Myönnetyt apurahat 2016

Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys ry ovat myöntäneet vuonna 2016 apurahoja yhteensä 5 964 450 € (152 kpl).

Tutkimusapurahat

LähiTapiolan ja  Syöpäsäätiön yhteinen suurapuraha (450 000 €)

Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 450 000 €, Periytyvät ja elämänaikaiset muutokset kolorektaalisyövässä. Kolmivuotinen apuraha

 S78 Roosa nauha –rahasto (450 000 €)

Akatemiaprofessori Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 450 000 €, MYO10 and SORL1, new druggable targets in treatment of therapy resistant breast cancer. Kolmivuotinen apuraha

S02 Syöpäsäätiön käyttörahaston suurapuraha (450 000 €)

Tutkimusprofessori Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 450 000 €, From immunological signature to personalized therapy. Kolmivuotinen apuraha

S02 Syöpäsäätiön käyttörahaston muut apurahat (2 063 000 €)

Prof. Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 225 000 €, Prostate Cancer: from molecular mechanisms towards precision treatment. Kolmivuotinen apuraha

Prof. Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 180 000 €, Syövän varhaisimpien molekyylimuutosten jäljitys Lynchin oireyhtymää hyödyntämällä. Kolmivuotinen apuraha

Dos. Peter Boström (Turku) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Kohti parempaa eturauhassyövän diagnostiikkaa – MRI-kuvauksen ja uusien biomarkkereiden hyödynnys infektio-komplikaatioita välttäen. Kolmivuotinen apuraha

Prof. Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Signalling in hematological malignancies and cancer: Targeting the ”undruggable”. Kolmivuotinen apuraha

Prof. Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, 130 000 €, Makrofaagit syövän immunoterapiassa. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Carl Blomqvist (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Pehmytkudossarkoomapotilaiden

toimintakyvyn ja elämänlaadun arviointi sekä hoidon ja seurannan yksilöllistäminen. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Olli Carpen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Munasarjasyövän uudet kudosmerkkiaineet tutkimuksen ja diagnostiikan työkaluina. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Uudet ERBB-reseptoreita estävien lääkkeiden tehoa ennustavat prediktiiviset markkerit. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Histonidemetylaasit syövässä. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Tero Kivelä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, BAP1-syöpäalttiusoireyhtymän karttoittaminen suomessa. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Perinnölliset ANO7-geenimutaatiot aggressiivisessa eturauhassyövässä. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Nea Malila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 85 000 €, Lapsena sairastetun syövän psykososiaaliset ja sosioekonomiset vaikutukset. Psykososiaalisen syöpätutkimuksen kolmivuotinen apuraha

Dos. Ahti Anttila (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 70 000 €, Nuorten naisten ja hoitohenkilökunnan asenteet ja käsitykset kohdunkaulan syövän joukkoseulonnan ja sen ulkopuolisen Papa-testauksen hyödyistä ja haitoista Suomessa. Psykososiaalisen syöpätutkimuksen kaksivuotinen apuraha

Dos. Merja Heinäniemi (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Geenien säätelyalueiden ja DNA vaurioiden yhteys leukemian kehittymisessä. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Verenkierron solunulkoisen tuumori DNA:n merkitys hoitovasteen ja ennusteen arvioinnissa nopeakasvuista lymfoomaa sairastavilla potilailla. Kaksivuotinen apuraha

Tkt Harri Lähdesmäki (Espoo) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Aberrant DNA methylation in oncogenesis.

Kaksivuotinen apuraha

Tilastojohtaja, dos. Janne Pitkäniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Syövän riskitekijöiden ja sosioekonomisen aseman vaikutukset väestösyyosuuteen. Kaksivuotinen apuraha

FT Mikko  Sillanpää (Nurmijärvi) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Nuorten syöpien perheittäiseen kertymiseen vaikuttavat tekijät Suomessa. Kaksivuotinen apuraha

Dos. Tuomas Mirtti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 59 000 €, Multiparametric model for prostate cancer precision diagnostics. Kaksivuotinen apuraha

Dos. Kristiina Manderbacka (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Syrjäytyvätkö vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavat syövän hoidossa? Psykososiaalisen syöpätutkimuksen kaksivuotinen apuraha

Dos. Auli Karhu (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Aneuploidia aivolisäkekasvainten synnyssä

LK Hamid Bur (Oulu), 4 000 €, väitöskirjatyö: Uudet merkkiaineet Hodgkinin lymfooman kehittymisessä ja ennusteellisina tekijöinä

MSc Kiran Hasygar (Helsinki), 4 000 €, Väitöskirjatyö: ERK7 – uusi kasvun ja lipidimetabolian säätelijä

FM Jenny Joutsen (Turku), 4 000 €, väitöskirjatyö: HSF2:n alassäätely altistaa ihmisen syöpäsolut proteasomi-inhibitiolle

Proviisori Tatu Lajunen (Kerava), 4 000 €, väitöskirjatyö: Valoaktivoitavat lääkkeenkantajat syöpien hoitoon

MSc Zuzet Martinez Cordova (Tampere), 4 000 €, väitöskirjatyö: Role of Proprotein Convertase FURIN in cancer immunity

FM Rasmus Niemi (Turku), 4 000 €, väitöskirjatyö: Kasvaimen mikroympäristön sondeeraus

FM Minna Piipponen (Turku), 4 000 €, väitöskirjatyö: Pitkät ei-koodaavat RNA-molekyylit ihosyövässä.

MSc Xi Qiao (Turku), 4 000 €, väitöskirjatyö: MYC-syöpägeeniin kohdistuvan syöpähoidon merkityksestä

LL, HLL Janne Väisänen (Oulu), 4 000 €, väitöskirjatyö: Pään ja kaulan syöpä – hoitoon hakeutuminen, seuranta ja ennuste

M.Pharm Diti Desai (Turku), 3 000 €, Väitöskirjatyö: Väitöskirjatutkimus syöpähoitoon tarkoitetuista farmaseuttisista nanoteknisista uutuuksista: Mesohuokoiset silikananopartikkelit monikäyttöisiksi solujen sisäisiksi lääkeluovutuskantajiksi.

 

S78 Roosa nauha –rahaston muut apurahat (679 000 €)

 

Prof. Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Lääkeresistenssin aiheuttajat epiteliaalisessa munasarjasyövässä. Kolmivuotinen apuraha

Prof. Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Circulating biomarkers of breast cancer. Kaksivuotinen apuraha

Dos. Heli Anneli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, New approaches for identification of genetic predictors on breast. Kaksivuotinen apuraha

Dos. Tuomo Meretoja (Kirkkonummi) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Rintasyövän kirurginen hoito. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Ritva Vanninen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Kuvantamis- ja genomitiedon yhdistelmä – radiogenomiikka – rintasyövän luokittelussa. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Johanna Mäenpää (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Lääkeresistenssin mekanismit munasarjasyövässä (CHEMOVA)

Prof. Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, NF1-geenin mutaation vaikutus rintasyövän pahanlaatuisuuteen

Dos. Katri Pylkäs (Oulu) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Uusien geneettisten alttiustekijöiden identifioiminen ja funktionaalinen karakterisointi rintasyövässä

PhD Anna Vähärautio (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Munasarjasyövän lääkeresistenssin transkriptionaaliset mekanismit

Dos. Jaana Hartikainen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Non-coding RNAs in breast cancer

LK Otso Heikki Arponen (Kuopio), 4 000 €, väitöskirjatyö:  Molekulaariset ja funktionaaliset kuvantamistekniikat rintasyövän diagnostiikassa

MSc Denis Belitskin (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Tyyppi II transmembraani seriiniproteaasi hepsiini rintasyövän lääkekohteena

LL Saara Bryk (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Munasarjan granuloosasolukasvaimen kliininen kuva ja ennustetekijät

LL Anneli Elme (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö:Rintasyöpäpotilaiden kardiovaskulaariterveys

FM Laura Hautala (Vantaa), 5 000 €, väitöskirjatyö: Solukasvua estävän glycodeliinin rooli kohtu- ja rintasyövässä

FM Sanna Heikkinen (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: Rintasyövän elintapoihin liittyvät riskitekijät Suomessa

LL Simi Santala (Oulu), 4 000 €, väitöskirjatyö: Sykliinien A, B ja E sekä proteiini p27:n merkitys kohdunlimakalvon syövässä

LL Tuuli Soini (Tuusula), 5 000 €, väitöskirjatyö: Syöpäriski hormonikierukan käyttäjillä ja kohdun limakalvon lämpötuhoamispotilailla

LL Tuulia Vallius (Turku), 5 000 €, väitöskirjatyö: Uudet ennusteelliset tekijät epiteliaalisen munasarjasyövän hoitovasteen ja ennusteen arvioinnissa

LL Karoliina Tainio (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Papilloomavirus ja kohdunkaula- ja emätinsyöpien esiasteiden hoito: Prospektiivinen tutkimus

S8 Muistorahasto (50 000 €)

 

Prof. Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Papilloomavirusrokotuksia seuraava HPV-tyyppien korvautuminen

S103 Doris och Holger Bergenheims stiftelse för medicinsk forsking (39 700 €)

 

Prof. Stina Syrjänen (Kuusisto) ja tutkimusryhmä, 39 700 €, HPV16 vasta-aineet ja synnynnäinen puolustustekijä Gp340

S105 Helmi ja Matti Rauvalan rahasto (30 000 €)

 

Docent Gonghong Wei (Oulu) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Mechanistic Understanding of Prostate Cancer Risk Variants within Gene Regulatory Elements

 

S15 Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (200 000 €)

 

Dos. Pekka Katajisto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Kantasolujen ja mikroympäristön vuorovaikutukset syövän kehityksessä. Kolmivuotinen apuraha

PhD Caroline Heckman (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Identifying and targeting disease progression mechanisms in multiple myeloma. Kaksivuotinen apuraha

S25 Aune Laaksosen rahasto (15 000 €)

 

MSc Sebastian Landor (Parainen), 5 000 €, väitöskirjatyö: Notch in Cancer and Cancer Metabolism – Notch syövässä ja syöpämetaboliassa

Proviisori Paavo Pietarinen (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: Lääkevasteiden ja resistenssin karakterisointi kroonisessa myelooisessa leukemiassa: ex vivo lääkevasteet primaarisissa leukemiasoluissa

FM Vesa Rahkama (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän potilasperäiset soluviljelymallit

S32 Hilda ja Matti Tedren rahasto (30 000 €)

 

Dos. Jussi Koivunen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Intelligent use of HER2 targeted therapies in cancer treatment

 

 

S33 Varma Tuomisen rahasto (165 000 €)

 

Prof. Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Lapsisyöpäpotilaiden hedelmällisyyden säilyttäminen: mekanismeista kliiniseen käytäntöön. Kaksivuotinen apuraha

Dos. Olli Lohi (Lempäälä) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Akuutin leukemian uudet lääkehoidot. Kaksivuotinen apuraha

FM Susanna Teppo (Lempäälä), 5 000 €, väitöskirjatyö: Lasten t(1;19)-leukemian transkriptionaalinen profilointi ja uudet lääkehoitomahdollisuudet

S37 Tuovi Saransaaren rahasto (10 000 €)

 

DI Riku Turkki (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: Kasvaimen mikroympäristön analysointi konenäön avulla

PhD student Yan Yan (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: AMPK:n rooli keuhkojen tuumorigeneesissä

S46 Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto (100 000 €)

 

Prof. Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 70 000 €, Systems precision medicine to optimize cancer therapies: from leukemias to solid tumors

Prof. Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Nrf2-tekijän kaksijakoinen rooli keuhkosyövässä

S47 Bengt och Rabbe Ekmans Fond (25 000 €)

 

Dos. Hannu Koistinen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Proteaasit eturauhassyövän prognostisina merkkiaineina ja lääkekohteina

S59 Friendtexin rahasto (30 000 €)

 

Prof. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Lysosomaalinen solukuolema – gliooman uusi hoitostrategia?

S64 Makarna Eira och Birger Nyströms fond (10 000 €)

 

LL Ulrika Hänninen (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: Molekyyligeneettiset muutokset ohut- ja paksusuolisyövässä

FM Anna Paaso (Rusko), 5 000 €, väitöskirjatyö: Ihmisen papilloomavirusinfektion aiheuttama immuunivaste ja sen merkitys taudin kulkuun naisilla

S68 A. Ahlström Osakeyhtiön rahasto (5 000 €)

 

FM Heikki Kuusanmäki (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: Targeting mutated STAT3 and STAT5 signaling pathways for the treatment of T-cell leukemias

S71 Orion-yhtymä Oy:n rahasto (20 000 €)

 

Prof. Ilmo Leivo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Pään ja kaulan syövän uudet diagnostiset ja prognostiset  biomarkkerit

 

S77 Eturauhassyöpärahasto (50 000 €)

 

Prof. Terho Lehtimäki (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Atorvastatiinin vaikutusmekanismi eturauhassyöpään: mikroRNA:t?

S79 Matti Koposen rahasto (5 000 €)

 

LL, el Antti Silvoniemi (Turku), 5 000 €, väitöskirjatyö: Hypoksian osoittaminen pään ja kaulan alueen syöpäkasvaimissa – Uuden PET-merkkiaineen validointi

S81 Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten (60 000 €)

 

Prof. Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Eturauhassyövän kantasolut – Vuorovaikutus soluväliaineen kanssa, eloonjäämisen ja lääkeaineresistenssin mekanismit. Kaksivuotinen apuraha

S84 Ilma ja Vilho Mankin rahasto (66 700 €)

 

Prof. Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 66 700 €, Androgeenireseptorin hormoniriippuvaisten proteiinivuorovaikutusten tunnistamiseen perustuva strategia eturauhassyöpäsoluissa esiintyvien hormoniriippumattomien AR-muotojen toiminnan estämiseksi. Kaksivuotinen apuraha

S85 Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (100 000 €)

 

Prof. Caj Haglund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Identification and evaluation of new biomarkers in gastrointestinal cancer. Kaksivuotinen apuraha

 

 

S87 Professori Lars R. Holstin rahasto (30 000 €)

 

Dos. Petro Julkunen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Radiotherapy-induced functional changes in motor cortex

S93 Liisa Mäkisen rahasto (5 000 €)

 

LL Minna Räsänen (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: Rektumkarsinooman kirurgisen hoidon onkologiset ja toiminnalliset tulokset sekä postoperatiivisen seurannan merkitys taudin uusiutumien löytymisessä.

S95 Juhlatoimikunnan rahasto (100 000 €)

 

Prof. Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit. Kolmivuotinen apuraha

S97 Kaarina Savolaisen rahasto (150 000 €)

 

Prof. Tero Aittokallio (Naantali) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Modeling and therapeutic targeting of cancer clonal evolution. Kolmivuotinen apuraha

S98 Aino ja Heikki Railon rahasto (30 000 €)

 

Dos. Juha Hulmi (Jyväskylä) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Adequate muscle mass prolonging survival and enhancing health span in cancer

S99 Maire ja Erik Sylvinin rahasto (100 000 €)

 

Prof. Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, T-cell therapy with oncolytic adenovirus coding for TNFalpha and Interleukin-2

Syöpäsäätiön syksyllä myöntämät apurahat 87 kpl, yhteensä 5 518 400 €.

Syöpäsäätiön muu tieteen tuki

 

Suomen Syöpärekisteri                                      1 150 000 €

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö                        300 000 €

Nordic Cancer Union (NCU)                                 180 000 €

 

Suomen Syöpäyhdistyksen rahastojen apurahat

 

 

Y51 Helena ja Otto Kankkusen rahasto (39 000 €)

 

FT Ville Hietakangas (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Syövän metabolisten adaptaatioiden identifioiminen ja kohdentaminen – uusi terapeuttinen strategia

LL Maria Silvoniemi (Turku), 4 000 €, väitöskirjatyö: Syövän oireenmukainen hoito ja elämänlaatu – fokuksena ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

FM Siri Tähtinen (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: Onkolyyttisen adenoviruksen ja adoptiivisen T-solusiirron yhdistelmä syövän hoidossa: uusi lähestymistapa levinneen syövän immunoterapiaan

 

 

Y52 Raili Pispalan rahasto (5 000 €)

 

PsM Reetta Sipilä (Vantaa), 5 000 €, väitöskirjatyö: Kivun kroonistumisen riskitekijät ja psyykkinen vointi rintasyövän vuoksi hoidetuilla naisilla. Psykososiaalisen syöpätutkimuksen väitöskirja-apuraha

Y53 Iida ja Hanna Pirisen muistotili niminen rahasto (3 500 €)

 

FM Petra Miikkulainen (Kaarina), 3 500 €, väitöskirjatyö: Hapensäätelyreitin PHD3 -entsyymin rooli munuaissyövän pahanlaatuisuudessa ja etenemisessä

Y72 Potilaan polku rahasto (330 000 €)

 

Dos. Ahti Anttila (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Rintaoireiden yhteys myöhempään seulontoihin osallistumiseen ja rintasyöpädiagnoosiin

Prof. Nea Malila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 250 000 €, Uusi strategia suolistosyövän seulonnaksi Suomessa

Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista myönnetyt apurahat 7 kpl, yhteensä 377 500 €

 

 

Syksyllä 2016 Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys ry ovat myöntäneet apurahoja 5 895 900 € (94 kpl).

 

Keväällä 2016 Syöpäsäätiö on myöntänyt matka-apurahoja 68 550 € (58 kpl) 

 

Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys ry ovat myöntäneet vuonna 2016 apurahoja yhteensä 5 964 450 € (152 kpl)

Matka-apurahat 2016

Myönnetyt matka-apurahat 2016
Syöpäsäätiön vuonna 2016 myöntämät matka-apurahat.

S82 Professori Lauri Kalajan rahasto (39 550 €)

M.Sc. , PhD student Saeid Alinezhad, Turku: Australian prostate cancer conference, Asia- Pacif August 31st- September 3rd, 2016 Melbourne, Australia 1 500 €

FM Minna Ampuja, Tampere: AACR Annual Meeting 15.4.-20.4.2016 New Orleans, Lousiana, USA 1 210 €

LKT, DOS. Mikko Arola, Kangasala: SIOP2016 20.-23.10.2016 Dublin, Irlanti 900 €

FT, Dosentti Kaisa Auvinen, Aura: 100 Years of Phagocytosis 19-22.9.2016 Giardini Naxos, Italia 900 €

MSc Muthiah Bose, Oulu: DNA Damage, Mutation & Cancer – 2016 12-03-2016 – 18-03-2016 Ventura, California, United States of America 1 375 €

FM Samuli Eldfors, Helsinki: 21st EHA Annual Congress 9.-12.6.2016 Kööpenhamina, Tanska 700 €

LL, knk-tautien el Aaro Haapaniemi, Helsinki: 25th Meeting of the SSHNO 26.-27.5.2016 Reykjavik, Islanti 700 €

FT, dos. Jaana Hartikainen, Kuopio: AACR Annual Meeting 2017 1.-5.4.2017 Washington DC, USA 1 500 €

FM Laura Hautala, Vantaa: AACR Annual Meeting 2016 16.-21.4.2016 San Diego, Yhdysvallat 1 500 €

FT Tuomas Heikkinen, Helsinki: AACR Annual Meeting 2017 1.-5.4.2017 Washington DC, Yhdysvallat 1 500 €

FM Krista Heinolainen, Helsinki: Endothelial Cell Phenotypes in Health & Disease 17-22.7.2016 Girona, Espanja 900 €

Sc. Yizhou Hu, Helsinki: Fibronectin, Integrins & Related Molecules January 29 – February 3, 2017 Ventura, CA, U.S.A. 1 500 €

LL Jutta Huvila, Turku: NSGO Annual Meeting 2016 & NNGP 2016 6-8.4.2016 Bergen, Norja 700 €

LL Ulrika Hänninen, Helsinki: AACR Annual Meeting 2016 16.-20.4.2016 New Orleans, Louisiana, Yhdysvallat 1 500 €

Mr Guillaume Jacquemet, Turku: Signaling by Adhesion Receptors Gordon Conference 18-24 of June 2016 Bates College Lewiston, ME, United states 1 500 €

B.Sc., M.Sc. (FM) Maral Jamshidi, Helsinki: International Congress of Human Genetics (ICHG) April 3-7 Kyoto, Japan 1 500 €

Proviisori Roope Kallionpää, Turku: 17th European Neurofibromatosis Meeting 8.-11.9.2016 Padova, Italia 565 €

LT Jukka Kanerva, Helsinki: NOPHO 34th Annual meeting 2016 27.-31.5.2016 Reykjavik, Islanti 700 €

DI Kimmo Kartasalo, Tampere: ICIP 2016 – Int’l Conference on Image Processing 25.-28.9.2016 Phoenix, Arizona, Yhdysvallat 1 500 €

MSc Riku Katainen, Helsinki: AACR Annual Meeting 16-20.4.2016 New Orleans, Yhdysvallat 1 500 €

FT Sofia Khan, Helsinki: International Congress of Human Genetics 2016 3. – 7.4.2016 Kioto, Japani 1 500 €

FM Johanna Kiiski, Helsinki: International Congress of Human Genetics ICHG2016 3.-7.4.2016 Kioto, Japani 1 500 €

FT, dos. Outi Kilpivaara, Helsinki: ASH Annual Meeting 3.-6.12.2016 San Diego, CA, Yhdysvallat 1 500 €

FM Emilia Korhonen, Helsinki: Endothelial Cell Phenotypes in Health & Disease 17.-22.7.16 Girona, Espanja 900 €

FT, dos. Päivi Koskinen, Turku: 2nd International Prostate Cancer Symposium 6-7.8.2016 Moskova, Venäjä 900 €

FT Anna Kreutzman, Espoo: NK2016 2-5.10.2016 Taormina, Italia 900 €

FM Heikki Kuusanmäki, Helsinki: 58th ASH Annual Meeting & Exposition 3-6.12.2016 California, San Diego, Yhdysvallat 1 500 €

FM Kati Kämpjärvi, Espoo: EACR24: From basic research to precision medicine 9.-12.7.2016 Manchester, Iso-Britannia 900 €

Ortopedian ja traumatologian dosentti Minna Laitinen, Tampere: 29th annual meeting of the EMSOS 25.5.-29.5.2016 La Baule, Ranska 900 €

M.Sc. Lili Li, Kuopio: Society for Neuroscience Annual meeting November 12-16, 2016 San Diego, USA 1 500 €

LT, Dos. Päivi Lähteenmäki, Turku: SIOP2016 20.-23.10.2016 Dublin, Irlanti 900 €

FM Tuomo Mantere, Oulu: American Society of Human Genetics Meeting 2016 18.10. – 22.10.2016 Vancouver, Kanada 1 500 €

Dos, LT Satu Mustjoki, Helsinki: 58th ASH Annual Meeting and Exposition 2-6.12.2016 San Diego, USA 1 500 €

Professori Erkki Saxénin rahasto (9 600 €)

FT Netta Mäkinen, Espoo: AACR Annual Meeting 2016 16.-20.4.2016 New Orleans, LA, Yhdysvallat 1 500 €

Prof. Antti Mäkitie, Helsinki: 25th Annual Meeting of SSHNO 25.5.-28.5.2016 Reykjavik, Islanti 700 €

TtM, M.Sc. Suvi Mäklin, Helsinki: NHESG: Nordic Health Economists’ Study Group 17.-19.8.2016 Odense, Tanska 700 €

FT Taina Nieminen, Helsinki: Annual Meeting 2016 16-20.4.2016 New Orleans, Yhdysvallat 1 500 €

LT Tuukka Niinimäki, Oulu: Annual meeting of AAOS 1.-5.3.2016 Orlando, Yhdysvallat 1 500 €

FT Pirjo Nummela, Espoo: EACR24: From basic research to precision medicine 9.-12.7.2016 Manchester, Iso-Britannia 900 €

Prof Päivi Ojala, Kerava: Tumour Microenvironment and Signalling 3-7.4.2016 Heidelberg, Saksa 900 €

FT Saara Ollila, Helsinki: AACR Annual Meeting 2016 16-20.4.2016 New Orleans, USA 1 500 €

FM Sofia-Maria Pruikkonen, Turku: CHROMO2016: Chromosome segregation and aneuploidy 25.-29.6.2016 Galway, Irlanti 400 €

Kauppaneuvos Satu Tiivolan rahasto (6 000 €)

FM Liisa Pelttari, Helsinki: 13th International Congress of Human Genetics 3.-7.4.2016 Kioto, Japani 1 500 €

PhD Pia Roos-Mattjus, Kirjala: Protein Homeostasis in Health and Disease 18 – 22, april 2016 Cold Spring Harbor, New York, USA 1 500 €

Professori Ylermi Soini, Kuopio: 19th International Congress of Cytology – Yokohama 28.5-1.6.2016 Yokohama, Japani 1 500 €

LK Kristian Taipale, Helsinki: Cancer Vaccines: Targeting Cancer Genes for Immuno 6.-10.3.2016 Whistler, British Columbia, Kanada 1 500 €

Syöpäsäätiön käyttörahasto (13 400 €)

LT Suvi Renkonen, Helsinki: 25th Annual Meeting of the SSHNO 26-27.5.2016 Reykjavik, Islanti 700 €

LL Minna Räsänen, Helsinki: ESCP Milan, 11th annual meeting 28-30.9.2016 Milano, Italia 900 €

FT Karri Seppä, Järvenpää: Population-based Time-to-event Analyses Conference 31.8.-2.9.2016 Lontoo, Iso-Britannia 900 €

PhD Manuela Tumiati, Finland: Mechanisms of Recombination 2016 Conference May 16-20, 2016 Alicante, Spain 900 €

LL Taru Tuomi, Espoo: ESGE Annual congress 2016 2.-5.10.2016 Bryssel, Belgia 900 €

FM Siri Tähtinen, Helsinki: 19th Annual Meeting of ASGCT 4.-7.5.2016 Washington DC, Yhdysvallat 1 500 €

FM Satu Valo, Helsinki: ASHG 2016 Annual Meeting 18.-22.10.2016 Vancouver, Kanada 1 500 €

LL, EL Juha Virman, Tampere: ESMO 2016 Congress 7-11.10.2016 Kööpenhamina, Tanska 700 €

Docent Gonghong Wei, Oulu: the 13th International Congress of Human Genetics April 3 – 7, 2016 Kyoto, Japan 1 500 €

FT Robert Winqvist, Oulu: 13th International Congress of Human Genetics 3-7.4.2016 Kioto, Japani 1 500 €

Doctoral Student Bhagwan Yadav, Espoo: 4th European conference on Personalized medicine July 21-22 Valencia, Spain 900 €

FM Irene Ylivinkka, Espoo: Annual Meeting of ASCB 3.-7.12.2016 San Francisco, USA 1 500 €

Myönnetty 58 apurahaa, yhteensä 68 550 euroa.

Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat

Syöpäjärjestöjen myöntämät psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 2016.

Tutkimusapurahat

Dos. Ahti Anttila (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 70 000 €, Nuorten naisten ja hoitohenkilökunnan asenteet ja käsitykset kohdunkaulan syövän joukkoseulonnan ja sen ulkopuolisen Papa-testauksen hyödyistä ja haitoista Suomessa. (kaksivuotinen apuraha)

Prof. Nea Malila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 85 000 €, Lapsena sairastetun syövän psykososiaaliset ja sosioekonomiset vaikutukset. (kolmivuotinen apuraha)

Dos. Kristiina Manderbacka (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Syrjäytyvätkö vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavat syövän hoidossa? (kaksivuotinen apuraha)

Väitöskirja-apurahat

PsM Reetta Sipilä (Vantaa), 5 000 €, väitöskirjatyö: Kivun kroonistumisen riskitekijät ja psyykkinen vointi rintasyövän vuoksi hoidetuilla naisilla.

Apurahoja myönnetty 4 kpl, yhteensä 210 000 €.