”On järkyttävä ajatus, jos kaiken huolen ja murheen lisäksi joutuu kipuilemaan rahan takia esimerkiksi yksinhuoltajaäitinä”

Kaataako syöpä talouden?

Syöpäsäätiön vuonna 2021 tekemästä kyselystä käy ilmi, että syöpäpotilaiden toimeentuloon liittyvät vaikeudet ovat sosiaalityöntekijöiden mukaan viime vuosina lisääntyneet. Myös lapsiperheiden tuen tarve on kyselyn mukaan kasvanut. Monille tulee yllätyksenä, kuinka paljon kustannuksia syöpään sairastuneelle jää maksettavaksi.

1.

Taloudellisen tuen hakemusten määrä on monikertaistunut

Syöpäjärjestöjen vastaanottamien taloudellisen tuen hakemusten määrä on lähes 10-kertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lahjoitusten avulla pystymme antamaan konkreettista tukea perheille, joita syöpäsairaus on koskettanut.

2.

Jaettujen avustusten määrä on kasvanut merkittävästi

Syöpäsäätiön jakamien avustusten yhteissumma on lähes 13-kertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kiitos tästä kuuluu lahjoittajille, joiden avulla pystymme tukemaan yhä useampaa vähävaraista syöpäperhettä.

3.

Hoitojaksot ovat pitkiä

Vaikeasti hoidettavassa syöpäsairaudessa hoidot voivat kestää jopa 12 kuukautta. Tämän ajan syöpään sairastunut joutuu usein olemaan poissa työelämästä, mikä horjuttaa perheen, erityisesti yksinhuoltajan, taloutta.

4.

Lääkkeiden hinta voi nousta suureksi

Lääkkeiden omavastuuosuus on 590 euroa vuodessa. Tämä on suuri summa jo valmiiksi taloudelliseen ahdinkoon ajautuneelle perheelle.

5.

Maksukatto on korkealla

Terveydenhuollon maksukatto on 692 euroa vuodessa. Tähän summaan saakka esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa oleva, parantumattomasti sairas potilas joutuu maksamaan hoidostaan itse. Monet eivät halua jättää maksuja perikunnan maksettavaksi.

6.

Sairaalajaksot voivat olla pitkiä

Osastovuorokauden hinta Suomessa on 49,60 euroa. Joskus syöpäpotilas joutuu viettämään osastolla useita päiviä kerrallaan ja osastomaksujen yhteissumma nousee monikertaiseksi.

7.

Omavastuun osuus voi olla liian suuri

Matkakulujen vuosiomavastuu on 300 euroa. Joskus syöpäpotilaan talous voi olla niin tiukalla, ettei hänellä ole varaa maksaa matkoja syöpähoitoihin.

Syöpäjärjestöjen saamat taloudellisen tuen hakemukset kpl/jaetut apurahat €


Luitko jo?

Lahjoittajien tuella Syöpäsäätiö tukee perheitä, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen syöpäsairauden vuoksi. Lue lisää lahjoitusvarojen käytöstä.

Pääseekö Aava jouluksi kotiin? Aavan perhe eli pitkään syövän ehdoilla ja kävi läpi ankaran elämänvaiheen, joka koetteli parisuhdetta ja mieltä. Nyt on toipumisen vuoro. Lue perheen tarina


Anna lahja perheille, joita syöpä on haavoittanut

Joulukeräyksellä tuetaan syövän vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneita perheitä.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.