Tavoitteemme on, että kenenkään elämä ei päättyisi syöpään. Siksi tarvitaan tutkimusta.

Testamenttivaroilla tuemme tutkimusta ja sairastuneita

Käytämme kaikki testamenttilahjoitukset huolellisen ja asiantuntevan harkintamme mukaan suomalaisen syöpätutkimuksen rahoittamiseen, syövän ehkäisytyöhön sekä neuvonta- ja tukipalveluihin sairastuneille ja heidän läheisilleen. Jos haluat, voit määrätä varat kohdennettavaksi johonkin tiettyyn toimintaan, esimerkiksi syöpätutkimukseen tai tietylle tutkimusalalle.

Tuloksellista työtä syövän nujertamiseksi

Olemme Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja. Olemme aktiivisesti vaikuttaneet siihen, että yhä useampi paranee syövästä tai voi elää hyvää elämää syövästä huolimatta. Tukemamme syöpätutkimuksen avulla kehitetään syövän ehkäisyä, sen varhaista toteamista ja hoitomuotoja.

Testamentit osana tutkijoiden apurahoja

Syöpäjärjestöt – joihin Syöpäsäätiö kuuluu – on myöntänyt vuodesta 1950 yli 5000 apurahaa, jotka ovat jakautuneet sadoille tutkijoille. Apurahat myönnetään suoraan tutkijoille ja tutkimusryhmille.

Apurahoja saaneiden tutkijoiden työ on vaikuttanut siihen, että suomalainen syövän hoito on kansainvälistä huipputasoa.

Osa apurahoista muodostuu nimenomaan saamistamme testamenttilahjoituksista.

Annamme tukea myös väestötason tilastolliseen tutkimukseen Suomen Syöpärekisterissä ja yhteispohjoismaisille tutkimushankkeille.

Nykyään tuemme tieteellistä tutkimusta vuosittain yli 9 miljoonalla eurolla.

Teemme työtä lahjoitusvaroin

Toimintamme on yksinomaan lahjoitusten varassa. Testamenttilahjoitukset ovat toimintamme vahva perusta ja muodostavat merkittävimmän osan kaikista saamistamme lahjoituksista. Koska Syöpäsäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, emme maksa testamenttilahjoituksista veroa. Jokainen lahjoitus käytetään kokonaisuudessaan syövän vastaiseen työhön.

Tiesitkö, että testamentin perusteella voidaan perustaa myös nimikkorahasto tai ilmoittaa testamenttaajan nimi apurahamyönnön yhteydessä? Kerromme mielellämme lisää.

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.