Myönnetyt apurahat 2012

Syöpäjärjestöjen myöntämät apurahat ja muu tieteen tuki ovat vuonna 2012  4 098 700 euroa.

Tutkimusapurahat

Syöpäjärjestöjen vuonna 2012 myöntämät apurahat

Eturauhassyöpärahaston Movember suurstipendi (200 000 €)

Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Prostate cancer: from profiling the genome to personalized medicine

Juhlatoimikunnan rahasto (200 000 €)

Professori Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Leukemian täsmähoitojen yksilökohtainen optimointi

Syöpäsäätiön käyttörahasto (350 000 €)

Professori Anssi-Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Optimizing prostate cancer screening by risk stratification

Professori Sirpa Jalkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Uudet imutiemolekyylit ja metastasoinnin esto

FT, dos. Päivi Ojala (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Solujen uudelleenohjelmointi syövän synnyssä

LT, Dos. Petri Salvén (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Verisuonikantasolut syövässä

Professori Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, High impact variants in prostate cancer susceptibility

Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Sytokiinien säätelymekanismit syövässä

Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen jakautumisen ja eloonjäämisen säätelijänä

Professori (emer.) Ulf-Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Development of prognostic methods for prostate cancer

Professori Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Eturauhassyövän seulonnan pitkäaikaisvaikutukset ja sen oikea kohdentaminen

Taina ja Ruben Biskopin Syöpäsäätiölle munuais- ja rintasyöpätutkimukseen lahjoittamat varat (25 000 €)

LT, Dos. Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Munuaissyövän etenemisen biomarkkerit.

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (100 000 €)

Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Tehosekvensointi laajassa aineistossa periytyvän paksusuolisyövän alttiuslokusten selvittämiseksi

Professori Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Reseptorityrosiinikinaasien uudet viestintämekanismit syövässä

Professori Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kolorektaalisyövän kliinisesti merkitykselliset molekylaariset biomarkkerit – moniammatillisen diagnostiikan ja hoidon perusta.

Aune Laaksosen rahasto (3 500 €)

LL Johanna Hynninen (Littoinen), 3 500 €, väitöskirjatyö: Epiteliaalisen munasarjasyövän levinneisyyden ja hoitovasteen arviointi käyttäen positroniemissiotomografiaa ja tietokonetomografiaa (PET/CT)

Tyyne Taposen rahasto (3 500 €)

MD Mehdi Farshchian (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Ihon levyepiteelisyövän kasvuun ja leviämiseen liittyvien uusien biomarkkereiden tunnistaminen ja karakterisointi.

Hilda ja Matti Tedren rahasto (3 500 €)

LL Otto Hemminki (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Onkolyyttinen serotyyppi 3 adenovirus levinneen syövän hoidossa

Varma Tuomisen rahasto (50 000 €)

Lastentautiopin dosentti Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kantasolusiirrolla tuetun intensiivihoidon jälkivaikutukset lapsilla

LT, dos, lastentautien el, lastenneurologian el Johanna Uusimaa (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa

Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto (50.000 €)

Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Kasvutekijäreseptorien viestireitit suolistosyövässä – kohti vaikuttavampaa diagnostiikkaa ja tautimekanismien

Erkki Toivasen rahasto (3 500 €)

MD Ivan Jambor (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Metabolic imaging of prostate cancer using PET and MRI

Friendtexin rahasto (3 500 €)

FM Netta Mäkinen (Espoo), 3 500 €, väitöskirjatyö: Kohdun sileälihaskasvainten molekyyligeneettinen tausta

Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande (3 000 €)

FM Olli Matilainen (Helsinki), 3 000 €, väitöskirjatyö: Insuliini/IGF1 signalointi proteasomin säätelijänä

Kari Arto Suomisen rahasto (3 500 €)

LL, el Katja Kero (Littoinen), 3 500 €, väitöskirjatyö: Miehen suun ja sukuelinalueen HPV-tulehdus.

Professori Osmo Järven rahasto (3 500 €)

LL Sari Riihijärvi (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Angiogeneesi ja diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (7 000 €)

FM Karri Seppä (Järvenpää), 3 500 €, väitöskirjatyö: Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun kvantifiointi

LL Hanna Vasarainen (Kerava), 3 500 €, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän aktiiviseuranta ja ennustetekijät

Pekka Vuopion muistorahasto (3 500 €)

LL, evl Matti Vänskä (Tampere), 3 500 €, väitöskirjatyö: Varhaisen neutropeenisen kuumeen ennusteelliset biomarkkerit, Prognostic biomarkers for early febrile neutropenia

Roosa nauha -rahasto (347 000 €)

Fil. yo. Rainer Fagerholm (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Rintasyövän Molekyylibiologiset Ennustetekijät

Dosentti, TkT Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Integrated network level analysis of triple-negative breast cancer

Professori Anne Kallioniemi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Bone morphogenetic protein 4 in breast cancer progression

Professori ma. Vesa Kataja (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Väestöseulonnan vaikutus rintasyöpäkuolleisuuteen

Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Rintasyövän leviämisen mekanismit : geenit ja mikroympäristö

Professori Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi-inhibiittorit rintasyövässä

FM, ins. Laura Lehtinen (Turku), 3 500 €, väitöskirjatyö: Identification of novel regulators for tumor progression in breast cancer

FT, dosentti Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Molecular and cellular regulation of mammary ductal invasion

Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta

Professori Mikko Niemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Yksilöllinen rintasyövän liitännäislääkehoito: geenien merkitys tehon ja haittavaikutusten yksilöeroissa

Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Kohtu-, munasarja- ja rintasyövän molekyylipatogeneesin tutkimus

Professori Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Neurofibromatoosiin liittyvät ääreishermoston maligniteetit ja rintasyöpä: epidemiologinen ja immunohistokemiallinen tutkimus.

FM Liisa Pelttari (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Rinta- ja munasarjasyövän genetiikka

LL Elina Siponen (Espoo), 3 000 €, väitöskirjatyö: Paikalliset ja imusolmukeuusiutumat rintasyövässä

Professori Ylermi Soini (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, NRF2 and KEAP1 in breast and prostate cancer

FM Mikko Vuorela (Oulu), 3 500 €, väitöskirjatyö: Rintasyövälle altistavien uusien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen

Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten (50 000 €)

Akatemiaprofessori Heikki Joensuu (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Reseptorityrokinaasien estäjät syövän liitännäishoitoina

Ilma ja Vilho Mankin rahasto (10 500 €)

FM Sanna Kaikkonen (Leppäkaarre), 3 500 €, väitöskirjatyö: Androgeenireseptori ja SUMO-modifikaatiot eturauhassyöpäsolujen hormoniriippuvaisessa geenisäätelyssä

FM Pekka Poutiainen (Kuopio), 3 500 €, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän hoitoon sopivien androgeenireseptorin estäjämolekyylien suunnittelu, synteesi ja biologinen testaus

MD Georgia Zarkada (Helsinki), 3 500 €, väitöskirjatyö: Verisuonikasvutekijäreseptori-3 (VEGFR-3): Uusi hoitokohde syövän verisuonituksen hallitsemiseksi

Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (25 000 €)

Docent Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Samverkan mellan Notch signalering och cancer cell metabolism kan ge upphov till nya behandlingsmetoder

Kaarina Savolaisen rahasto (75 000 €)

Professori Jorma Keski-Oja (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Netriinien tehtävät glioblastoomassa

Professori Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Lymfoomahoitojen optimointi molekyläärisen profiloinnin keinoin

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (50 000 €)

Professori. Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Mutaatioseulonta syväsekvensoinnilla ja hoitoresistenssi keuhkosyövässä.

FT, dos. Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kohdun hyvän- ja pahanlaatuisten sileälihaskasvainten genominen tausta

Syöpätautien Tutkimussäätiön käyttörahasto (525 000 €)

FT, dosentti Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, HPV-seulonnan vaikutus kohdunkaulansyöpiin ja esiasteisiin. Impact of HPV screening to cervical cancers and precancers.

LT, dos. Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Phase 1-2 clinical trial of GM-CSF coding oncolytic adenovirus CGTG-102 with low dose cyclophosphamide

Professori Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Soluadheesio ja syöpä

Professori Pekka Jousilahti (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Syövästä selviytyneiden potilaiden kuolinsyyt, sydän- ja verisuonitautisairastuvuus ja -kuolleisuus, sekä niiden taustatekijät Suomessa

Professori Olli Jänne (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Androgeenireseptorin säätelytapahtumat eturauhsen syövässä

Dos., LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Roles of 2-oxoglutarate dependent dioxygenases in cancer

Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit

Professori Pekka Lappalainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, MIM proteiinin rooli epiteliaalisissa syövissä

FT, dos. Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Syövän invaasion ja metastaasireittien proteolyyttinen säätely

Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pitääkö myös miesten saada HPV-rokotus ja miten seuloa HPV-rokotetut naiset? Paikkakuntasatunnaistetut synergistiset tutkimukset

LT, dos. Päivi Lähteenmäki (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Terveys ja elämänlaatu lapsuus ja nuoruusiän syövän jälkeen (II)

Dos. Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Gliooman somatostatiinireseptorien PET-kuvantaminen

Dos. Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, LGL leukemian patogeneesi ja yhteys poikkeavaan immuunivasteeseen

Professori Tomi Mäkelä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, LKB1 kinaasin syöpää estävien mekanismien tunnistus

Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, SUMOylaatio ja PIAS1 androgeenireseptorin toiminnan säätelijöinä eturauhasyöpäsoluissa

Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Pohjoismaisen työ ja syöpä -tutkimuksen (NOCCA) syventäminen Suomessa

Professori Tuula Salo (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Kasvaimen lähiympäristön ja kielisyöpäsolujen välinen vuorovaikutus

Professori Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, PP2A syövänhoidon kohdemolekyylinä

 

Syksyllä 2012 myönnetyt apurahat 72 kpl, yhteensä 2 095 500 € .

Keväällä 2012 myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 6kpl, 79 000 €.

Keväällä 2012 myönnetyt matka-apurahat 59 kpl, 62 700 €.

Yhteensä 137 apurahaa 2 237 200 €

Muu tieteen tuki
Suomen Syöpärekisteri 863 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 420 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 285 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 180 000 €
Epidemiologisen tutkijan toimi 60 000 €

Muut tieteen tuki yhteensä 1 808 000 €
Syöpäjärjestöjen apurahat ja muu tieteen tuki yhteensä 4 045 200 €

 

Lisäksi Syöpäsäätiön kautta on jaettavissa seuraavat apurahat:

Tellervo Edessalon säätiön syöpätutkimukseen osoittamat varat (50 000 €)

FT, dosentti Ari Hinkkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Glioomatutkimus: Biopsialähtöisten solujen herkkyys onkolyyttisille viruksille

LT, dos Antti Rannikko (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Eturauhassyöpä: seulonnasta yksilöllisiin hoitoihin ja seurantaan.

Urho Känkäsen säätiön syöpätutkimukseen osoittamat varat (3 500 €)

FM Gunilla Högnäs (Åbo), väitöskirjatyö, 3 500 €, Integriinien merkitys syövän syntymisessä ja syöpäsolujen invaasiossa

Kaikki apurahat yhteensä 140 kpl, 2 290 700 € + muu tieteen tuki 1 808 000 € = 4 098 700 €

Matka-apurahat 2012

Syöpäjärjestöjen vuonna 2012 myöntämät matka-apurahat

LL Katri Aro, Helsinki: Principles in Head & Neck Reconstruction 25.-27.6.2012 Pariisi, Ranska 1.350 €

FT, dos Eeva Auvinen, Helsinki: DNA Tumour Virus Meeting 2012 16.-22.7.2012 Montréal, Kanada 1.200 €

PhD Johanna Björk, Turku: Tumor Microenvironment November 13-17, 2012 Suzhou, Kiina 1.200 €

Ms Fang Cheng, Turku: The Gordon Conference on Intermediate Filaments June 17-22, 2012 Lewiston, ME, Yhdysvallat 1.200 €

LK Johannes Dunkel, Turku: The Annual Meeting and General Assembly of SSHNO 26.-27.4.2012 Kööpenhamina, Tanska 500 €

FM Alexandra Elsing, Åbo: Molecular Chaperones & Stress Response, Cell Cycle 1-5.5.2012 & 15-19.5.2012 Cold Spring Harbor, Yhdysvallat 1.200 €

Filyo Rainer Fagerholm, Helsinki: ASHG Annual Meeting 2012 6. – 10.11.2012 San Fransisco, Yhdysvallat 1.200 €

FM Laura Hautala, Vantaa: AACR Annual Meeting 31.3.-4.4.2012 Chicago, Yhdysvallat 1.200 €

LL Eetu Heervä, Turku: Children’s tumor foundation (CTF) conference 2012 9-12.6.2012 New Orleans, Louisiana, Yhdysvallat 1.200 €

FM Tuomas Heikkinen, Helsinki: ASHG 62nd Annual Meeting 6.-.10.11.2012 San Francisco, Yhdysvallat 1.200 €

FT, dos Ritva Heljasvaara, Oulu: The Role of Inflammation during Carcinogenesis 20-25.5.2012 Dublin, Irlanti 700 €

M.Sc. Yizhou Hu, Helsinki: Mechanisms & Models of Cancer August 14th – 18th, 2012 New York, Yhdysvallat 1.200 €

LL Jutta Huvila, Turku: 14th Biennal Meeting of the IGCS 13-16.10.2012 Vancouver, Kanada 1.200 €

BSc Claire Hyder, Turku: Membrane Dynamics in Cancer 1 – 4 July 2012 Glasgow, Skotlanti 700 €

FT Marko Hyytiäinen, Kerava: Conference on Tumor Microenvironment 13.-17.11.2012 Suzhou, Kiina 1.200 €

FM Ville Härmä, Turku: International Tumor Microenvironment Conference 13-17.11.2012 Suzhou, Kiina
1.200 €

FM Gunilla Högnäs, Åbo: The 4th EMBO meeting 22-25.9. 2012 Nizza, Ranska 700 €

LT Heikki Irjala, Turku: XXI Congress of the EACMF-Surgery 11.-15.9.2012 Dubrovnik, Kroatia 700 €

FT Tiina Jokela, Kuopio: Halozyme therapeutics ja AACR annual meeting 2012 20.3- 5.4.2012 San Diego ja Chicago, Yhdysvallat 1.200 €

FM Eeva-Mari Jouhilahti, Turku: 62nd Annual ASHG Meeting 6.-10.11.2012 San Francisco, Yhdysvallat 1.200 €

FM Minttu Kansikas, Helsinki: 21st Internationational Congress of Genetics 13.-18.4.2013 Singapore, Singapore 1.200 €

FT Sofia Khan, Helsinki: AACR Annual Meeting 2012 31.3.2012 – 4.4.2012 Chicago, Yhdysvallat 1.200 €

TkT, dos Hannu Koistinen, Helsinki: AACR 103rd Annual Meeting 31.3.-4.4.2012 Chicago, Yhdysvallat 1.200 €

FM Hanna Koivunoro, Helsinki: 15th ICNCT 10.-14.9.2012 Tsukuba, Japani 1.200 €

FM Anna Korhonen, Turku: Mechanisms & Models of Cancer 14.-18.8.2012 Cold Spring Harbor, Yhdysvallat 1.200 €

FT, YTM Maarit Laaksonen, Helsinki: Population Health Congress 10.-12.9.2012 Adelaide, Australia 1.200 €

FT Leena Latonen, Kangasala: Hallmarks of Cancer -kongressi 29.-31.10.2012 San Francisco, Yhdysvallat 1.200 €

LL Maarit Leinonen, Helsinki: 28th International papillomavirus conference 2.-6.12.2012, pre-conference workshops 30.11.-2.12 San Juan, Puerto Rico 1.200 €

LKT Ilmo Leivo, Helsinki: XXIX International Congress of the IAP 30.09.-05.10.2012 Kapkaupunki, Etelä-Afrikka 1.200 €

LL Ilkka Liikanen, Helsinki: ASGCT 15th Annual Meeting and Training Course 15.-19.5.2012 Philadelphia, Pennsylvania, Yhdysvallat 1.200 €

THT, dos Marja-Liisa Lindbohm, Helsinki: Work Disability Prevention and Integration 22.-24.10.2012 Groningen, Hollanti 700 €

LT, dos Päivi Lähteenmäki, Turku: IBFM Annual Meeting 2012 and leukemia Symposium 20.-24.4.2012 Santiago de Chile, Chile 1.200 €

MD, PhD Veronika Mamaeva, Turku: Notch Signaling in Dev, Regeneration and Disease August 12-17, 2012 Lewiston, ME, Yhdysvallat 1.200 €

FT Elina Mattila, Nousiainen: 2012 ASCB Annual Meeting 15.-19.12.2012 San Francisco, CA, Yhdysvallat 1.200 €

PhD Astrid Murumägi, Vantaa: AACR 103rd Annual Meeting 31.3-4.4.2012 Chicago, Yhdysvallat 1.200 €

Dos Satu Mustjoki, Helsinki: 54th annual meeting of the Am. Soc. of Hematology 7-11.12.2012 Atlanta, Yhdysvallat 1.200 €

FT Taina Nieminen, Helsinki: 62nd Annual Meeting 6-10.11.2012 San Fransisco, Yhdysvallat 1.200 €

EL Riitta Niinimäki, Oulu: Europe Masterclass in Paediatric Oncology 24/11/2012 – 29/11/2012 Castel Gandolfo (Rome), Italia 1.350 €

FM Jenni Nikkilä, Oulu: ”Telomeres and the DNA Damage Response” 2–6.10.2012 L’Isle sur la Sorgue, Provence, Ranska 700 €

FM Riikka Nurminen, Kangasala: The 62nd ASHG Annual Meeting 6-10.11.2012 San Francisco, CA, Yhdysvallat 1.200 €

FT, dos Päivi Ojala, Kerava: International Congress on Oncogenic Herpesviruses 1-5.8.2012 Philadelphia, PA, Yhdysvallat 1.200 €

FT Sanna Pasonen-Seppänen, Kuopio: AACR Annual Meeting 31.3.-4.4.2012 Chicago, Yhdysvallat 1.200 €

FM Liisa Pelttari, Helsinki: ASHG 62nd Annual Meeting 6.-10.11.2012 San Francisco, Yhdysvallat 1.200 €

Dr. Arun Pokhrel, Espoo: 33rd Annual Conference of the ISCB 19-23.8.2012 Bergen, Norja 500 €

PhD Jeroen Pouwels, Littoinen: ASCB Annual Meeting 2012 Dec 15-19, 2012 San Francisco, CA, Yhdysvallat 1.200 €

FM Krista Rantanen, Salo: Mechanisms and models of cancer 14. – 18.8.2012 Cold Spring Harbor, New York, Yhdysvallat 1.200 €

FM Karri Seppä, Järvenpää: 26th International Biometric Conference 26.-31.8.2012 Kobe, Japani 1.200 €

FM Harri Sihto, Helsinki: Molecular Targets and Cancer Therapeutics 6.-9.11.2012 Dublin, Irlanti 700 €

LL, FM Hanna Siiskonen, Kuopio: AACR 2012 Annual Meeting 31.3.-4.4.2012 Chicago, Yhdysvallat 1.200 €

Prof Ylermi Soini, Kuopio: 24th Congress of European Society of Pathology 8-12.9.2012 Praha, Tšekki 700 €

MSc Nami Sugiyama, Finland: 7th Abercrombie Meeting 24-27.06.2012 Oxford, Iso-Britannia 700 €

LL Olga Tatti, Helsinki: CSH Asia/ICMS: Tumor Microenvironment 13.11-17.11.12 Suzhou, Kiina 1.200 €

FM Anniina Vihervaara, Turku: Molecular Chaperones & Stress Responses 1-5.5.2012 Cold Spring Harbor, NY, Yhdysvallat 1.200 €

LL, el Tiina Viitanen, Turku: 23th Annual EURAPS Meeting 24.-26.5.2012 München, Saksa 700 €

FT Pernilla von Nandelstadh, Helsinki: The 7th Abercrombie meeting 25/06/2012 -27/06/2012 Oxford, Iso-Britannia 700 €

FM Mikko Vuorela, Oulu: Structure-specific nucleases in DNA replication 16.-20.9.2012 Hyères-les-Palmiers, Ranska 700 €

FT Robert Winqvist, Oulu: ASGH 2012 Annual Meeting 6-10.11 2012 San Francisco, Yhdysvallat 1.200 €

MD and PhD Xingchen Wu, Tampere: International Symposium on Biomedical Imaging May 2-5, 2012 Barcelona, Espanja 700 €

MD Georgia Zarkada, Helsinki: 17th International Vascular Biology Meeting June 2-5, 2012 Wiesbaden, Saksa 700 €

Apurahoja myönnetty 59 kpl, yhteensä 62.700 euroa.

Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat

Syöpäjärjestöjen myöntämät psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat 2012

Professori Carl Blomqvist ja tutkimusryhmä, HY, HUS, Rintasyöpä ja liikunta: Liikunnan vaikutus sairauden psyykkisiin hallintakeinoihin ja terveydentilaan sekä ennusteeseen rintasyövän sairastaneilla naisilla 15.000 €
Professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen ja tutkimusryhmä, TaY, Tays, Kemoterapialla tai kemosädehoidolla hoidettujen eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatu kahdessa satunnaistetussa, prospektiivisessa, kliinisessä faasi III tutkimuksessa 20.000 €.

Professori Nea Malila ja tutkimusryhmä, Suomen Syöpärekisteri,Joukkotarkastusrekisteri, Mammografiaseulonnan elintapa- ja elämänlaatuvaikutukset 15.000 €

Dos Arja Harila-Saari ja tutkimusryhmä, OY ja TY, Lastenklinikka, Psykososiaalinen selviäminen aikuisiässä lapsena sairastetun syövän jälkeen – Valtakunnallinen rekisteritutkimus 15.000 €

Dos, TtT Marja Elina Kaunonen ja tutkimusryhmä, Tay, Syöpään sairastuneiden ja heidän perheensä elämänlaatu – Tuki-intervention vaikutuksen arviointi 10.000 €

TtM, TtT-opiskelija Tiina Yli-Uotila, Tay, Syöpää sairastavan sosiaalista tukea vahvistava toimintamalli kolmannella sektorilla. Väitöskirja-apuraha 4.000 €