På forskningsresan

Donationsmedel används till inhemsk cancerforskning: Cancerstiftelsens stipendier stöder både grund- och klinisk forskning. Tack vare sina donatorer är Cancerstiftelsen den största privata finansiären för cancerforskning i Finland. Därutöver upprätthåller Cancerstiftelsen riksomfattande telefonrådgivning som erbjuder stöd och information till patienter och deras närstående.

Varför behövs det forskning?

Även idag förorsakar cancern stort mänskligt lidande. Antalet cancerfall ökar och var tredje av de insjuknade avlider. Efter den ödesdigra sjukdomen finns de anhöriga kvar, nedbrutna av sorg.

Forskningen lägger grunden till behandlingarna

Allt börjar med forskningen. Enligt akademiker Sirpa Jalkanen behandlas cancer på sjukhusen endast med sådana metoder som grundar sig på forskning.

Professor Caj Haglund: ”Det finns hopp, så länge vi orkar arbeta idogt”

Caj Haglund är professor i kirurgi och har som kliniker haft den unika möjligheten att göra laboratorieundersökningar på vävnads- och blodprover från de patienter som han behandlat.

För finländska mäns bästa

Antti Rannikko vet at man inte kann gissa sig fram då man vårdar patienter.

Vad vi har uppnått

Med hjälp av donationerna främjar Cancerstiftelsen bland annat tidig diagnostik, förebyggande och behandling av cancer och säkerställer att ingen behöver bli ensam med den svåra sjukdomen.

Gör en engånsdonation, de tar inte länge.

Även små summor har en betydelse till cancerforskningen.

 

[one-time-payment contact_info=after]

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö