Nyheter

Rosa bandet 2022: djärv frontfigur och storslaget mål

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet stöder cancerforskningen och cancerdrabbade i Finland. Insamlingens mål är att få in minst 3,7 miljoner euro för cancerforskning. Höstens tema är cancer med dålig prognos. Årets Rosa bandet-designer är Maria Veitola, som vill uppmuntra oss alla att delta i kampanjen och påminna oss om att den här stunden är vår.

Cancerstiftelsens Rosa bandet-insamling börjar den 22 september och fortsätter fram till slutet av oktober. Intäkterna från insamlingen används för att stödja cancerforskningen och förbättra rådgivningstjänsterna för personer som insjuknat i cancer. Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland.

”Rosa bandet-insamlingen och donationerna som riktas till insamlingen är till nytta för alla cancerdrabbade och deras närmaste. I år är vårt gemensamma mål att samla in 3,7 miljoner euro till förmån för den finländska cancerforskningen”, berättar Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller.

Genom Rosa bandet-kampanjen har man samlat in medel för cancerforskning sedan 2003. Från och med hösten 2020 utvidgades insamlingen så att den stöder cancerforskningen i bredare perspektiv. Rosa bandet understöder inte bara bröstcancerforskning, utan även forskning kring andra cancerformer.

Maria Veitola: Den här stunden är vår

Årets designer av Rosa bandet är Maria Veitola. Veitola ser det som en viktig och ansvarsfull uppgift att designa bandet. ”Rosa bandet-insamlingen utför en viktig uppgift genom att samla in medel för cancerforskning, men det är även viktigt att göra cancern synlig och bryta kulturen av tystnad”, betonar hon.

”Ibland frågar man mig varför jag är så modig och varför jag vågar eller orkar göra de saker som jag gör. Det är just för att jag tänker på döden varje dag, för att livet är ändligt. Om jag vill göra något måste jag börja göra det, för vi har bara den här stunden”, säger Veitola, som förlorat sin far till bukspottkörtelcancer.

2022 års Rosa band består av olika färger, olika stunder, som bildar en mosaikliknande figur. Färgerna kan också ses som symboler för olika typer av cancer. ”Varje band är unikt, precis som de som bär bandet. Låt oss bära bandet som en påminnelse om att vi har bara nu, att den här stunden är vår”, uppmuntrar Veitola.
Veitola har designat bröstnålen och dessutom ett nytt armband för kampanjen.

Tema cancer med dålig prognos

Denna höst lyfter Rosa bandet-kampanjen fram cancer med dålig prognos. En cancersjukdom med dålig prognos innebär att de flesta patienterna dör, eftersom det ännu inte finns några botande behandlingar. Endast med hjälp av forskning kan man utveckla behandlingar så att ingen längre dör i cancer. Varje dödsfall som förhindras är tack vare forskningen.

Cancerstiftelsens givare har spelat en helt avgörande roll i att Cancerstiftelsen på lång sikt har kunnat stödja all slags cancerforskning, inklusive forskning kring cancerscreening, som har lett till att ett riksomfattande program för tarmcancerscreening nyligen har påbörjats.

I Finland bedrivs toppforskning

Den finländska cancerforskningen håller världsklass. Många toppforskare är dock mycket oroade över finansieringens kontinuitet. Målet med forskningen är att se till att patienterna får tillgång till möjligast högklassiga behandlingar så snabbt som möjligt.

Det är viktigt att upptäcka cancerfallen tillräckligt tidigt så att de kan behandlas. Dessutom har forskarna som mål att utveckla nya och effektivare behandlingar mot cancer samt minska på antalet dödsfall i cancer.

Eftersom innovationer kräver långsiktig forskning är kontinuerlig finansiering ett livsvillkor för forskningen. Stödet från privata donatorer och Cancerstiftelsen är oumbärligt för den finländska cancerforskningen.

Köp Rosa bandet och stöd cancerforskningen

Rosa bandet-insamlingen pågår under perioden 23.9–31.10. Rosa bandet kostar fem euro och säljs av affärerna i K-gruppen, kedjorna i S-gruppen och Lindex samt av lokala cancerföreningar runtom i landet. Banden säljs både av cancerföreningarna och av patientorganisationerna Propo och Bröstcancerföreningen Europa Donna Finland.

Det nya armbandet säljs i ett begränsat parti av Keskos, S-gruppens och Lindex affärer. Armbandet kostar nio euro.

Cirka fyra euro av Rosa bandets försäljningspris (5 euro) och cirka sex euro av armbandets pris (9 euro) går till cancerforskning och rådgivningstjänster. Ungefär en euro av bandets pris och tre euro av armbandets pris går till mervärdesskatten samt till bandets produktions- och logistikkostnader.

Genom att köpa Rosa bandet och armbandet kan du stödja finländsk cancerforskning!

Rosa bandet-dagen firas fredagen den 7 oktober. Välgörenhetsprogrammet ”Rosa bandet dansar med stjärnor” (Roosa nauha tanssii tähtien kanssa) livesänds på MTV3 söndag den 30.10 kl. 19.30.