Generisk

Livet är den bästa gåvan – Cancerstiftelsens julinsamling startade

Cancerstiftelsens julinsamling startade med temat Livet är den bästa gåvan. Donationer till denna insamling riktas till den inhemska cancerforskningen samt tryggar rådgivningstjänsterna för de insjuknade. Ingen ska behöva vara ensam med sin sjukdom under julen.

Familjens livssituation kan ändras snabbt och bli betungande om någon familjemedlem plötsligt drabbas av en allvarlig sjukdom så som cancer. Då har familjen inga krafter kvar att förbereda sig på stora familjefester. I år inverkar även coronaepidemin på familjernas julfirande. Någon cancerdrabbad måste kanske fira julen ensam.

Cancerstiftelsen använder medlen från julinsamlingen för att finansiera det samtalsstöd som erbjuds per telefon till de cancerdrabbade och deras anhöriga.

– Under julen kan känslan av ensamhet och otrygghet vara särskilt stark hos de cancerdrabbade. Våra kvalificerade sköterskor vid rådgivningstjänsten är hela tiden beredda på att ta emot samtal och lyssna på de cancerdrabbade och deras anhöriga under dessa rådande tider i undantagsläget, säger rådgivningstjänstens chef Taina Häkkinen.

Cancerorganisationernas rådgivningstjänst är öppen under vardagar. Samtalsstöd erbjuds också under julveckan den 21–22.12 och sedan igen efter jul den 28–31.12. Kostnadsfri rådgivning, telefonjour 0800 19414 eller e-post [email protected]. Rådgivningstjänstens verksamhet finansieras helt och hållet med donerade medel.

”Ingen ska behöva vara ensam under julen.” -Laura Rantakoivu

Genom julinsamlingen stöder vi dessutom inhemsk cancerforskning. De cancerdrabbades liv är beroende av den medicinska forskningens framsteg.

– Varenda cancerdöd som förhindras har vi forskningen att tacka för. Endast genom forskning kan vi utveckla behandlingsformer som räddar patienterna, säger Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors som en påminnelse till oss alla. De insamlade medlen riktas till de bästa projekten för cancerforskning i Finland.

Under julen saknar många sina anhöriga som gått bort i cancer. I Cancerstiftelsens julinsamling deltar även Lotta Hintsa och Laura Rantakoivu, som bägge två samlar medel till förmån för cancerforskningen och har förlorat någon av sina nära och kära på grund av cancer. -Jag vet inte riktigt hur man ska göra i detta läge. Jag önskar att det fanns någon handbok för hur man ska fira sin första jul som änka, säger Laura, som förlorade sin man i somras.

Delta i Cancerstiftelsens julinsamling och gör en donation. 

Du kan hitta närmare information om företagsdonationer och julens materialpaket till företag här.