Generisk

Alla cancerfall upptäcks fortfarande inte tillräckligt tidigt

Med Cancerstiftelsens sommarinsamling stöder vi cancerforskningen. Genom stödet till forskningen kan man utveckla exempelvis cancerscreeningen. Finländsk cancerscreening är en världsomspännande framgångshistoria.

”Ju tidigare cancern upptäcks, desto enklare är den att behandla. Välfungerande cancerscreening baseras alltid på vetenskaplig forskning. Det är nödvändigt att kontinuerligt utveckla screeningen för att besegra kampen mot cancer”, säger Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors.

”Om cancern upptäcks i tid är behandlingarna mer effektiva, samtidigt som vi kan rädda människoliv. För den cancerdrabbade personen är situationen också enklare om behandlingarna och biverkningarna inte är så tunga. Dessutom blir det betydligt förmånligare för samhället om cancer som är i ett tidigt stadium upptäcks i tid, eftersom behandlingarna av längre framskriden cancer är mycket dyra. Därför är det viktigt att hitta cancern i tid med hjälp av screening”, framhäver Wahlfors.

Screeningar är verkningsfulla: allt färre avlider i cancer

Även idag räddar cancerscreeningarna liv. Finländsk cancerscreening är en internationell framgångshistoria. Det landsomfattande programmet för att förebygga livmoderhalscancer inleddes i Finland redan på 1960-talet. På 1980-talet inleddes mammografin, dvs. screeningundersökningar för att upptäcka bröstcancer.

”Som en följd av screeningen har i synnerhet incidenstalen för livmoderhalscancer rasat kraftigt i Finland, mer än i något annat land. I fråga om incidenstalen för livmoderhalscancer är Finland på den nivå som Världshälsoorganisationen WHO eftersträvar. Även screeningen av bröstcancer har fungerat väl i Finland. Vi har regelbundet kunnat följa upp hur effektiv och verkningsfull screeningen är genom landsomfattande registrering”, säger Tytti Sarkeala, som är chef för screeningen vid Finlands Cancerregister.

Screeningen av tarmcancer utvecklas för närvarande så att den ska bli landsomfattande. ”EU har rekommenderat screening av tarmcancer sedan 2003. Just nu försöker vi verkställa det. Under en längre tid har även utvidgningar av de åldersgrupper som ska omfattas av screening varit aktuella”, säger Sarkeala.

För att stöda sommarinsamlingen är Susanna Juntunen från Åbo med och berättar sin egen historia. Utan screeningundersökningen hade den livmoderhalscancer som hon diagnostiserats med kunnat gå vidare mot ett farligt stadium.

Cancer i livmoderhalsen förebyggs genom screening

Cancer i livmoderhalsen utvecklas via olika förstadier och därför kan denna cancerform förebyggas genom screening. Förstadierna kan upptäckas via ett cellprov som tas från livmoderhalsen och därefter kan personen ifråga få behandling innan cancern hinner utvecklas fullt ut. Största delen av dem som insjuknat i livmoderhalscancer tillfrisknar, om sjukdomen diagnostiseras i ett tidigt stadium. Vid metastaserade tumörer är prognosen inte lika god.

Tack vare det nationella program för screening av livmoderhalscancer som inleddes i Finland redan på 1960-talet har incidenstalen för livmoderhalscancer minskat till en femtedel av tidigare siffror. För närvarande diagnostiseras årligen cirka 160 fall av livmoderhalscancer i Finland. Cancer i livmoderhalsen är numera vanligast hos kvinnor som är 30–44 år gamla och därmed fortfarande i fertil ålder. En dryg tredjedel av samtliga fall diagnostiseras i just denna åldersgrupp.

”Screeningar är verkligt viktiga och de räddar många människoliv redan nu. Vid alla typer av cancer kan screening ännu inte användas. Men aktiv forskning gör det möjligt att i framtiden öppna upp nya cancerformer för screening. Forskningsarbetet kräver finansiering, så därför behövs verkligen bidragsgivarnas stöd”, understryker Jarmo Wahlfors.

Cancerstiftelsens sommarinsamling pågår under perioden 3.5–20.6.2021

Delta i sommarinsamlingen och gör en engångsdonation eller

  • Donera valfritt belopp genom MobilePay på numret: 47770.
  • Donera 20 euro med ett telefonsamtal. Ring numret: 0600 04499. Donationen faktureras i samband med din telefonräkning.
  • Donera 15 euro genom ett SMS. Skicka meddelandet TUEN till numret 16499. Donationen faktureras i samband med din telefonräkning.