Yleinen

Suomesta löytyi kaksikymmentä uutta syöpäsukua

Roosa nauha -keräyksen yhteydessä tuotiin esille syöpäalttiuden periytyvyyttä ja lahjoitusvaroilla tarjottavaa periytyvyysneuvontaa. Uusia geenivirheen kantajia löytyi ja pääsi jatkotutkimuksiin.

Syöpä itsessään ei periydy, mutta alttius sairastua syöpään voi periytyä. Syövän periytyvyys teemana herätti paljon kiinnostusta ja yhteydenotot Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvontaan kaksinkertaistuivat edelliseen syksyyn verrattuna. Syövän perinnöllisyydestä keskusteltiin yli tuhannen henkilön kanssa. Liki 250 henkilön syöpäriskiä lähdettiin jatkoselvittämään.  Keskustelujen ja suvun syöpäsairauksien kartoituksen jälkeen osa yhteydenottajista ohjattiin jatkotutkimuksiin sairaalan perinnöllisyysklinikalle.

-Moni periytyvyysneuvontaan yhteyttä ottanut kertoi saaneensa keräyksestä tarvitsemaansa lisätietoa ja rohkeutta lähteä selvittämään omaa ja sukunsa syöpäriskiä. Moni halusi selvittää asiaa myös lastensa vuoksi, kertoo Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelun päällikkö Taina Häkkinen.

-Henkilöt, joilla on todettu syövälle altistava geenivirhe, kertoivat olevansa kiitollisia siitä, että Roosa nauha -keräys lisää tietoisuutta asiasta ja poistaa väärinkäsityksiä. Moni toivoi myös, että tietoisuuden lisäämisellä saadaan kehitettyä geenivirheen kantajien seurantaa, sanoo Häkkinen.

Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelun päällikkö Taina Häkkinen.

Periytyvyysneuvonnassa selvitettiin syksyllä lähes 250 henkilön syöpäriskiä.

Roosa nauha -keräyksessä mukana olleet Anne ja Tiitulotta Villman ovat iloisia, että tieto periytyvyydestä on lisääntynyt. Heillä molemmilla on todettu periytyvä rintasyövälle altistava BRCA1-geenivirhe.

-Tuntuu hyvältä ja kiitolliselta. Tutkimusta tarvitaan, jotta hoito voi kehittyä ja yhä useampi perinnöllistä geenivirhettä kantavakin hyötyy siitä, äiti ja tytär iloitsevat kampanjan onnistumista.

Kaksikymmentä uutta syöpäsukua rekisteröitiin

Myös yhteydenotot Lynchin syndrooma -tutkimusrekisteriin moninkertaistuivat Roosa nauha -keräyksen aikana. Suomesta löytyi peräti kaksikymmentä uutta Lynchin oireyhtymän geenivirhettä kantavaa syöpäsukua. Lynchin oireyhtymää kantavilla on korkea riski sairastua useaan eri syöpään. Kun tieto kantajuudesta varmistuu, geenivirheenkantaja pääsee seurantaan loppuelämänsä ajaksi. Seurannassa pyritään löytämään jo varhain sellaiset muutokset, jotka voivat johtaa syövän syntymiseen.

Voidaan siis sanoa, että Roosa nauha -keräys onnistui pelastamaan monta ihmishenkeä jo nyt!

Periytyvän geenivirheen kantajia osataan auttaa, koska meillä Suomessa on omaa korkeatasoista syöpätutkimusta. Syöpäsäätiö on rahoittanut lahjoitusvaroilla jo 1980-luvulta alkaen tutkimusta, jonka ansiosta monen eri geenivirheen kantajat osataan tunnistaa ja he pääsevät jatkotutkimuksiin.

Suomalaiset tutkijat ovat ensimmäisten joukossa maailmassa olleet löytämässä muun muassa rintasyövälle altistavia BRCA-geenivirheitä ja Lynchin oireyhtymän geenivirhettä.

Kiitos kaikille teille, jotka uskotte tieteeseen ja lahjoitatte. Syöpäsäätiö rahoittaa jatkuvasti useita syövän periytyvyyden tutkimushankkeita. Tutkimuksen ansiosta moni uusi syöpäsuku löytyy ja yhä useampi saa ajoissa apua.