Uutinen

Cancerstiftelsens jubileumsår fortsätter, julinsamling nu öppnad till förmån för finländsk cancerforskning

Inom den finländska cancerforskningen finns det ett kontinuerligt behov av finansiering. I år då Cancerstiftelsen firar sitt 75-årsjubileum ordnas en julinsamling för att få in medel så att cancerforskningen i Finland ska kunna drivas vidare. Cancerstiftelsens jubileumsår avrundas med denna julinsamling till förmån för cancerforskning. Insamlingen inleds den 15 november.

I Finland diagnostiserades ifjol över 35 000 nya cancerfall. Antalet cancerfall fortsätter att öka i snabb takt. Enligt prognoserna kommer vi i Finland år 2035 att ha 46 000 nya cancerfall, och rentav 40 procent av finländarna kommer enligt uppskattningarna att insjukna i cancer i något skede av sitt liv.

 

Med Cancerstiftelsens julinsamling stöder vi finländsk cancerforskning, så att allt fler cancerfall kan botas i framtiden. Julinsamlingen inleds den 15 november och fortsätter fram till slutet av år 2023.

– Varje cancerdödsfall som kan förhindras har vi cancerforskningen att tacka för. Inom cancerforskningen finns det för närvarande ett enormt behov av långfristig finansiering. I Finland har man under det senaste decenniet drastiskt skurit ned på den offentliga finansieringen för cancerforskning, säger Cancerstiftelsens generalsekreterare Juha Pekka Turunen.

–  Samtidigt ökar antalet cancerfall i vårt land på ett oroväckande sätt. Därför är donatorernas stöd till cancerforskningen oerhört viktigt. Vi vill tacka för bidragen både från privatpersoner och från företag. De utgör en garanti för att cancerforskningen får fortsätta. Med donationerna kan vi för vår del finansiera vårt lands cancerforskning och skapa lite säkerhet för cancerforskarna, som arbetar mitt i all denna osäkerhet, säger Turunen.

Julen är fylld av starka känslor, också på sjukhuset och på barnens canceravdelning. Stämningen är inte dyster, utan tvärtom varm och välkomnande. De anhörigas betydelse framhävs kring julen.

Utan finansiering finns det ingen forskning

– Finansieringen har en avgörande betydelse för cancerforskarna. Utan forskningsfinansiering finns det ingen forskning, sammanfattar överläkare och cancerforskare Minna Koskenvuo, som medverkar i julinsamlingen. Hon arbetar som överläkare vid barnavdelningen för hematologi och onkologi (på Åbo universitetscentralsjukhus ÅUCS) samt som cancerforskare. Hon vårdar cancerdrabbade barn och unga.

– För att vi ska kunna genomföra forskningsprojekt och uppnå omvälvande resultat behöver vi hitta finansiering. Cancerstiftelsen och donatorerna har en enormt stor betydelse för cancerforskningen, säger Koskenvuo.

Läkarna vänder på varenda sten för att bota barnen

Koskenvuos arbete går ut på att behandla cancer hos barn. Hon arbetar målmedvetet och ger aldrig upp.

– Vi vill leta efter lösningar. Bland de allra senaste forskningsrönen letar vi efter nya behandlingsmetoder så att vi kan ge nytt hopp åt familjerna. Vi vänder på varenda sten som vi bara kan vända på utifrån våra aktuella kunskaper. Även om situationen är svår kommer vi inte att låta någon stå där ensam och utan vård, berättar Koskenvuo då hon beskriver läget.

– Julen är fylld av starka känslor, också på sjukhuset och på barnens canceravdelning. Stämningen är inte dyster, utan tvärtom varm och välkomnande. De anhörigas betydelse framhävs kring julen. Avdelningen för cancersjukdomar hos barn dekoreras, och barnen får gåvor och mat med jultema. Barnen får glädjas åt julgranen och jultomtens besök. Traditionerna som firas i liten skala lättar upp stämningen och gör att den gråa vardagen känns festligare. På sjukhuset accepterar barnpatienternas familjer riktigt fint att de får fira denna jul på sjukhuset, och sedan förhoppningsvis nästa jul hemma. Hoppet om en ljusare framtid hålls vid liv, lovar Koskenvuo.

Med donationerna till Cancerstiftelsens julinsamling stöder vi cancerforskningen samt familjer som drabbats hårt av cancer. Genom julinsamlingen stöder vi dessutom rådgivningstjänsterna, som riktas till de cancerdrabbade och deras anhöriga.

Delta i julinsamlingen

Cancerstiftelsens julinsamling är redan igång. Du kan delta i insamlingen genom att ge ett bidrag

  • på nätet på adressen: cancerstiftelsen.fi
  • på vårt donationskonto: Nordea FI20 2344 1800 0032 29, referens 4006, referens för företag 40060
  • via Mobile Pay på numret 31150

Mer information om Cancerstiftelsens julinsamling: Cancerstiftelsen (cancerstiftelsen.fi)

Tekst: Carita Päivänen
Bild: Svante Gullichsen

Ge livet i gåva. Delta i Cancerstiftelsens julinsamling.

Julinsamlingen stöder finsk cancerforskning för att hjälpa till att bota fler cancerformer i framtiden.

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.