Festkommitté

Cancerstiftelsens festkommitté har ända sedan år 1998 ordnat olika evenemang, vilkas intäkter riktas direkt till den finländska cancerforskningen.

Under årens lopp har Festkommittén redan samlat in ca 2 miljoner euro.

Årligen ordnas flera evenemang för insamling av medel. Bland de största evenemangen som Festkommittén ordnat finns den årliga vetenskapsbalen, Hyvän Tahdon Gaala 2009 och musiktävlingen Syksyn Sävel 2012 i samarbete med MTV3.

Festkommittén har en egen fond i Cancerstiftelsen, ur vilken det har delats ut betydande stipendier under årens lopp. Ur fonden har delats ut stipendier för forskning i bröstcancer, prostatacancer samt genforskning och tarmcancer. Cancerstiftelsens stipendienämnd väljer de forskargrupper som beviljas stipendium.

Donationer till Festkommittés fond kan göras året runt till Cancerstiftelsens donationskonto FI20 2344 1800 0032 29, referensnummer 9577.

Festkommittén har 10 medlemmar, som har valt cancerforskning som mål för sitt eget frivilligarbete. Medlemmarna är påverkare inom olika områden – vars och ens arbetsinsats är mycket viktig för att insamlingsmålen ska nås.

Festkommitténs grundare och hedersordförande är kommerserådet Satu Tiivola. Hedersmedlemmar är fru Leena Alahuhta, professor Sirpa Asko-Seljavaara, medicinalrådet Liisa Elovainio och statsrådet Riitta Uosukainen.

Ordförande för den egentliga kommittén är Heli Vähäsilta. Övriga medlemmar är: Maija Aallas, Maria Aminoff-Backlund, Rina Blomqvist, Petri Eklund, Jaana Hiidenheimo, Sami Kapanen, Anu Kivelä, Klara Kivilahti, Sari Lönnqvist, Johanna Radeborn, Kristiina Raitala, Tuija Salmi ja Marko Yrttimaa.