Myönnetyt apurahat 2010

Syöpäjärjestöjen myöntämät apurahat ja muu tieteen tuki ovat vuonna 2010 4.252.000 euroa.

Tutkimusapurahat

Syöpäjärjestöjen vuonna 2010 myöntämät apurahat

Syöpäsäätiön käyttörahasto (200.000 €)

Prof. Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Eksominen sekvensointi syöpäperheissä

Juhlatoimikunnan rahasto (200.000 €)

Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 200.000 €, Rintasyövän ennusteeseen ja hoitovasteeseen vaikuttavat geneettiset tekijät

Roosa nauha –rahasto (333.500 €)

Prof. Olli Carpén (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Kasvutekijät, kinaasit ja solun tukiranka syövässä

Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Rintasyövän kasvurajoitemekanismit: polaarisuusgeenit ja lääkekohteet

Prof. Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Matriptaasi-2, muut seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi-inhibiittorit rintasyövässä

PhD Sergey Kuznetsov (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Developing personalized therapeutic approaches for BRCA1-mutated breast cancers.

LL Heidi Penttinen (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Rintasyöpä ja liikunta – Liikunnan vaikutus rintasyöpäpotilaiden elämänlaatuun

Prof. Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, RNA-stabilisuuden säätelyn merkitys rintasyövässä

LT, prof. Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Tarttumismolekyyli CLEC3A ja rintasyövän etäpesäkkeiden synty

Prof. Jaakko Tuomilehto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Prospective analysis of lifestyle factors and cancer risk in Finnish

FT Maria Vartiainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Transkriptioverkostot rintasyövässä: SRF-MAL-ER yhteys

FT, prof. Robert Winqvist (Oulu) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Uusien perinnölliseen rintasyöpäalttiuteen liittyvien geenien tunnistaminen sekä niiden toimintamekanismien ja merkityksen selvittäminen

Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto (40.000 €)

Dos. Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Glioblastoma multiforme –potilaiden eloonjäämiseen vaikuttavien geenien välisten vuorovaikutusten karakterisointi

Aune Laaksosen rahasto (3.500 €)

FM Johanna Soikkeli (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Ihomelanooman kehittymiseen ja leviämiseen vaikuttavien geenien ja proteiinien identifiointi ja karakterisointi

Varma Tuomisen rahasto (7.000 €)

LL Kristiina Nordfors (Tampere), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Antioksidatiiviset entsyymit ja hiilihappoanhydraasit lasten yleisimmissä aivokasvaimissa: ennuste ja hoidon suunnittelu

LL, el Sari Pietilä (Tampere), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Aivokasvainpotilaiden hoitojen myöhäisvaikutukset

Tuovi Saransaaren rahasto (3.500 €)

LL Sari Jäämaa (Espoo), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Erot DNA-vaurion tunnistuksessa ja korjauksessa kudosten syöpäherkkyyden takana: mallina eturauhanen ja seminaalivesikkelit –

Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto (40.000 €)

Prof. Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Sytokiinien säätelymekanismit syövässä: Uusien terapeuttisten kohteiden evaluaatio

Bengt och Rabbe Ekmans Fond (3.500 €)

MSc Johanna Björk (Turku), 3.500 €, Väitöskirjatyö: HSF1:n ja HSF2:n vuorovaikutus ja niiden miRNA-välitteinen säätely.

Orion-yhtymä Oy:n rahasto (3.500 €)

LL Hanna-Leena Ronkainen (Oulu), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Munuaissyövän ennusteelliset tekijät

Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten (25.000 €)

LT Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Kohdennettu immuunivaste leukemiassa: mekanismit ja sovellutukset potilaiden hoitoon

Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning (16.000 €)

FT, dos. Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, 16.000 €, The role of Notch as a metabolic switch in cancer and the development of nanoparticle systems for targeted delivery of Notch inhibitors

Saga ja Harri Korhosen rahasto (3.500 €)

LL Tuomas Kilpeläinen (Hämeenlinna), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Suomalainen väestöpohjainen eturauhassyövän seulontatutkimus

Kaarina Savolaisen rahasto (30.000 €)

LT, dos. Heikki Minn (Turku) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Molekyylikuvannettu pään ja kaulan alueen syövän sädehoidon kohteen määritys

Maire ja Erik Sylvinin rahasto (25.000 €)

Prof. Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Mutaatiot ja virheellinen mikroRNA ekspressio EGFR-inhibiittorihoitoa ennustavina tekijöinä keuhkosyövässä

Syöpätautien Tutkimussäätiön käyttörahasto (1.489.500 €)

Dr. Daniel Abankwa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Specific targeting of small GTPases in Cancer

MD João Daniel Afonso de Carvalho Dias (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Pään ja kaulan alueen pitkälle edenneiden syöpien geeniterapia adenoviruksilla

Prof. Kari Alitalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Rational design of inhibitors of angiogenesis, lymphangiogenesis and tumor metastasis

FT, dos. Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Vaikutus ja laatutekijät kohdunkaulansyövän seulonnassa

FM Antti Arjonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 3.500 €, Integriinien liikennöinnin säätely syövässä

LT, dos. Anssi-Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän seulonnan vaikuttavuuden arviointi

PhD student Fang Cheng (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Functional Genomics for understanding KSHV pathobiology

MSc Iulia Diaconu (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Lähestysmistapoja adenoviraalisen syövän geeniterapian turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi

Prof. Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, ErbB-reseptoreiden uudet viestintämekanismit syövässä

VTT, johtaja Timo Hakulinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Vertailukelpoisten väestöpohjaisten elossaoloa kuvaavien tunnuslukujen kehittäminen syöpäpotilaille

Prof. Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Integriini alfa2beeta1 ja CT16 melanoomassa

FM Hanna Heloterä (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö, jossa etsitään veri- ja imusuonten kehittymisen ja ylläpidon kannalta välttämättömiä proteiineja

Prof. Ilpo Huhtaniemi (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Hiiren gonadotropiineista riippuvaisten kasvainten molekulaarinen patogeneesi

Dos. Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Uusien prognostisten markkereiden ja terapeuttisten kohteiden genominlaajuinen etsintä metastaattiselle melanoomalle

Dos. Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Soluadheesio ja syöpä

Dos. Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solujen happisensori PHD3 syövän progression edistäjänä

Prof. Sirpa Jalkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Uudet kohteet syövän kasvun ja leviämisen estämiseksi

Prof. Olli Jänne (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Androgeenireseptori ja SUMOlaatio syövässä

Prof. Olli Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Syövän lääkehoidon optimointi ja yksilöinti molekyylitasolla

Prof. Jorma Keski-Oja (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, TGF-beta, sen sitojaproteiinit ja matriksin metalloproteinaasit syövän invaasiotapahtumassa

LL Anchit Khanna (Tampere), 3.500 €, Väitöskirjatyö: CIP2A – proteiinin rooli ja säätely syöpätaudeissa

FM Anu Kukkonen-Macchi (Turku) ja tutkimusryhmä, 3.500 €, Solun jakautumisen säätelyyn osallistuvien proteiinien toiminnan selvittäminen

Prof. Veli-Mati Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset markkerit

FT, prof. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Aivokasvaimen kantasolujen ja invaasion tutkimus

Prof. Riitta Lahesmaa (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, The role of ESCS1 – a novel protein regulating human embryonic stem cell (hESC) pluripotency and self-renewal – in cancer

Prof. Marikki Laiho (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 40.000 €, Anti-tumor Activities of a Novel Small-Molecule Compound

Prof. Pekka Lappalainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Missing-in-metastasis ja ABBA proteiinit melanoomien ja glioomien invaasiossa

LL (väit.) Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Long-term efficacy and safety of human papilloma virus vaccination: A population based cohort study (Amendment 002-04)

LT, dos. Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Aikaisen metabolisen ja molekyläärisen vasteen ennusteellinen merkitys B-solulymfoomaa sairastavilla potilailla

Dipl. biochem. Anja Mai (Turku), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Integrin-signalling in cancer metastasis

Prof. Nea Malila (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Suolistosyövän seulonnan kokonaisvaikutukset

Prof. Jukka-Pekka Mecklin (Jyväskylä) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Periytyvä suolisyöpäoireyhtymä syövän synnyn, seulonnan ja ehkäisyn mallina

LL Laura Mikkonen (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Sumolaation merkitys elimistön fysiologiassa in vivo normaaleissa ja stressiolosuhteissa

Dos. Outi Monni (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Genominlaajuinen lähestymistapa uusien pään ja kaulan alueen syövän monistuma-alueiden kohdegeenien löytämisessä

Dos. Markus Mäkinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Paksu- ja peräsuolen sahalaita-adenooma ja sahalaitainen syöpä

Dos. Pekka Nieminen (Hus) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, HPV-tyypittämisen merkitys kohdunkaulan syövän seulonnassa

FM Taina Nieminen (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Tuumori alttiuden geneettiset ja epigeneettiset mekanismit Lynch syndroomassa ja sporadisissa syövissä.

Dos. Päivi Ojala (Kerava) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Viruksen ja solun vuorovaikutusmekanismit viraalisen syövän synnyssä

Prof. Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Perimän pakkautuminen ja androgeenireseptorin toiminta eturauhassyöpäsoluissa

Prof. Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Tärkeän solusignalointireitin (Wnt) geenien poikkeavuudet syövän alttiustekijöinä

FM Emilia Peuhu (Turku), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Lignaanit eturauhassyövän kohdennetussa eliminoinnissa – Herkistäminen kuolonreseptorien välittämälle apoptoosille

Prof. Taina Pihlajaniemi (Oulunsalo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solujen ja matriksin vuorovaikutus kasvainten muodostumisessa

FT, dos. Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Työhön liittyvän ja muun liikunnan miesten vaikutus paksusuolen ja eturauhasen syöpien esiintyvyyteen

Prof. Annamari Ranki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30.000 €, Tulehdus-syöpä -akseliin liittyvät geneettiset sormenjäljet ja viestitiet

FM Krista Rantanen (Salo), 3.500 €, Väitöskirjatyö: HIF hydroksylaasi 3 (PHD3) pään ja kaulan alueen syöpäsoluissa

Dos. Pipsa Saharinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Angiopoietiini-Tie signaalinvälitysreitti syöpäkasvaimen anti-angiogeneesi hoidoissa

FM Pertteli Salmenperä (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Nemosis, uusi solusyklin pysäytys, ja syöpä

LT, dos. Risto Sankila (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Lapsena tai nuorena sairastetun syövän ja sen hoitojen pitkäaikaisvaikutukset

Prof. Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Solukuolemalle herkistäminen ja stressireaktion estäminen syövän terapiastrategioina

Prof.(emer.) Ulf-Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Prostatasyövän prognostisten menetelmien kehittäminen

MSc Nami Sugiyama (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Membraanityypin matriksin metalloproteinaasien molekulaariset säätelymekanismit syövässä

FM, LK Hanna Suikki (Tampere), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Androgeenireseptorin koreguloijien geneettisten ja ekspressiotason muutosten tutkiminen eturauhassyövässä

Prof. Jussi Taipale (Helsinki/Bromma) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Kasvun säätely ja syöpä

Prof. Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän seulontatutkimuksen elämänlaatuvaikutukset

LL Olga Tatti (Helsinki), 3.500 €, Väitöskirjatyö: MT-MMP:t syöpäsolujen invaasiossa ja angiogeneesissä

FM Riitta Vahakoski (Turku), 3.500 €, Väitöskirjatyö: Kasvaimia aiheuttavien Pim-kinaasien uudet kohdeproteiinit ja estäjät

LKT, dos. Kim Vettenranta (Tampere) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Lapsuusiän syövän hoidon kardiovaskulaariset pitkäaikaisvaikutukset

Prof. Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, Eturauhassyövän molekyylimekanismit

Prof. Jukka Westermarck (Turku) ja tutkimusryhmä, 50.000 €, CIP2A onkoproteiinin säätely ja merkitys syövässä

Taina ja Ruben Biskopin lahjoitus (50 000 €) rinta- ja munuaissyövän tutkimukseen*

FT, dos. Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Soluinvaasion ja soluväliaineen hajotuksen signaalit ja säätelijät syövässä.

Dos. Seppo Vainio (Oulu) ja tutkimusryhmä, 25.000 €, Munuaissyöpiin assosioituvien geenien identifikaatio ja funktionaalinen testaus

*sisältyy Syöpätautien Tutkimussäätiön myöntämään apurahasummaan

 

Syksyllä myönnetyt apurahat yhteensä 86 kpl, 2.423.500 €.

Keväällä myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat (4 kpl, 80.000 €)

Lisäksi Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi on myöntänyt 20.000 € apurahan

Lastentautien ja lasten hematologian el ja dos. Päivi Lähteenmäki, Turku: Lapsuus- ja nuoruusiässä aivokasvaimen sairastaneiden potilaiden elämänlaatu ja sairastavuus 20.000 €

Keväällä myönnetyt matka-apurahat (66 kpl, 63.500 €)

Muu tieteen tuki

Suomen Syöpärekisteri 660 000 €
Joukkotarkastusrekisteri 360 000 €
Suomen Syöpäinstituutin Säätiö 285 000 €
Pohjoismaiden syöpätutkimusrahasto (NCU) 160 000 €
Kehittämismääräraha 200 000 €

Kaikki yhteensä: 157 apurahaa 2.587.000 € + muu tieteen tuki 1665 000 € = 4.252.000 €