Tiedote,Yleinen

Syöpäsäätiö vetoaa hallitukseen: lääketieteelliselle tutkimukselle saatava lisärahoitusta

Koronakriisi on näyttänyt, että lääketieteellistä tutkimusta tarvitaan, jotta voidaan saada laadukasta hoitoa ja kyetään reagoimaan uusiin terveysuhkiin.

Suomessa lääketieteellisen kliinisen tutkimuksen rahoitus on ollut pitkään laskusuunnassa. Valtion rahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen (ns. VTR-rahoitus) on laskenut 20 vuodessa alle neljännekseen aiemmasta tasosta (91 miljoonaa vuonna 1997 ja 21 miljoonaa vuonna 2020).

VTR-rahoitus on keskeinen mahdollistaja sille, että sairaaloissa voidaan tehdä tutkimusta. Mitä enemmän tutkimusta sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tehdään, sitä parempia ovat hoidon tulokset. Tehtävä tutkimus hyödyttää potilaita heti, kun he pääsevät testaamaan kehitteillä olevia hoitomuotoja. Lisäksi se hyödyttää potilaita pitkällä aikavälillä, kun löydetään uusia, aiempaa parempia lääkkeitä ja hoitokäytäntöjä.

Kuvassa Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen ja tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors.

Meillä ei ole varaa siihen, että emme panosta kliiniseen tutkimukseen. Toivottavasti päättäjät kuulevat viestimme.

Rahoituksen laskusuunta on saatava käännettyä.

VTR-rahoitus mahdollistaa myös terveyspalvelujärjestelmän tutkimisen ja yhä parempien ja kustannusvaikuttavampien toimintatapojen kehittämisen, mikä on tärkeää väestön ikääntyessä ja terveydenhuollon kysynnän kasvaessa.

Kliinisen tutkimuksen rahoituksen laskusuunta on saatava käännettyä. Syöpäsäätiö ja Syöpäjärjestöt yhdessä Lääkäriseura Duodecimin, Lääkäriliiton ja Lääketeollisuus ry:n kanssa on tänään lähestynyt hallituspuolueita ja pyytänyt, että elokuun budjettiriihessä löytyisi lopulta lisärahoitusta terveyden tutkimukselle.

Meillä ei ole varaa siihen, että emme panosta kliiniseen tutkimukseen. Toivottavasti päättäjät kuulevat viestimme.

Pääsihteeri Sakari Karjalainen ja Tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors