Tuellasi on suuri merkitys.

Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Sen me haluamme muuttaa.

Syöpäsäätiön joulukeräyksen lahjoitusvarojen käyttö

Syöpäsäätiön tavoitteena on ehkäistä syöpiä sekä varmistaa, että yhä useampi syöpä voitaisiin parantaa. Tuemme Syöpäsäätiön joulukeräyksen lahjoitusvaroilla suomalaista syöpätutkimusta sekä syöpään sairastuneita.

Lahjoittajat ratkaisevassa asemassa

Tuellasi maamme syöpätutkijat jatkavat päivittäistä työtään sairastuneiden hyväksi. Sen avulla:

  • voimme rahoittaa maamme syöpätutkimusta ja tuoda varmuutta epävarmuuden keskellä työskenteleville syöpätutkijoille,
  • ylläpitää maksutonta neuvontapalvelua, jonka asiantuntijat tukevat syöpään sairastuneita ja heidän läheisiin hädän hetkellä sekä
  • jakaa myös avustuksia syövän vuoksi taloudelliseen ahdinkoon ajautuneille potilaille.
  • Jokainen estetty syöpäkuolema on syöpätutkimuksen ansiota ja sinun avullasi korkeatasoinen syöpätutkimus voi jatkua.

Tukea suomalaiselle syöpätutkimukselle

Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Tuemme lahjoitusvaroilla syöpätutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä turvaamme sairastuneille tukipalveluita. Lahjoitusvarat mahdollistavat näiden tehtävien toteutumisen.

Syöpätutkimusta tuetaan suoraan tutkijoille ja tutkimusryhmille myönnettävinä apurahoina sekä tukena Suomen Syöpärekisterille ja yhteispohjoismaisille tutkimushankkeille. Vuonna 2022 apurahoja myönnettiin yli 7,3 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö on pystynyt lahjoittajien tuella nostamaan suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa. Apurahojen kokonaissumma on yli kaksinkertaistanut vuoden 2014 noin 3,5 miljoonasta eurosta yli seitsemään miljoonaan euroon.

Säätiön apurahoilla tuetaan sekä perustutkimusta että kliinistä syöpätutkimusta. Tukea annetaan myös epidemiologiseen eli väestötason tilastolliseen tutkimukseen Suomen Syöpärekisterissä.

Tiesitkö?

Tutkimukselle tehdyt 850 – 50 0000 € suuruiset lahjoitukset ovat yhteisöille verovähennyskelpoisia.

Tukea syöpään sairastuneille

Lahjoitusvarat turvaavat maksuttomat neuvontapalvelut sairastuneille. Syöpäsäätiö ylläpitää Syöpäjärjestöjen maksutonta valtakunnallista neuvontapalvelua, joka tarjoaa tukea ja tietoa potilaille ja heidän läheisilleen. Ilman lahjoituksia neuvonta ja tuki ei olisi mahdollista. Neuvontapalveluun ottaa vuosittain yhteyttä yli 6 500 avuntarvitsijaa. Tuen tarve on kasvava.

Sairastuminen syöpään aiheuttaa perheelle paitsi huolta, myös kuluja ja tulonmenetyksiä. Taloudellinen tuki voi olla perheiden kannalta tärkeää, jotta he pystyvät esimerkiksi kustantamaan matkoja kotipaikkakunnalta sairaalaan.

Syöpäsäätiö tukee perheitä, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen  syöpäsairauden vuoksi.Syöpäsäätiön myöntämä avustus ei kata kaikkia sairaudesta aiheutuvia kuluja, mutta sillä voi olla suuri vaikutus perheen hyvinvointiin ja mielialaan.

Perheet voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta. Avustuksen käytölle ei ole asetettu ehtoja, vaan sen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla koko perheen hyvinvoinnin hyväksi. Vuonna 2020 avustusta sai lähes kahdeksansataa perhettä.

 

Tee joululahjoitus

Kiitoksena lahjoituksesta Syöpäsäätiön joulukeräykseen saat yrityskäyttöön kattavan joulun ajan viestintäpaketin huippunäkyvyydellä.

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.