Yleinen

Hyvä päivä -toiminta tukee korona-aikana nuoria

Syöpäjärjestöt tukee Hyvä päivä -toiminnalla nuoria, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Toiminta käynnistyi aikoinaan Syöpäsäätiön saaman testamenttilahjoituksen avulla. Syöpäsäätiön pääyhteistyökumppani LähiTapiola on myös mukana tukemassa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Syöpäjärjestöt tukee Hyvä päivä -toiminnalla parempiin elintapavalintoihin nuoria, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Toimintakonsepti on kehitetty vuonna 2016 yhdessä Kajaanin kaupungin nuorisotoimen kanssa. Hyvä Päivä -ryhmissä eri puolella Suomea on ollut vuodesta 2016 lähtien mukana 300 nuorta.

Tänä vuonna on tavoitteena saada lisää nuoria mukaan. Toimintaa pilotoidaan myös ammattioppilaitoksissa niiden nuorten parissa, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulutuksen.

– Korona-aikana tällaiselle toiminnalle on erityinen tarve, koska kriisi iskee kovimmin niihin, joilla on jo muutenkin vaikeaa, sanoo kehittämispäällikkö Seppo Soine-Rajanummi Syöpäjärjestöistä.

Toimintakonseptia alettiin kehittää vuonna 2015 Syöpäsäätiölle tehdyn testamenttilahjoituksen avulla.

– Lahjoitus mahdollisti kiitellyn konseptin kehittämisen. Meillä on nyt hyvin vilkas kysyntä Hyvä Päivä -ohjaajakoulutuksille ja uusia ryhmiä aloitetaan, kiittelee Soine-Rajanummi. Hyvä Päivä -toimintaa rahoitetaan osittain LähiTapiolan ja Syöpäsäätiön tuella.

Nuoret saavat ryhmistä lisävoimaa

Nuoriso-ohjaajien vetämissä ryhmissä nuoret keskustelevat, tekevät yhdessä ruokaa ja kokeilevat erilaisia liikuntamuotoja. Nuoret saavat ryhmässä erilaisen näkökulman ongelmiinsa. Lisävoimia saa siitä, että huomaa olevansa hyvä jossain, vaikka ruuanlaitossa, vaikka jossain toisessa asiassa voi olla ongelmia.

Nuorilta saatu palaute ryhmistä on ollut todella hyvää, 95 prosenttia arvioi toiminnan erinomaiseksi tai hyväksi.  Ryhmässä tehdyt kokeilut auttoivat usein viemään terveellisempää syömistä ja parempaa rytmiä omaan arkeen.

Nuorten tuen tarve on korona-aikana suurempi kuin koskaan.

Korona-kriisi iskee kovimmin niihin, joilla on jo vaikeaa. Syöpäsäätiön pääyhteistyökumppani LähiTapiola tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Tekemällä lahjoituksen syöpätutkimukselle yrityksesi on mukana varmistamassa, että korkeatasoinen kotimainen syöpätutkimus voi jatkua. 850 – 50 000 euron lahjoitus on verovähennyskelpoinen.

Apuasi tarvitaan

Kotimaisin lahjoitusvaroin työtään tekevä Syöpäsäätiö rahoittaa syöpätutkimusta ja tukee syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään.