Kaataako syöpä talouden?

Osallistu kyselyyn syövän taloudellisista vaikutuksista. Anonyymi vastauksesi auttaa meitä tekemään työtä jokaisen syöpään sairastuneen hyväksi.

Kysely syövän taloudellisista vaikutuksista

Kartoitamme syöpään sairastuneiden ja heidän läheisten kokemuksia syövän aihettamista taloudellista vaikutuksista. Vastaa anonyymina kyselyymme 13.8.2022 mennessä. Kokemuksesi auttaa meitä tekemään työtä jokaisen syöpään sairastuneen hyväksi. Kiitos!

Kyselyssä antamiesi tietojen käsittelystä

Syöpäsäätiön kyselyn tarkoituksena on selvittää syöpään sairastuneiden kokemuksia siitä, miten sairastuminen on vaikuttanut sairastuneiden ja heidän perheidensä taloudelliseen tilanteeseen. Kyselyn tulokset julkistetaan vuoden 2022 syksyllä.

Kyselyyn vastaaminen

Kyselyyn vastataan anonyymisti Webropol-palveluun luodulla lomakkeella. Jottei vastaaja paljastuisi, taustatietoja kerätään mahdollisimman vähän (sukupuoli, luokiteltu ikä, maakunta, syöpään sairastuminen ja luokiteltu sairastamisesta kulunut aika). Lisäksi kysytään syöpää sairastaneen toivomasta ja kokemasta tuesta.

Valintakysymysten lisäksi lomakkeessa on muutama kysymys, joihin voi kirjoittaa vapaasti. Valintakysymyksissä on vaihtoehtoina ”en halua kertoa” ja/tai ”en osaa sanoa”. Niiden avulla vastaaja voi vahvistaa antamiensa vastausten anonymiteettiä. 

Vastausten käsittely

Webropol-lomakkeella annetut vastaukset tallentuvat Telia Inmics-Nebula Oy:n kotimaiselle pilvialustalle, joka on saavuttanut tietoturvan ISO 27001 -sertifioinnin. Lomakkeella annettujen vastausten lisäksi Webropol-palvelun kautta ei kerätä vastaajan IP-osoitetta eikä muita henkilötietoja. Vastaukset siirretään viimeistään kyselyajan päätyttyä 31.8.2022 Suomen Syöpäyhdistys ry:n palvelimelle ja poistetaan Webropol-palvelusta, sekä pyydetään Webropol Oy:tä poistamaan vastaukset mahdollisimman pian varmistuksista.

Kyselyvastaukset analysoidaan Suomen Syöpäyhdistyksessä. Aineistoa käsitellään luottamuksellisuutta kunnioittaen ja yksittäisiä vastauksia salassa pitäen. Vastauksia ei luovuteta muualle eikä käsitellä muualla kuin Suomessa. Vastaukset hävitetään tulosten julkistuksen jälkeen vuoden 2022 aikana.