Ohjeita apurahan saajalle

Apurahojen maksaminen

Yleisiä ohjeita

Tutkimusapurahaa voi käyttää vain hakemuksessa olleen budjetin mukaisiin kuluihin. Mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista tulee sopia kirjallisesti Syöpäsäätiön pääsihteerin kanssa.
Yli 10 000 euron tutkimusapurahoista tutkimuksen suorituspaikka voi periä korkeintaan 15 %:n yleiskustannuslisän.
Tutkimusapurahan ensimmäinen erä maksetaan myöntämisvuoden joulukuussa. Seuraavat erät maksetaan puolivuosittain toukokuussa ja joulukuussa.
Apurahan saajat saavat myöntämiskirjeen mukana ohjeen mm. sosiaaliturvamaksuista ja veroista.
Verohallituksen päätöksen mukaisesti Syöpäsäätiö ilmoittaa verottajalle kaikista myöntämistään vähintään 1000 euron apurahoista. Tätä ilmoitusta varten keskustoimisto tarvitsee saajan henkilötunnuksen.
Väitöskirja- ja matka-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, ja ne maksetaan apurahan saajan henkilökohtaiselle pankkitilille.

Tilitiedot

Apurahat maksetaan yliopistojen tai vastaavien organisaatioiden tileille. Vain väitöskirja-apurahat ja matka-apurahat maksetaan tutkijan omalle tilille.
Apurahan saaja ilmoittaa tutkimusapurahan tilinumeron ja viitetiedot Syöpäsäätiölle lomakkeella.

Maksatusaikataulut

Apurahat maksetaan 2–6 yhtä suuressa erässä: ensimmäinen erä allekirjoitetun sitoumuksen perusteella myöntämisvuonna joulukuussa ja seuraavat erät automaattisesti puolivuosittain aina touko- ja joulukuussa.

Raportointi

Erillisiä väliraportteja ei enää tarvitse toimittaa seuraavan apurahaerän maksatuksen vuoksi.
Tutkija raportoi apurahan avulla tuotetuista tuloksista kahdella tavalla: 1) hakiessaan uutta apurahaa ja 2) Researchfish-palvelussa palvelun lähettämän pyynnön perusteella.
Hakiessaan uutta apurahaa tutkija raportoi hakulomakkeen asianomaisessa kohdassa aiemmilla apurahoilla saaduista tuloksista ja tutkimuksen etenemisestä.
Syöpäsäätiö seuraa apurahoilla tehdyn tutkimuksen tuloksia ja vaikutuksia Researchfish-palvelun avulla.
Tutkimustyön yhteydessä valmistuneita julkaisuja ei tarvitse lähettää Syöpäsäätiölle, ne raportoidaan Researchfish-palvelussa.

Lopputilitys

Lopputilitys apurahan käytöstä on toimitettava Syöpäsäätiölle apurahakauden päättymistä seuraavan vuoden helmikuussa. Jos apurahaa on silloin vielä käyttämättä, lopputilitys jätetään vuoden kuluttua tästä helmikuussa. Jos apurahaa on tämänkin jälkeen vielä käyttämättä, apurahakauden pidennystä voidaan myöntää hyvin perustellusta syystä kirjallisen pääsihteerille osoitetun hakemuksen perusteella.
Tilitys tapahtuu alkuperäiskuitein ja/tai -tiliottein tai apurahan maksuliikennettä hoitavan tutkimuksen suorituspaikan raportteihin viittaamalla.
Lopputilitys tehdään lomakkeella, joka löytyy pdf-tiedostona tämän sivun alalaidasta. Tilityksessä eritellään apurahan käyttö.
Yleiskustannuslisästä on liitettävä tosite tilitykseen. Tilitykseksi ei hyväksytä erittelemättömiä laitoskuluja.
Lopputilityksen liitteenä olevien alkuperäisten tositteiden tai raporttien on katettava koko maksettu apuraha.
Apurahan saaja vahvistaa kirjallisesti allekirjoituksellaan tilityksen yhteydessä apurahan käytön asiallisuuden ja budjetinmukaisuuden. Syöpäsäätiö voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä apurahan saajalta.
Nostamatta jäänyt apuraha siirtyy takaisin myöntäneelle rahastolle vuoden kuluttua siitä, kun jakopäätöksestä on tiedotettu, ellei tutkijan kanssa toisin sovita.
Väitöskirja-apuraha on henkilökohtainen apuraha, eikä sitä tarvitse tilittää.
Mikäli apurahan saaja ei toimita lopputilitystä määräaikaan mennessä, Syöpäsäätiö lähettää tälle muistutuskirjeen. Viivästyminen voi heikentää apurahan saajan mahdollisuuksia saada uusia apurahoja jatkossa.
Mikäli apurahan saaja ei toimita lopputilitystä muistutuskirjeessä mainittuun päivään mennessä, apurahan saajan mahdollisia seuraavia hakemuksiaan ei oteta käsittelyyn, ja mahdollisesti vielä käyttämättä oleva osa apurahasta on palautettava.

Matka-apuraha

Matka-apuraha maksetaan yhdessä erässä hotellilaskun, kongressimaksun tai vastaavan alkuperäistositteen perusteella.
Se voidaan maksaa myös matkatoimiston etukäteistodistusta vastaan, jolloin myönnettyä summaa vastaavat alkuperäistositteet on toimitettava jälkikäteen.
Jos apuraha ei kata kaikkia matkakustannuksia, voidaan alkuperäinen tosite pyydettäessä palauttaa varustettuna leimalla, josta selviää, minkä osuuden kustannuksista Syöpäsäätiö on korvannut.

Viestintäohjeet

Apurahasta viestittäessä toivomme, että apurahan saaja ottaa huomioon seuraavat seikat:

Apurahan antaja on Syöpäsäätiö sr, ruotsiksi Cancerstiftelsen sr, englanniksi Cancer Foundation Finland sr.
Joskus on syytä mainita myös, mistä rahastosta apuraha on myönnetty, esimerkiksi Roosa nauha -rahasto, Movember-rahasto, Juhlatoimikunnan rahasto.
Toivomme, että apurahan saaja ilmoittaa kiinnostavista tutkimustuloksista myös Syöpäjärjestöjen viestintään osoitteella [email protected]

Lopputilityslomake

Lataa lomake lopputilitystä varten

Ota yhteyttä

Apurahoihin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä: [email protected]
puh. 050 405 8273

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Syöpäsäätiön tieteellisten apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyssä syntyy apurahahakemusten tietokanta -niminen henkilörekisteri. Lue lisää tietosuojasta