Uutinen

Syöpäsäätiön Lasten Syöpärahasto myöntää matka-apurahoja

Syöpäsäätiön Lasten Syöpärahasto myöntää matka-apurahoja lasten
syöpiä hoitavan hoitohenkilökunnan sekä kotimaassa että ulkomailla
pidettäviin koulutuksiin ja seminaareihin.
Matka-apurahahakemus tehdään sähköisesti viimeistään 30.4.2024.

Matka-apuraha myönnetään vuoden sisällä hakuajan päättymispäivästä tapahtuvaan matkaan. Matka-apurahaa ei voi hakea matkaan, joka on tehty ennen hakuajan umpeutumista.

Hakemus käsitellään sellaisena kuin se on hakuajan päättymiseen mennessä jätetty. Hakemusta ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Myönnetty matkaapuraha käytetään hakemuksessa mainittuun matkaan. Esteen sattuessa voi matkakohteen muutoksesta neuvotella Syöpäsäätiön pääsihteerin kanssa.

Apurahan saaneille ilmoitetaan myöntöpäätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Samassa yhteydessä kysytään saajan tilinumero ja sotu (verottajaa varten) sekä lähetetään saajalle matkalaskulomake ja matkaraporttilomake. Myös hakijoille, joille ei apurahaa myönnetä, ilmoitetaan sähköpostilla päätöksestä.

Myönnetty matka-apuraha maksetaan matkasta aiheutuneiden kulujen tositteita vastaan. Myönnetystä apurahasta voidaan maksaa enintään puolet ennen matkaa syntyneiden kulujen kattamiseen, esim. matka- ja majoituskulut tai osallistumismaksu. Loppuosa tilitetään Syöpäsäätiölle kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Apurahaa ei voi käyttää päivärahoihin. Apurahan saajan on tehtävä Syöpäsäätiölle myös matkaraportti, joka saatetaan rahaston hoitokunnan tietoon.

Apurahansaajat julkistetaan Syöpäsäätiön verkkosivuilla.

Lisätietoja: johdon assistentti Auli Jaatinen, [email protected], puh. 0400 831129

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.