Myönnetyt apurahat 2014

Syöpäjärjestöt on tukenut suomalaista syöpätutkimusta vuonna 2014 yhteensä  5 324 676 eurolla.

Tutkimusapurahat

Movember suurstipendi (200 000 €)
Professori. Anssi Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Kuka hyötyy eturauhassyövän seulonnasta?

Syöpäsäätiön suurstipendi (200 000 €)
Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 200 000 €, Uuden paksusuolisyöpäoireyhtymän (FCCX) alttiusgeenit.

Juhlatoimikunnan rahasto (50 000 €)
Tutkimusjohtaja, dos. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Sääteleekö CD109 glioomien pahanlaatuisuutta? Kaksivuotinen apuraha.

Syöpäsäätiön käyttörahaston muut apurahat (686 000 €)
FM Anna Aakula (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, MikroRNAt sekä näiden kohdegeenien säätely eturauhassyövässä.

Dr Alhadi Almangush (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000 €, Preoperative and intraoperative prognostication of early stage oral tongue squamous cell carcinoma: an international collaborative study.

FM Daniel Antfolk (Turku) väitöskirjatyö, 3 000 €, Notch signaloinnin modifiointi kehityksessä ja syövässä.

Dos, LT Peter Boström (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Eturauhassyövän tarkempi diagnosointi magneettikuvauksen ja biomarkkereiden yhdistelmällä.

MSc Nicola De Franceschi (Turku) väitöskirjatyö, 3 000 €, A novel role for SHARPIN in regulation of cell proliferation and cancer progression.

FM Samuli Eldfors (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Mutaatioanalyysi ja mutaatioiden vaikutus lääkeainevasteeseen leuekemioissa.

FM Alexandra Elsing (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, The effect of heat shock transcription factor 2 (HSF2) on heat shock protein expression in mitotic cancer cells.

Professori Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Eturauhassyövän kantasolujen vuorovaikutus syöpäfibroblastien tuottaman soluväliaineen kanssa. Kaksivuotinen apuraha.

FM, LL Otto Kauko (Kaarina) väitöskirjatyö, 3 500 €, Kasvunestäjäproteiini PP2A:n vaikutukset syöpäsolujen toimintoihin ja lääkeherkkyyksiin.

FM Riina Kaukonen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Filopodioiden ja syövän mikroympäristön vaikutus syövän kehittymiseen. Filopodia and stromal architecture in cancer progression.

LL Andreina Kero (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja kuolema syöpähoidon jälkeen.

Professori Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Clinically relevant biomarkers by next generation sequencing from stool for early diagnostics and for follow up of the gastrointestinal neoplasms. Kaksivuotinen apuraha.

LL Laura Koskenvuo (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi; profylaktinen kirurgia ja desmoidikasvainten ja APC geenimutaation assosiaatio suomalaisessa väestössä.

FM Emilia Kuuluvainen (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000 €, Med12 ja Med13 proteiinien rooli GATA-transkriptiofaktoreiden säätelijönä syöpäsoluissa.

Sairaalageneetikko, FM Virpi Laitinen (Tampere) väitöskirjatyö, 3 000 €, Perinnölliselle eturauhassyövälle altistavien geenivirheiden tunnistaminen ja validointi suomalaisissa eturauhassyöpäsuvuissa – Kohti tarkempaa diagnostiikkaa.

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Trials & models on the impacts of HPV vaccination and/or screening. Kaksivuotinen apuraha.

LK Siria Lemma (Oulu) väitöskirjatyö, 3 000 €, Epiteliaalis mesenkymaalisen transition ja kemokiinireseptoriekspression ennusteellinen merkitys lymfoomissa.

FM Johanna Lotsari (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Perinnöllisten ja sporadisten syöpien epigeneettiset profiilit.

LL Laura Mäkinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000 €, Etäpesäkkeiden syntyyn ja ennusteeseen vaikuttavat kasvainmerkkiaineet kielisyövässä.

MSC Arafath Najumudeen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, Discovery of Ras nanocluster inhibitors as novel anti-cancer drugs.

TkT Matti Nykter (Lempäälä) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Kromatiinin muutokset eturauhassyövässä

Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 28 000 €, Inflammaatio- ja androgeenisignalloinnin ristiinkytkennän selvittäminen eturauhassyöpäsoluissa koko perimän laajuisesti.

FM Suvi Parviainen (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, Immunoterapia lymfosyyttisiirroilla yhdistettynä onkolyyttiseen viroterapiaan.

LL Pilvi Riihilä (Piikkiö) väitöskirjatyö, 3 500 €, Komplementtijärjestelmä ihon okasolusyövän kasvussa ja leviämisessä.

MSc Pranshu Sahgal (Turku) väitöskirjatyö, 3 000 €, Integrin trafficking in the regulation of oncogenic signaling and motility of cancer cells.

PhD Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Notch-signaloinnin rooli syöpäsolujen ja tuumorien verisuonituksen välisessä vuorovaikutuksessa. Kaksivuotinen apuraha.

FM Niina Santio (Mynämäki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Pim-kinaasit ja Pim-inhibiittorit syöpäsolujen liikkuvuuden ja aineenvaihdunnan säätelyssä.

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen eloonjäämisen säätelijänä. Kaksivuotinen apuraha.

FM Päivi Sutinen (Kuopio) väitöskirjatyö, 3 500 €, SUMO-muokkauksen vaikutus geenien säätelyyn, erityisesti androgeenireseptorin toimintaan eturauhassyöpäsoluissa.

FM Laura Tuomikoski (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 500 €, Yksilöllinen fysiologis-adaptiivinen sädehoito.

FT, dos Markku Varjosalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 35 000 €, Ihmisen onkofuusiot.

FT, dos Maria Vartiainen (Sipoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Hippo ja SRF transkriptioverkostot syövässä: mekanismeista interventioihin. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Precision medicine for prostate cancer. Kaksivuotinen apuraha.

Taina ja Ruben Biskopin rahasto (50 000 €)
Dos Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Solujen hapentunnistajat munuaissyövän kasvussa ja sädeherkkyydessä. Kaksivuotinen apuraha.

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (200 000 €)
Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Kohti pienempää paksusuolisyöpäsairastavuutta molekyyligeneettisin työkaluin. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Kohti munasarjasyövän yksilöllistä hoitoa – uudet menetelmät ennusteellisten alaryhmien tunnistamiseen ja lääkeyhdistelmien valitsemiseen. Kaksivuotinen apuraha.

Kurt Hjalmar Kastenin rahasto (25 000 €)
LT, dos Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Stabilin-1 molekyylin merkitys syövän kehittymisessä.

Aune Laaksosen rahasto (30 000 €)
Tutkimusprofessori Kirsti Husgafvel-Pursiainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Kuitualtistumiseen liittyvä keuhkosyöpä: Perimänlaajuiset metylaatiomuutokset ja transkriptomiikka-analyysit.

Hilda ja Matti Tedren rahasto (80 000 €)
FT, dos Tero Aittokallio (Naantali) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Individualized drug target combinations: prediction, testing and translation. Kaksivuotinen apuraha.

Varma Tuomisen rahasto (60 000 €)
Dos Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 € + 30 000 €, Lapsuusiän kantasolusiirron jälkeinen sairastavuus aikuisiässä. Kaksivuotinen apuraha.

Tuovi Saransaaren rahasto (20 000 €)
LKT, dos Ralf Bützow (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Endometrioidista alatyyppiä olevien gynekologisten kasvainten hoidon kehittäminen.

Lehtori Sirkku Heikkisen rahasto (25 000 €)
LT, dos Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Nrf2 transkriptiotekijän onkogeeniset vaikutukset glioomassa.

S47 Bengt och Rabbe Ekmans Fond (100 000 €)
Dos, LT Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Harvinaisten T- ja NK-soluisten leukemioiden patogeneesi ja uudet hoitokohteet. Kaksivuotinen apuraha.

Frendtexin rahasto (50 000 €)
LT, Dos Sirkku Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Neurofibromatoosi ja syöpä. Cancer in neurofibromatosis.

Dos Janne Pitkäniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun seuraaminen – Käytännöllinen menetelmä rutiinikäyttöön.

Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande (25 000 €)
FT, dos Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, MED12-geenin rooli kasvainten synnyssä.

Makarna Olga och K. W. I. Mattsons Fond (25 000 €)
PhD Krister Wennerberg (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Yhdistelmälääkehoitojen systemaattinen tunnistaminen KRAS mutatoituneita syöpätyyppejä vastaan.

Hilja Lehtisen rahasto (25 000 €)
Dos, LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, 2-Oksoglutaraatista riippuvaiset dioksigenaasit syövässä.

Olga ja Otto Källströmin muistorahasto (25 000 €)
Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € (+ 25 000 € Aida Viljasen rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha.

Aida Viljasen rahasto (25 000 €)
Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € (+ 25 000 € Olga ja Otto Källströmin rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha.

A. Ahlström Osakeyhtiön rahasto (50 000 €)
Dos Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Seulonnassa todettujen rintaoireiden yhteys syöpäriskiin. Kaksivuotinen apuraha.

Samuel ja Minna Maslovatin rahasto (25 000 €)
HLT, Professori Stina Syrjänen (Kuusisto) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, HPV 16:n säätelyalueen metylaation merkitys infektion kroonistumisessa.

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (50 000 €)
FT Pekka Katajisto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Ravinnosta riippuvat muutokset solujen välisessä viestinnässä ja niiden merkitys suolistosyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

Irma Stormbomin rahasto (27 000 €)
PhD Pipsa Saharinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 27 000 €, Angiopoietin-2 as a target for novel therapeutic antibodies and as a biomarker in cancer.

Eturauhassyöpärahasto (120 000 €)
FT Matti Poutanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Androgeenivaikutuksen säätely eturauhassyöpäkudoksessa.

FT, prof Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Kastraatio-resistentin eturauhassyövän geneettiset markkerit. Kaksivuotinen apuraha.

Roosa nauha -rahasto (410 500 €)
MSc Muthiah Bose (Oulu) väitöskirjatyö, 3 500 €, Molecular and functional characterization of DNA damage response gene defects in breast cancer.

MSc Simona Bramante (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Serotype chimeric oncolytic adenovirus coding for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) for treatment of sarcoma, melanoma and triple-negative breast cancer.

MSc Maral Jamshidi (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Breast cancer survival and treatment outcome in Finnish population.

Dos Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Myc välitteisen solukuoleman hyödyntäminen rintasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

FT, prof. Pekka Lappalainen (Porvoo) ja tutkimusryhmä, 35 000 € + 35 000 €, Twinfiliinin toiminta rintasyöpäsolujen invaasiossa ja kemoresistenssissä. Kaksivuotinen apuraha.

Dos Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Rintasyövän biomarkkerit. Kasivuotinen apuraha.

Dos Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Ritva Vanninen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Kehittyneet MRI-analyysimenetelmät rintasyövän yksilöllisenä ennustekijänä. Kaksivuotinen apuraha.

Ilma ja Vilho Mankin rahasto (100 000 €)
Professori Caj Haglund (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Identification and evaluation of new biomarkers. Kaksivuotinen apuraha.

Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (100 000 €)
Dos Johanna Arola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Merkkiaineet endokriinisissa neoplasioissa. Kaksivuotinen apuraha.

Dos, LKT Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 € + 25 000 €, Primaarimelanooman metastasointiherkkyyden määräävät geeniekspression muutokset. Kaksivuotinen apuraha.

Hilma Koskisen rahasto (25 000 €)
Dos Auli Karhu (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kasvuhormonia erittävien aivolisäkekasvainten somaattinen tausta ja hoitovaste.

Professori Lars R. Holstin rahasto (100 000 €)
Professori Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Biologian ja uusimisriskin mukainen hoito agressiivisessa B-solulymfoomassa. Kaksivuotinen apuraha.

Märta ja Aarne Koskelon rahasto (30 000 €)
Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, ”Sosioekonomisen aseman vaikutus kohdunkaulan syövän ilmaantumiseen ja seulontaan osallistumiseen sekä syöpäkuolleisuuteen Suomessa”.

Saga ja Harri Korhosen rahasto (10 000 €)
MSc Gergana Gateva (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000 €, Septins regulate actin stress fiber contractility and osteosarcoma cell morphogenesis.

FM Emmi Joensuu (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Epigeneettiset muutokset perinnöllisissä ja satunnaisesti esiintyvissä syövissä.

LL Anna Luomaranta (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Imusolmukemetastasoinnin preoperatiivinen ennustaminen endometriumkarsinoomassa.

Kaarina Savolaisen rahasto (200 000 €)
TkT, prof Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Potilaskohtaisen datan yhdistäminen hoitojen priorisoimiseksi rinta- ja munasarjasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Yksilökohtainen syövänhoito. Kaksivuotinen apuraha.

Aino ja Heikki Railon rahasto (80 000 €)
Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 40 000 € + 40 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit. Kaksivuotinen apuraha.

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (200 000 €)
FT, Dos Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Syövän leviämisen signaalit ja proteolyyttiset säätelijät. Kaksivuotinen apuraha.

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 € + 50 000 €, Molecular Mechanisms of Cytokine Signalling in Cancer. Kaksivuotinen apuraha.

Lulu, Kaarlo ja Anja Pitkäsen rahasto (30 000 €)
FM Jenny Högström (Helsingfors) väitöskirjatyö, 3 500 €, PROX1 och dess signalering som terapeutiskt mål för kolorectal cancer läkemedelsutveckling.

MSc Eevi Kaasinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Uusien tautialttiusperheiden ja tauteihin liittyvien geenivirheiden tunnistaminen laajamittaisen data-analyysin avulla.

LL Tuomas Kaprio (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Glycomics in colorectal cancer.

MSc Amanpreet Kaur (Turku) väitöskirjatyö, 3 500 €, The role of PME-1 in Cancer: Therapeutic implications.

FM Kati Kämpjärvi (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500 €, MED12-geenin rooli kasvainten muodostumisessa.

LL Ilkka Liikanen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Onkolyyttisen immunoterapian yhdistäminen perinteisiin syöpähoitoihin.

LL Pirita Pekkonen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500 €, Cellular reprogramming in cancer: cues from virus-host interactions.

MSc Reetta Virtakoivu (Turku) väitöskirjatyö, 4 000 €, Integriinien signalointi ja solun tukirangan merkitys invasoivien syöpäsolujen liikkumisessa.

Syöpäsäätiön kautta jaettavana ovat myös seuraavat apurahat

Tellervo Edessalon säätiön apurahat (40 000 €)
Professori Ilmo Leivo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Pään ja kaulan syövän uudet diagnostiset ja prognostiset biomarkkerit.

Professori Johanna Mäenpää (Tampere) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, TaY/Tays: Munasarjasyövän tutkimusprojekti.

Urho Känkäsen säätiön apuraha (3 000 €)
LL Maire Ratasvuori (Lappeenranta) väitöskirjatyö, 3 000 €, Kirurgisesti hoidetut luustometastaasit; elinajanodotteeseen ja komplikaatiohin vaikuttavat tekijät.

 

Yhteensä 91 apurahaa, yhteensä 3 501 500 euroa.

Keväällä 2014 myönnetty
Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahoja 7 kpl 240 000 €
Matka-apurahoja 75 500 €

Muu tieteen tuki
Suomen Syöpärekisteri 750 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 400 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 290 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 67 676 €
————–
1 507 676 €

Apurahat + muu tieteen tuki yhteensä 5 324 676 €

Matka-apurahat 2014

Mr. Saeid Alinezhad, Turku: 15th Australian prostate cancer conference. 31.8.–2.9.2014 Melbourne, Australia 1 200 €

Dr. Alhadi Almangush, Vantaa: 17th International Congress of Oral Pathology 25.5.–30.5. 2014 Istanbul, Turkki 700 €

FM Emma Andersson, Helsinki: EACR-23: Basic Research to Personalised Treatment 5.–8.7.2014 Munchen, Saksa 700 €

FM Christian Antila, Turku: Notch Signaling in Development & Disease 20.–25.7.2014 Lewiston, Maine, Yhdysvallat 1 200 €

LT, KNK-el Katri Aro, Helsinki: 5th World Congress of IFHNOS 26.7.–30.7.2014 New York, Yhdysvallat 1 200 €

Master of Science Tatiana Cajuso, Helsinki: ASHG 2014 Annual Meeting 18.–22.10.2014 San Diego, CA, Yhdysvallat 1 200 €

Mr. Cristian Capasso, Helsinki: ASGCT Annual Meeting 2014 19.5.–25.5.2014. Washington DC, Yhdysvallat 1 200 €

FM Samuli Eldfors, Helsinki: 19th Congress of EHA 12.–15.6.2014 Milano, Italia 700 €

MD Mehdi Farshchian, Turku: 44th Annual ESDR 10.–13.9.2014 Copenhagen, Tanska 500 €

LT Anniina Färkkilä, Espoo: 2014 SGI 61st Annual Scientific Meeting 26.–29.3.2014 Firenze, Italia 700 €

Mrs Mariangela Garofalo, Helsinki: ASGCT 17th Annual Meeting 19.–25.5.2014 Washington D.C., Yhdysvallat 1 2 00 €

Dipl.Biol. Gergana Gateva, Helsinki: Cellular Behavior During Development and Disease 17-21.11.2014 Suzhou, China 1 200 €

PhD Maria Georgiadou, Turku: Powering the Cancer Machinery 6–9.7.2014 Glasgow, Scotland, Iso-Britannia 700 €

Mr. Yuexi Gu, Helsinki: Mechanisms That Cause DNA Damage and Related Disea 6.–11.7., 2014 Hong Kong, Kiina 1 200 €

MSci Erika Gucciardo, Helsinki: Tumour Microenvironment and Signalling 7.–10.5.2014 Heidelberg, Saksa 700 €

FM Alexandra Gylfe, Helsinki: AACR 2014 5.–9.4. 2014 California, Yhdysvallat 1 200 €

LL, el Aaro Haapaniemi, Helsinki: Sino-Nasal & Skull Base Dissection Course 12.–13.4.2014 Milano, Italia 700 €

LL Ulla-Maija Haltia, Helsinki: 2014 SGI 61st Annual Scientific Meeting 26.–29.3.2014 Firenze, Italia 700 €

FT, dos. Jaana Hartikainen, Kuopio: The 64th ASHG Annual Meeting 18.–22.10.2014 San Diego, Yhdysvallat 1 200 €

FM Laura Hautala, Vantaa: ASCB Annual Meeting 2014 6.–10.12.2014 Philadelphia, Yhdysvallat 1 200 €

FT Tuomas Heikkinen, Helsinki: AACR Annual Meeting 2015 18.–22.4.2015 Philadelphia, Yhdysvallat 1 200 €

FM Mari Hirvinen, Espoo: ASGCT 17th Annual Meeting 20.5.–24.5.2014 Washington D.C., Yhdysvallat 1 200 €

M.Sc. Yizhou Hu, Helsinki: AACR Annual meeting 5.–9.4. 2014 San Diego, Yhdysvallat 1 200 €

LL Jutta Huvila, Turku: NSGO Annual Meeting 2014 13.–14.6.2014 Selfoss, Islanti 500 €

FT, dos. Marko Hyytiäinen, Kerava: Mechanisms and Models of Cancer 12.–16.8.2014 Cold Spring Harbor, NY, Yhdysvallat 1 200 €

LT Ilkka Ilonen, Helsinki: 22nd European Conference on General Thoracic Surge 15.–18.6.2014 Kööpenhamina, Tanska 500 €

LT Ilkka Kalliala, Espoo: 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology 9.–12.6.2014 Tukholma, Ruotsi 500 €

FT Piia-Riitta Karhemo, Vantaa: 3D Models and the Tumour Microenvironment 2.–5.11.2014 Berliini, Saksa 700 €

FT Sofia Khan, Helsinki: BCAC and CIMBA Meeting 22.–28.9.2014 Leuven, Belgia 700 €

Prof Sakari Knuutila, Espoo: iMIG 2014 21.–24.10.2014 Cape Town, Etelä-Afrikka 1 200 €

TkT, Dos Hannu Koistinen, Helsinki: AACR Annual Meeting 2014 5.–9.4.2014 San Diego, CA, Yhdysvallat 1 200 €

LL Johanna Kondelin, Helsinki: AACR Annual Meeting 2014 5.–9.4.2014 San Diego, Yhdysvallat 1 200 €

FM Anna Korhonen, Turku: Mechanisms & Models of Cancer 12.–16.8.2014 Cold Spring Harbor, Yhdysvallat 1 200 €

FM Kari Kurppa, Turku: EMBO Cellular signalling and cancer therapy 23.–27.5.2014 Cavtat, Kroatia 700 €

FM Heikki Kuusanmäki, Helsinki: 2014 ASH Annual Meeting and Exposition 6.–9.12.2014 California, San Francisco, Yhdysvallat 1 200 €

FM Kati Kämpjärvi, Espoo: AACR Annual meeting 2014 5.–9.4.2014 San Diego, Yhdysvallat 1 200 €

FT Leena Latonen, Kangasala: AACR Annual Meeting 2015 18.–22.4.2015 Philadelphia, Yhdysvallat 1 200 €

FM Hanna Leinonen, Kuopio: The Internat. conf. on Environmental Response IV 28.2.–2.3.2014 Sendai, Japani 1 200 €

Prof Ilmo Leivo, Helsinki: XXX International Congress of the IAP 5.–11.10.2014 Bangkok, Thaimaa 1 200 €

LL Ilkka Liikanen, Helsinki: AACR Annual Meeting 2014 5.–9.4.2014 San Diego, Kalifornia, Yhdysvallat 1 200 €

FM Julia Lindqvist, Turku: Intermediate Filaments in Health and Disease 15.–20.6.2014 West Dover (Vermont), Yhdysvallat 1 200 €

LT, dos Päivi Lähteenmäki, Turku: SIOP 2014 Toronto 22.–25.10.2014 Toronto, Kanada 1 200 €

FT, dos Arto Mannermaa, Kuopio: ASHG 2014 18.10.–22.10.2014 San Diego, Yhdysvallat 1 200 €

Post-grad stud Seyedeh M M Jamshidi, Finland: AACR, 105th Annual meeting 5.–9.4.2014 San Diego, Yhdysvallat 1 200 €

Msc John Mpindi, Vantaa: AACR Annual Meeting 2014 5.–9.4.2014 San Diego, California, United Sates of America 1 200 €

Dos Satu Mustjoki, Helsinki: 2014 ASH Annual Meeting and Exposition 5.–9.12.2014 San Francisco, USA 1 200 €

FM Marika Muttilainen, Tampere: The Dysphagia Research Society 22nd Annual Meeting 4.–7.3.2014 Nashville, Yhdysvallat 1 200 €

MSc Satu Mäki-Nevala, Helsinki: iMig 2014 conference 21.–24.10.2014 Cape Town, Etelä-Afrikka 1 200 €

LL Laura Mäkinen, Helsinki: 24th Annual Meeting of the SSHNO 20.–21.3.2014 Tukholma, Ruotsi 500 €

FM Netta Mäkinen, Espoo: AACR Annual Meeting 2014 5.–9.4.2014 San Diego, CA, Yhdysvallat 1 200 €

MSc Kaisa Nieminen, Kuopio: ASHG 2014 Annual Meeting 18.–22.10.2014 San Diego, California, USA 1 200 €

FT Taina Nieminen, Helsinki: ASHG 2014 18.–22.10.2014 San Diego, Yhdysvallat 1 200 €

PhD Elisa Närvä, Hevonpää: EMBO – Excellence in life sciences 2014 30.8.–4.9 2014 Pariisi, Ranska 700 €

FM Anna Oksanen, Tampere: Tutkijavierailu 10.2.2014–31.12.2014 (paluupvm alustava) Bethesda, Maryland, Yhdysvallat 1 200 €

FM Suvi Parviainen, Espoo: 22nd Annual Cancer Immunotherapy Symposium 6.–8.10.2014 New York, Yhdysvallat 1 200 €

FT, dos Sanna Pasonen-Seppänen, Kuopio: 23rd biennial congress of the EACR 5.–8.7.2014 Munchen, Saksa 700 €

LL Pirita Pekkonen, Helsinki: The 15th Biennial Metastasis Research Congress 28.6.–1.7.2014 Heidelberg, Saksa 700 €

FT Hanna Peltonen, Riistavesi: ACTC 2014 8.–11.10.2014 Rethymnon, Kreeta, Kreikka 700 €

MSc Tea Pemovska, Helsinki: 19th Congress of EHA 11.–15.6.2014 Milan, Italia 700 €

FT, prof Eero Pukkala, Järvenpää: 36th IACR ANNUAL CONFERENCE 25.–28.6.2014 Ottawa, Kanada 1 200 €

FM Vesa Rahkama, Helsinki: Goodbye Flat Biology 11.–5.11.2014 Berliini, Saksa 700 €

FT Krista Rantanen, Salo: Hypoxia: From Basic Mechanisms to Therapeutics 12.–17.5.2015 Dublin, Irlanti 700 €

FT, dos Kirsi Rilla, Suonenjoki: HA 2015 kevät 2015 Florence, Italia 700 €

LL Juho Salo, Espoo: Clinical training in genitourinary reconst. – M8 19.–22.5.2014 Barcelona, Espanja 700 €

FT Karri Seppä, Järvenpää: ANCR 2014 Annual Meeting Syyskuussa 2014 (1.–3.9. tai 2.–4.9.), Ruotsi 500 €

MSc Maja Solman, Turku: Cellular signalling and cancer therapy 23.–27.5.2014 Cavtat, Croatia 700 €

FM Elina Uusitalo, Turku: 16th European Neurofibromatosis Meeting 4.–7.9.2014 Barcelona, Espanja 700 €

FT Pia Vahteristo, Klaukkala: AACR Annual Meeting 2015 18.–22.4, 2015 Philadelphia, PA, USA 1 200 €

LT Maija Valta, Turku: 29th Annual EAU Congress 11.–15.4.2014 Tukholma, Ruotsi 500 €

FD Pernilla von Nandelstadh, Helsingfors: Tumour Microenvironment and Signalling 7.–10.5 2014 Heidelberg, Saksa 700 €

Principal Investigator Gonghong Wei, Oulu: 2014 ASHG Annual Meeting 18.–22.10.2014 San Diego, Yhdysvallat 1 200 €

FT Robert Winqvist, Oulu: Maintenance of Genome Stability 3.–6.3.2014 Marriott St. Kitts Resort, St Kitts, West Indies 1 200 €

FT Maija Wolf, Helsinki: 56th Annual ASH Meeting 2014 6.–9.12.2014 San Francisco, California, Yhdysvallat 1 200 €

Dr Iris Wong, Helsinki: Mechanisms and Models of Cancer 12.–16.8.2014 Cold Spring Harbor, New York, Yhdysvallat 1 200 €

PhD, MD Miao Yin, Vantaa: Shaping the Future of Personalized Medicine 29.–31.5.2014 Guangzhou, Kiina 1 200 €

FM Irene Ylivinkka, Espoo: 3D Models and the Tumour Microenvironment 2.–5.11.2014 Berliini, Saksa 700 €

MD Georgia Zarkada, Helsinki: 18th International Vascular Biology Meeting (IVBM) 14.–17.4.2014 Kyoto, Japani 1 200 €

Apurahoja myönnetty 77 kpl, yhteensä 75 500 euroa.

Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat

Syöpäjärjestöjen myöntämät psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 2014

Syöpäsäätiön käyttörahasto (90 000 €)

Dosentti Tellervo Korhonen (Hyvinkää) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Suomeen muuttaneiden naisten kohdunkaulansyövän seulontaan osallistuminen ja seulontaa koskevat käsitykset

FT, PsM Ulla-Sisko Lehto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 20 000 €, Eturauhassyöpään sairastuneiden miesten ja heidän puolisoidensa kokemukset diagnoosivaiheessa, hyvinvointi ja hoitojen haitat

Professori Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 40 000 €, Elämänlaatu paikallisen eturauhassyövän hoidon jälkeen

Roosa nauha –rahasto (150 000 €)

Professori Carl Blomqvist (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rintasyöpä ja liikunta: Liikunnan vaikutus sairauden psyykkisiin hallintakeinoihin ja terveydentilaan sekä ennusteeseen rintasyövän sairastaneilla naisilla

Professori Nea Malila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Elintavat, elämänlaatu ja rintasyöpäseulonta – Kyselyn seurantakierrokset 2014-2015

Professori Tiina Saarto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Levinnyttä rintasyöpää sairastavien potilaiden hoidon aikainen liikunnallinen kuntoutus

Professori Taina Turpeenniemi-Hujanen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Rintasyöpään sairastuneiden sosiaalinen pääoma, hyvinvointi ja toipuminen

Myönnetyt apurahat 7 kpl, yhteensä 240 000 euroa.