki: AACR Annual Meeting 2017 1.-5.4.2017 Washington, D.C., Yhdysvallat 1 500 €

DI Riku Turkki, Helsinki: AACR Annual Meeting 2017 1.-5.4.2017 Washington DC, Yhdysvallat 1 500 €

LT Joni Turunen, A2: The European Human Genetics Conference 2017 May 27-30, 2017 Kööpenhamina, Tanska 700 €

HLL Helena Ukkonen, Oulu: 19th annual meeting of ANZHNCS 12.-14.10.2017 Brisbane, Australia 1 500 €

FT Satu Valo, Helsinki: Epigenetics 2017 29.10.-2.11.2017 Hamilton Island, Queensland, Australia 1 500 €

FT Anni Viheriäranta (née Nieminen), Helsinki: Tutkijavierailu 1.6-16.6.2017 Glasgow, Iso-Britannia 900 €

FM Elisa Vuorinen, Nokia: AACR Annual Meeting 2017 1.-5.4.2017 Washington, DC, Yhdysvallat 1 500 €

LL Mikko Vuoristo, Helsinki: 9th World Congress of Melanoma 18.-21.10.2017 Brisbane, Australia 1 500 €

Docent Gonghong Wei, Oulu: ASHG annual meeting 2017 October 17-21, 2017 Orlando, the United States 1 500 €

MD, PhD Xingchen Wu, Tampere: The Fifth Global Congress on Prostate Cancer 2017 28 – 30 June 2017 Lisbon, Portugal 900 €

Doctoral Student Bhagwan Yadav, Helsinki: ASH annual meeting and exposition Atlanta, USA 1 500 €

TtT Tiina Yli-Uotila, Akaa: 13th International family nursing conference 14.-17.6.2017 Pamplona, Espanja 900 €

FM Irene Ylivinkka, 13: AACR Annual Meeting 2018 14.4.-18.4.2018  Chicago, USA 1 500 €

 

Apurahoja 58, myönnetty yhteensä 70 717 euroa.