Tutkimus

Seulonnoilla ehkäistään syöpäkuolemia

Syöpäseulonnoilla voidaan havaita syövän esiasteita ja löytää syöpätapaukset varhaisvaiheessa. Syövän seulontojen vaikuttavuudesta on vahvaa tutkimusnäyttöä. Seulonnan avulla vältetään jopa 1000 syöpää ja 350 syöpäkuolemaa vuodessa.

Kohdunkaulansyövän seulonnat aloitettiin Suomessa jo 1960-luvulla ja rintasyövän seulonnat 80-luvulla. Seulonnoilla on saatu vähennettyä uusien kohdunkaulasyöpätapausten määrää ja niihin liittyvää kuolleisuutta noin 80 %. Nykyisin yli 60-vuotiaiden riski kuolla kohdunkaulan syöpään on suurentunut. Tähän pyritään nyt puuttumaan laajentamalla seulontoja 65-vuotiaisiin.

Syöpäseulonnan avulla syövät pyritään löytämään esiaste- tai varhaisvaiheessa. Näin syövän hoitoaika voi lyhentyä, vaativan hoidon tarve vähentyä ja hoitotulokset parantua. Seulontojen päätavoitteena on syöpäkuolleisuuden vähentäminen.

Kohdunkaulasyövän valtakunnallinen seulonta käynnistettiin vuonna 1963 ja rintasyövän seulonta 1987. Suolistosyöpien seulonta ollaan ottamassa käyttöön valtakunnallisesti vuoden 2022 alusta alkaen. Suomen Syöpärekisterillä on ollut seulontojen käynnistämisessä keskeinen rooli. 

Lähes 40 % rintasyövistä löydetään seulonnassa ja näin vältetään 100 kuolemaa rintasyöpään vuodessa.

Mitä seulonnalla tarkoitetaan?

”Syöpäseulonnalla tarkoitetaan syövän esiasteen ja varhaisvaiheen järjestelmällistä etsimistä väestöstä. Seulonta kohdentuu koko väestöön, ei siis niinkään yksittäisiin potilaisiin tai heihin, joilla on oireita, vaan laajempaan ryhmään, jotta löydettäisiin varhaisvaiheen syöpätauteja, joiden ennuste olisi hyvä. Seulonnan päätavoitteena on seulottavasta syöpätaudista aiheutuvan kuolleisuuden vähentäminen”, sanoo Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala.

”Myös sellaisten syöpien osalta, joilla on esiasteita, tavoitteena on syöpäilmaantuvuuden vähentäminen. Kohdunkaulan syöpä on tällainen. Kun esiasteet löydetään seulonnassa, voidaan estää itse syövän synty. Rintasyövällä ei ole esiasteita, joten rintasyövän seulonnassa etsitään syövän varhaisvaiheita. Näin syöpä löytyy aikaisemmin kuin se muuten löytyisi ja sen ennuste on parempi sekä hoidot kevyempiä”, Sarkeala sanoo.

Terveydenhuoltolaki ja Valtioneuvoston asetus seulonnoista määräävät kunnat järjestämään kohdunkaulasyövän seulontoja 30-60-vuotiaille naisille viiden vuoden ja rintasyövän seulontoja 50-69-vuotiaille naisille kahden vuoden välein. Ensi vuoden alusta kohdunkaulasyövän seulonta laajennetaan 65-vuotiaisiin. Suolistosyövän seulontaan on aiemmin kutsuttu satunnaisotannalla 60-69-vuotiaita miehiä ja naisia kahden vuoden välein niissä kunnissa, jotka ovat halunneet osallistua tutkimusohjelmaan. Ensi vuoden alusta alkaa suolistosyövän valtakunnallinen seulontaohjelma.

Seulontaprosessi alkaa kutsusta

”Seulonta ei ole pelkkä testi, vaan toimenpiteiden ketju, joka alkaa kutsujen lähettämisellä. Osallistujille tehdään testi, joka analysoidaan ja vastaukset toimitetaan osallistuneille. Tarvittaessa osallistuja ohjataan jatkotutkimuksiin.”

Kohdunkaulan syövän seulonnassa tehdään Papa-testi tai HPV-testi gynekologisen tutkimuksen yhteydessä tai laboratoriossa. Tulosten perusteella osallistuja voidaan tarvittaessa ohjata jatkotutkimukseen, kolposkopiaan eli tähystystutkimukseen, jonka yhteydessä tarvittaessa voidaan ottaa koepala. Esiastemuutokset voidaan hoitaa sähkösilmukkahoidolla, jossa vaurioitunut solukko, pesäke poistetaan. Kudosnäytteistä löydetyt esiastemuutokset on tärkeää hoitaa, muuten kohdunkaulasyövän riski kasvaa.

Rintasyövän seulontaan eli mammografiaan kutsutaan 50-69 -vuotiaat naiset noin kahden vuoden välein. Seulontaan osallistuu yli 80 prosenttia kutsun saaneista naisista. Jatkotutkimuksiin eli ultraäänitutkimukseen ja neulanäytteeseen kutsutaan alle kolme prosenttia osallistuneista, ja heistä noin 20 prosentilla löytyy rintasyöpä.

Seulontoihin kannattaa osallistua

Kuolleisuus kohdunkaulasyöpään on vähentynyt 80 % seulontojen alettua, vuodesta 1987. ”Vaikutus on ollut todella dramaattinen, kuolleisuuden määrä on romahtanut,” sanoo seulontajohtaja Sarkeala.

”Lähes 40 % rintasyövistä löydetään seulonnassa ja näin vältetään 100 kuolemaa rintasyöpään vuodessa”, hän kertoo. Myös kuolleisuus rintasyöpään on laskenut. Seulontaan osallistuneilla rintasyöpäkuolleisuus on vähentynyt 30–40 %.

Suomessa seulontoihin osallistuminen on hyvällä tasolla. Rintasyövän seulontaan osallistuu 82–83 % kutsutuista ja kohdunkaulasyövän seulontoihin noin 70 % kutsutuista.

Ensi vuonna alkaa valtakunnallinen suolistosyövän seulonta, jota on jo aiemmin pilotoitu useissa kunnissa. ”Suomen Syöpärekisteri on ollut aloitteentekijänä suolistosyövän seulonnan käynnistämisessä”, kertoo Sarkeala.

”Suolistosyövän seulontatesti on immunokemiallinen testi, joka on helppo tehdä kotona. Materiaali tulee postitse kotiin, kirjeessä on testiputkilo, johon ulostenäyte otetaan wc-käynnin yhteydessä ja näyteputkilo palautetaan postitse tutkittavaksi. Tarvittaessa kutsutaan sitten jatkotutkimuksiin”, Sarkeala kuvailee.

Teksti: Carita Päivänen


Lue seuraavaksi:

Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta. Valtakunnallinen suolistosyövän seulonta alkaa koko maassa tänä vuonna.

Syöpäseulonta tarkoittaa syövän esiasteiden tai varhaisvaiheiden järjestelmällistä etsimistä väestöstä. Lue lisää seulonnoista (aukeaa uuteen ikkunaan).