Syöpään sairastuminen johtaa jopa perustarpeista tinkimiseen

Vakava sairastuminen tuo huolen ja murheen lisäksi taloudellisen turvattomuuden. Kun taloudellinen tilanne heikkenee, jopa perustarpeista – kuten ruoasta ja lääkkeistä – joudutaan tinkimään. Lapsiperheissä tilanne on tukala. Tiedot selviävät Syöpäsäätiön tekemästä kyselytutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten syöpään sairastuminen vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen.

Yli neljällä viidestä sairastuminen on heikentänyt taloudellista tilannetta

Syöpäsäätiön tekemään kyselyyn vastanneista 86 % sanoo, että oma tai perheenjäsenen syöpään sairastuminen on heikentänyt perheen taloudellista tilannetta. Yli puolella (55 %) tilanne on heikentynyt oleellisesti.

”Olen yksityisyrittäjä. Syöpä vei kaikki voimat yrittää. Nyt menee koti, luottotiedot ja ulosotto odottaa. Kyse on pienestä summasta, mutta se on riittävän suuri kaatamaan. ”

Ahdinko näkyy elämän välttämättömyyksissä

Jopa 72 % vastaajista on joutunut luopumaan itselle tärkeistä ja merkityksellisistä asioista, kuten harrastuksista, perheen yhteisistä matkoista ja erilaisista virkistysmahdollisuuksista. Ahdinko näkyy myös elämän välttämättömyyksissä – lähes puolet (44 %) vastaajista on joutunut säästämään jopa perustarpeista, kuten ruoasta, lääkkeistä ja palveluista.

Lapsetkin joutuvat kärsimään. Perheissä on jouduttu vähentämään hankintoja lapsille (67 %), lähes puolet on joutunut tinkimään yhteisistä perhejuhlista (49 %) ja kolmasosa (37 %) lasten harrastuksista.

”Huoli riittääkö bensa, että päästään mm. sädehoitoon. Olihan se kauheaa aikaa. Oli muutakin huolta, kuin raha.”

Taloudellista tukea tarvitaan

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin myös taloudelliseen tilanteeseen saatua tukea. Neuvontaa taloudelliseen tilanteeseen kertoo saaneensa vain 23 % kyselyyn vastanneista. Vain kolmasosa on saanut taloudellista tukea. Saatu tuki koettiin kyselyssä tarpeelliseksi, vaikka apu olisikin kattanut vain hyvin pienen osan menoista.

”Jo tietoisuus syövästä saa ihmisen ja hänen läheisensä tolaltaan. Syöpä ahdistaa ja pelottaa, se aiheuttaa stressiä, huolta ja murhetta. Vaatii hurjasti voimia alkaa selvittää, mistä voisi saada sekä taloudellista että henkistä tukea”, sanoo psykologisen tuen päällikkö Katja Tähkä Syöpäjärjestöistä.


Lue lisää

Lahjoittajien tuella Syöpäsäätiö tukee perheitä, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen syöpäsairauden vuoksi. Lue lisää lahjoitusvarojen käytöstä.

Pääseekö Aava jouluksi kotiin? Aavan perhe eli pitkään syövän ehdoilla ja kävi läpi ankaran elämänvaiheen, joka koetteli parisuhdetta ja mieltä. Nyt on toipumisen vuoro. Lue perheen tarina

 


Anna lahja perheille, joita syöpä on haavoittanut

Joulukeräyksellä tuetaan syövän vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneita perheitä.

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.