Tiedote,Yleinen

Suurapurahat suolistosyövän ja eturauhassyövän tutkimukseen

Syöpäsäätiö jakoi apurahoina 6,5 miljoonaa euroa syöpätutkimukseen vuonna 2020. Suurapurahat myönnettiin periytyvän suolistosyöpäalttiuden tutkimukseen ja aggressiivisen eturauhassyövän tunnistamiseen ja hoidon kehittämiseen.

Syöpäsäätiön vuosittain saamilla lahjoitusvaroilla on tuettu monipuolisesti syövän tutkimushankkeita. Kolmasosa Syöpäsäätiön apurahoista myönnettiin tutkimukseen, joka ei liity mihinkään erityiseen syöpätyyppiin. Eturauhassyövän ja rintasyövän tutkimushankkeille ohjautui neljännes rahoituksesta.

450 000 euron kolmivuotiset suurapurahat myönnettiin professori Lauri Aaltosen ryhmälle Helsingin yliopistoon ja professori Steve Bovan ryhmälle Tampereen yliopistoon.

-Yksilöllistetyn syövän hoidon trendi näkyy rahoituksessa. Syövän varhaiseen havaitsemiseen ja kasvaimen ominaisuuksien selvittämiseen kohdistuva tutkimus on noussut esiin, kertoo Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors.

Lauri Aaltonen etsii selitystä suolistosyöpäalttiuden yleisyyteen

Akatemiaprofessori Lauri Aaltosen ryhmä Helsingin yliopistossa on tutkinut periytyvää suolistosyöpäalttiutta jo 25 vuoden ajan. Periytyvän kasvainalttiuden tunnistaminen on tuonut työkaluja syövän varhaistoteamiseen, ja samalla uutta tietoa kasvainten synnystä. Löydökset ovat hyödyttäneet riskihenkilöitä niin Suomessa kuin maailmallakin.

Aaltosen ryhmä on tunnistanut kenties estettävissä olevan ympäristötekijän, joka aiheuttaa geenimutaatioiden kertymistä suolistosyövässä ja sen esiasteissa.


Tuore havaintomme liittyy tiettyjen bakteerien tuottaman kolibaktiini-nimisen toksiinin vaikutuksiin suoliston solujen perimään.

-Tuore havaintomme liittyy tiettyjen bakteerien tuottaman kolibaktiini-nimisen toksiinin vaikutuksiin suoliston solujen perimään. Tämä voi osoittautua merkitykselliseksi ja yleiseksi tekijäksi syövän synnyssä, kertoo Aaltonen.

Syöpäsäätiön suurapurahan tuella Aaltonen pyrkii syvällisemmin ymmärtämään väestötasolla yleistä suolistosyöpäalttiutta. -Yhdistämme kasvaimien säätelygenomista tuotettavaa tietoa ja tietoa syöpäpotilaissa yliedustettuina olevista geenivariaatioista. Näin saamme pelkkien assosiaatioiden tilalle todellista ymmärrystä siitä, mitkä perimän vaihtelun yksityiskohdat vaikuttavat kasvainalttiuteen ja miksi, kertoo Aaltonen.


Steve Bova tutkii korkean riskin eturauhassyöpää

Noin viidenneksellä eturauhassyöpää sairastavista miehistä kehittyy syövän aggressiivinen muoto. Tampereen yliopistossa tehtävä syöpäpatologian professori Steve Bovan johtama tutkimus pyrkii tunnistamaan hoitoa vaativat, aggressiiviset eturauhassyövät vaarattomista. Päämääränä on löytää tehokkaat hoidot korkean riskin potilaille.

 


Kehittämäämme menetelmää voidaan mahdollisesti hyödyntää myös muiden syöpien hoidossa.

Tutkimuksessa on mukana kymmeniä levinnyttä eturauhassyöpää sairastavia potilaita, joiden syövän etenemistä seurataan alkuvaiheesta alkaen. Bovan ryhmä hyödyntää potilasnäytteitä, radiologisia tutkimuksia sekä 3D-soluviljelymalleja ja selvittää, millaisia mutaatioita genomissa on ja miten syöpäsolut etenevät. Solujen molekyylitason ominaisuuksien pohjalta pyritään löytämään oikea hoito kullekin potilaalle. Bovan kehittämää menetelmää on tarkoitus seuraavaksi arvioida kliinisessä potilastyössä.

-Eturauhassyövän hidas eteneminen antaa tutkijoille aikaa hoidon kehittämiseen. Tavoitteemme on kehittää tehokas menetelmä, jonka avulla jokaiselle potilaalle voidaan räätälöidä yksilöllistetty hoito. Tätä menetelmää voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös muiden syöpien hoidossa, kertoo Bova, joka on tutkinut eturauhassyöpää 1990-luvulta alkaen. Meneillään oleva tutkimus alkoi vuonna 2011, kun Bova siirtyi Tampereen yliopistoon.


Vuoden 2020 aikana Syöpäsäätiö on tukenut tutkimusta apurahoina kaikkiaan 6,5 miljoonalla eurolla. Tutkimus- ja väitöskirja-apurahoja myönnettiin 80 tutkijalle tai tutkimusryhmälle, yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Lisäksi keväällä myönnettiin syöpätutkijoille 52 matka-apurahaa, yhteensä yli 65 000 euroa.

Syöpäsäätiö saa varat tutkimuksen rahoittamiseen yksinomaan lahjoituksista. Säätiö on onnistunut aktiivisella varainhankinnalla lisäämään merkittävästi tukea tutkimukselle. Lahjoitusvaroja kertyy muun muassa testamenteista, säännöllisiltä kuukausilahjoittajilta sekä Roosa nauha -keräyksestä.

Syöpäsäätiön vuoden 2020 apurahat tutkijoille.

Lisätiedot:

Tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors, Syöpäsäätiö, puh. 050 410 1456, [email protected]

Professori Steve Bova, Tampereen yliopisto (tällä hetkellä USA:ssa), [email protected]

Professori Lauri Aaltonen, Helsingin yliopisto, [email protected]