Tuellasi on suuri merkitys.

Syövällä on monesti myös merkittäviä taloudellisia seurauksia ja usein tulot pienenevät ja menot kasvavat sairauden myötä.

Taloudellinen tuki

Sairastuminen syöpään aiheuttaa perheelle paitsi huolta, myös kuluja ja tulonmenetyksiä. Taloudellinen tuki voi olla perheiden kannalta tärkeää, jotta he pystyvät esimerkiksi kustantamaan matkoja kotipaikkakunnalta sairaalaan.

Syöpäsäätiö tukee perheitä, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen  syöpäsairauden vuoksi.

Syöpäsäätiön myöntämä avustus ei kata kaikkia sairaudesta aiheutuvia kuluja, mutta sillä voi olla suuri vaikutus perheen hyvinvointiin ja mielialaan.

Perheet voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta. Avustuksen käytölle ei ole asetettu ehtoja, vaan sen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla koko perheen hyvinvoinnin hyväksi. Vuonna 2020 avustusta sai lähes kahdeksansataa perhettä.

 

Tuki syöpätutkimukselle

Joululahjoituksen voi kohdentaa myös syöpätutkimukselle. Tutkimukselle tehdyt 850 – 50 0000 € suuruiset lahjoitukset ovat yrityksille verovähennyskelpoisia.

Lue lisää, miten syöpätutkimukselle kohdennetut lahjoitukset auttavat.

Tee joululahjoitus

Syöpäsäätiö on osa Syöpäjärjestöjä. Tavoitteenamme on turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta.  Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen, Suomen Syöpärekisterin ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta.