Lasten syövät

Tiesitkö tämän lasten syövistä?

Suomessa sairastuu joka vuosi syöpään noin 160 alle 15-vuotiasta lasta. Lisäksi 15-19-vuotiaista lapsista ja nuorista noin 75 sairastuu vuosittain. Tavallisimpia lasten syöpiä ovat leukemiat ja lymfoomat eli imusolmukesyövät sekä pahanlaatuiset aivokasvaimet. Nykyisin jopa viisi kuudesta syöpään sairastuneesta lapsesta paranee.

Lapsuusajan syöväksi luokitellaan ennen 15 vuoden ikää todetut syövät. Alle 15-vuotiaiden syöpäsairauksista tavallisimpia ovat leukemiat ja aivojen ja keskushermoston kasvaimet. Muita lapsilla esiintyviä syöpiä ovat neuroblastooma, munuaisten Wilmsin kasvain, silmien retinoblastooma, yksittäiset pehmytkudosten sarkoomat ja luusyöpä. Kaikki lasten syövät ovat harvinaisia, ja ne eroavat aikuisten yleisistä syövistä.

Onneksi nykyään iso osa lasten syövistä voidaan parantaa. Nykyisin suurin osa lasten syöpätapauksista pystytään parantamaan pysyvästi, joskin ennusteissa esiintyy tautikohtaista vaihtelua. Noin 84 % on elossa 10-15 vuoden jälkeen sairastumisesta, joten nykyään jopa viisi kuudesta paranee. Ennusteeseen vaikuttaa usein se, miten laajalle tauti on levinnyt hoidon alussa.

– Lasten syövissä elossaolo-osuuden kasvu kuvastaa selvästi hoitojen parantumista, Suomen Syöpärekisterin tutkimuspäällikkö Karri Seppä kertoo.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa eli 7800 henkilöä, jotka olivat sairastuneet syöpään alle 20-vuotiaana.

Syöpähoidot ovat kehittyneet

Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut ovat parantuneet, kun hoidot ovat kehittyneet. Lapsipotilaiden ennuste on parantunut huomattavasti 1970-luvulta lähtien ja 2000-luvulla suhteellinen elossololuku on ollut jo yli 80 prosenttia. Ennuste on parantunut erityisen paljon leukemiaan sairastuneilla, sillä vielä 1960-luvulla vain 4 prosenttia sairastuneista oli elossa viiden vuoden jälkeen syöpädiagnoosista.

Lasten syöpien elossaololukujen suhteen Suomi on Euroopan ja maailman kärkeä. Hoitotulokset ovat kansainvälisesti verrattuna erinomaisia. Lapsuusiän syöpien hoito on usein parantava. Nykyisin viiden vuoden kuluttua diagnoosista keskimäärin yli 80 prosenttia syöpään sairastuneista lapsista on elossa, mutta tämä vaihtelee huomattavasti eri syöpien välillä.

Leukemioihin sairastuneista keskimäärin 90 prosenttia on elossa viiden vuoden jälkeen syövän toteamisesta. Lymfoomissa elossaolo-osuus on 92 prosenttia ja aivojen ja keskushermoston kasvaimissa 82 prosenttia. Leukemioissakin ennuste eroaa syöpätyyppien välillä. Lymfaattiseen leukemiaan sairastuneilla elossaolo-osuus viiden vuoden jälkeen toteamisesta on 95 prosenttia, joka on selvästi suurempi kuin akuuttiin myelooiseen leukemiaan sairastuneiden 67 prosenttia.

Jos herää epäily lapsen syövästä, tutkimukset tulee käynnistää heti. Lapsella tyypillisiä oireita ovat väsymys, kalpeus, ihoverenvuodot, kivuliaisuus, raajakivut, aamupäänsärky, vatsan pömpötys, vatsassa tuntuva patti, nopeasti kasvavat imusolmukkeet, oksentelu, näköhäiriöt ja kuumeilu. Vanhempien huolestuessa lapsen voinnista, kannattaa aina herkästi hakeutua lääkärin vastaanotolle.


Tilastotietoa lasten syövistä

Lasten syöpien tilastossa on tietoa syövistä Suomen alle 20-vuotiaassa väestössä. Tilasto sisältää uusien syöpien ja elossa olevien syöpään sairastuneiden lukumääriä, potilaiden eloonjäämisosuuksia ja syöpien aiheuttamien kuolemien lukumääriä. Lisätietoa Suomen Syöpärekisterin lapsisyöpätilastosta:

Syöpärekisterin tilastoihin

ja Syöpä Suomessa -verkkojulkaisusta:

Syöpä Suomessa


Lasten syövät

  • joka vuosi noin 160 alle 15-vuotiasta lasta sairastuu syöpään
  • Alle 15-vuotiaiden ikäryhmissä yleisimmin todettavia syöpiä ovat leukemiat sekä aivojen ja keskushermoston kasvaimet.
  • Neuroblastooma, retinoblastooma ja munuaiskasvaimet ovat tyypillisiä pienten lasten syöpiä.
  • 15–19-vuotiailla todetaan yleisimmin imukudoksen syöpiä eli lymfoomia.

Lähteet: Syöpäjärjestöt, Suomen Syöpärekisteri, Duodecim terveyskirjasto


Luitko jo?

Lasten lääkäri ja syöpätutkija Olli Lohi hoitaa syöpää sairastavia lapsia ja tutkii lasten akuutin leukemian eli verisyövän syntyä. Lue haastattelu 

Varpu Hintsanen nukkui koiranunta sairaan lapsensa rinnalla ja yritti elää täyttä elämää tietäen, että väistämätön luopuminen oli edessä. Lue Varpun koskettava tarina


Syöpäsäätiö lasten asialla

Tuemme vuosittain lahjoittajien avulla lasten syöpien tutkimusta. Tavoitteemme on, että yksikään lapsi ei menehtyisi Suomessa syöpään.  Tue työtämme ja tule mukaan. Valitse lahjoituskohteeksi lasten syövät.

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.